Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 45729
   


Автор вопроса: Наталія из города: Калуш :: Вопрос: 46784  
Наталія спрашивает:
Добрий день.Мені потрібна інформація по темі "організація управління бібліотечною справою"
Наш ответ:
Адаменко М. Управління бібліотечними проєктами: теоретичний та практичний аспекти : (за матеріалами закордонних інтернет-джерел) : зарубіжний досвід / М. Адаменко // Бібліотечна планета. — 2022. — № 1. — С. 18-21.
Бруй О. Збалансована система показників - дієвий інструмент стратегічного управління бібліотекою [Електронний ресурс] : (за матеріалами зарубіжних публікацій) / О. Бруй // Бібліотечний вісник. — 2015. — № 5. — С. 10-15.
Бруй О. Стратегія розвитку як основа управління бібліотекою / О. Бруй // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 3. — С. 36-40.
Великосельська О. М. Роль керівників середньої ланки в розвитку бібліотеки [Електронний ресурс] / О. М. Великосельська, О. В. Шаєвська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. — 2018. — Вип. 5. — С. 68-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2018_5_12
Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки України на зламі століть : вибр. ст. / Т. Вилегжаніна ; Національна парламентська бібліотека України ; добір матеріалів та упоряд. С. Басенко, З. Савіна ; відп. ред. З. Савіна. — Київ : Національна парламентська бібліотека України, 2015. — 271 с. : іл.
Єрмолаєва Г. А. Керівник бібліотеки: сучасні вектори діяльності [Електронний ресурс] / Г. А. Єрмолаєва // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. — 2018. — Вип. 52. — С. 92-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2018_52_9
Жукова В. Сутність антикризового управління бібліотекою : бібліотечна справа / В. Жукова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 4. — С. 20-23.
Климова К. "Менеджмент бібліотечних та архівних установ": забезпечення навчального процесу. Рецензія на: Білущак Т. М. Менеджмент архівної діяльності : навч. посіб. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. 240 с. [Електронний ресурс] / К. Климова // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. — 2018. — Вип. 2. — С. 102-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujlis_2018_2_9
Ковальчук Н. Роль сучасних інформаційних технологій в організації документування управлінської діяльності бібліотеки : документознавство, архівознавство / Н. Ковальчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2019. — № 1. — С. 96-101.
Матвієнко О. HR-менеджер: професія "людина — знакова система" за освітньою спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" [Електронний ресурс] / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати. — 2021. — № 7. — С. 13-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2021_7_5
Полікарпова Л. Управління бібліотеками з орієнтацією на результат [Електронний ресурс] : професійне спілкування / Л. Полікарпова // Бібліотека у форматі Д°. — 2020. — № 1. — С. 4-7.
Романюк О. SWOT-аналіз як основа стратегічного управління бібліотечною діяльністю / О. Романюк // Бібліотечна планета. — 2016. — № 1. — С. 23-26.
Салата Г. Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні : бібліотекознавство / Г. Салата // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2022. — № 1. — С. 7-13.
Сафонова Т. Менеджмент безпеки профдіяльності в бібліотеках України : бібліотечна справа / Т. Сафонова, І. Коханова // Вісник Книжкової палати. — 2022. — № 2. — С. 37-42.
Соколов В. Бібліотечна політологія: становлення нової галузі бібліотекознавчих досліджень / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 9. — С. 17-20.

.: Раздел: Прочее :: 28.10.2022 21.53.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.242824 seconds