Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Богдан із міста: Київ :: Запитання: 46757  
Богдан запитує:
Доброго дня! Цікавить свіжа література по даній темі! Ретроспективний розвиток нормативно-правового регулювання протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Допілко В. О. Правові засоби протидії контрабанді та порушенням митних правил на транспорті: сучасний стан [Електронний ресурс] / В. О. Допілко, Р. В. Явдощук // Lex portus. — 2019. — № 4. — С. 90-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/LP_2019_4_8.
Дьяченко О. В. Митний контроль як один із засобів виявлення правопорушень у сфері митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Дьяченко, Т. Л. Вишинська, С. М. Литвин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2016. — № 2(1). — С. 218-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_2(1)__43.
Живко З. Б. Контрабанда та митна безпека: основні схеми контрабандних поставок [Електронний ресурс] / З. Б. Живко, Т. М. Головач, Ю. З. Боруцька // Вчені записки університету «КРОК». Серія : Економіка. — 2021. — Вип. 3. — С. 161-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2021_3_21.
Кекіш І. П. Зарубіжний досвід використання митного контролю у протидії контрабанді товарів [Електронний ресурс] / І. П. Кекіш // Економіка та митно-правові відносини. — 2019. — Вип. 11-12. — С. 48-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eccuslerel_2019_11-12_9.
Комзюк В. Т. Актуальні питання вдосконалення законодавства України, яке регулює запобігання і протидію контрабанді, та окремих юридичних складів порушень митних правил [Електронний ресурс] / В. Т. Комзюк, А. А. Комзюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2018. — № 3. — С. 20-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2018_3_5.
Крисоватий А. І. Діяльність митних органів у забезпеченні митної безпеки України у сфері протидії порушенням митних правил [Електронний ресурс] / А. І. Крисоватий, І. В. Новосад // Науковий погляд: економіка та управління. — 2017. — № 2. — С. 66–76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2017_2_8.
Ліпенцев А. В. Протидія корупції в митних органах у контексті забезпечення ефективності публічного управління [Електронний ресурс] / А. В. Ліпенцев, О. Є. Войтик, Н. Г. Мазій // Ефективність державного управління. — 2021. — Вип. 1. — С. 11-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2021_1_3.
Найденко О. Є. Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення митної безпеки держави [Електронний ресурс] / О. Є. Найденко, Є. С. Рєзнікова // Modern economics. — 2019. — № 17. — С. 172-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2019_17_29.
Рогатинська Н. З. Вплив контрабанди на митну безпеку держави [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. — 2021. — Вип. 1. — С. 127-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2021_1_21.
Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні : монографія / [А. І. Крисоватий та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. І. Крисоватого ; Західноукр. нац. ун-т. — Тернопіль : Університетська думка, 2020. — 413 с. : рис., табл.
Ткачик Ф. П. Митний контроль у забезпеченні економічної безпеки України [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик, І. А. Гуцул // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. — 2019. — Т. 30(69), № 5(2). — С. 126-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2019_30(69)_5(2)__24.
Циклаурі О. Б. Сучасний стан нормативно-правового регулювання запобігання і протидії контрабанді та іншим незаконним переміщенням товарів через митний кордон України [Електронний ресурс] / О. Б. Циклаурі, М. Є. Єжижанський // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. — 2016. — Вип. 12. — С. 162-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2016_12_25.
Ченшова Н. В. Проблема боротьби з корупцією в митних органах і шляхи її вирішення [Електронний ресурс] / Н. В. Ченшова, М. І. Панченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 6(3). — С. 102-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_6(3)__26.
Чумак В. В. Особливості діяльності митних органів щодо протидії контрабанді [Електронний ресурс] / В. В. Чумак // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2020. — Вип. 3. — С. 320-328. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2020_3_28.
Швидкий Я. Ю. Удосконалення нормативно-правового забезпечення протидії корупції в Україні [Електронний ресурс] / Я. Ю. Швидкий // Економіка та держава. Серія : Державне управління. — 2020. — № 1. — С. 20-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddu_2020_1_6.

.: Розділ: Держава і право :: 20.10.2022 20.33.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.236683 seconds