Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44893
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46756  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти українських філософіф і зарубіжник, які досліджували філософії в Україні. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам скористатися наступними джерелами:– http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dict.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_української_філософії
https://shron1.chtyvo.org.ua/Kraliuk_Petro/Istoriia_filosofii_Ukrainy.pdf?PHPSESSID=gpm73dleulhoje75al5edqjnc0
https://www.oa.edu.ua/ua/etc/istoriya-filosofiyi-ukrayiny
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12836
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Istorija_ukr_filosofii
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_38_13.pdf
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Istorija_ukr_filosofii
http://kpeklntu.at.ua/e-book/philosofija/page35.html
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/6953/vilchynskyi__14.pdf?sequence=2

– Гончарук Т. Олександр Кульчицький в контексті світової філософії / Т. В. Гончарук ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 280 с.
– Вандишев В.М. Феномен української філософії: пошук ідей : монографія. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 144 с.
– Возняк С.М. Філософська думка України: імена та ідеї : навч.-метод. посіб./ С.М. Возняк [та ін.] ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – 2.вид., доп. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 135 с.
– Горбач Н.Я. Філософські переконання Івана Франка / Н. Я. Горбач. – Львів : Каменяр, 2006. – 112 с.
– Горбач Н.Я. Специфіка української філософії / Н. Я. Горбач. – Львів : Каменяр, 2006. – 215 с.
– Горський В.С. Історія української філософії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Горський, К. В. Кислюк. – Київ : Либідь, 2004. – 488 с.
– Горський В.С. Історія української філософії : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. С. Горський. – Київ : Наукова думка, 1996. – 286 с
– Горський В.С. Філософія в українській культурі: (методологія та історія) : філос. нариси / В. С. Горський. – Київ : Центр практичної філософії, 2001. – 235 с.
– Історія української філософії : хрестоматія / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; упоряд. М. В. Кашуба. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 356 с.
– Розвиток філософської думки в Україні : курс лекцій / Ю.М. Вільчинський, М.А. Скринник, З.Е Скринник. – 2-е вид. – Київ : ВІПОЛ, 1994. – 272 с.
– Федів Ю.О. Історія української філософії : навч. посібник / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2000. – 511 с.
– Огородник І.В. Українська філософія в іменах : [навч. посібник] / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – 328 с.
– Кримський С. Дмитро Чижевський про національне визначення історико-філософського процесу в Україні / С.Кримський // Філософська думка. – 1998. – № 3. – С.103-110.
– Погорійлий А.О. Постать Дмитра Чижевського в українській філософській культурі : монографія / А. О. Погорілий ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2020. – 215 с.
– Крисаченко В.С. Історія української філософії : хрестоматія-довідник / В. С. Крисаченко ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т українознавства М-ва науки і освіти України. – Київ : Леся, 2006. – 468 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 20.10.2022 17.02.46 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.209103 seconds