Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45243
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 46817  
Вікторія запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: Стильові тенденції української літератури ХХ століття. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Голик Р. Стиль як сталь: легальна й нелегальна література та формування ідеологічних концептів українського визвольного руху в Галичині (20–30-ті роки ХХ століття) [Електронний ресурс] / Р. Голик // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2014. — Вип. 24. — С. 53-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2014_24_6.
Грозян С. Новітня українська література: жанрово-стильові та тематичні домінанти [Електронний ресурс] / С. Грозян // Філологічний дискурс. — 2018. — Вип. 8. — С. 9-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2018_8_3.
Журенко О. М. Модерні тенденції української романістики 20-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01. / О. М. Журенко. — Київ, 2003. — 20 с.
Кондратюк Л. М. Стильові тенденції імпресіоністичної прози в українській, російській та англійській літературах початку ХХ століття : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05. / Л. М. Кондратюк. — Київ, 2009. — 20 с.
Кремінь Т. Д. Жанрово-стильові ознаки історичного роману у віршах в українській літературі першої третини ХХ століття: до проблеми сприйняття [Електронний ресурс] / Т. Д. Кремінь // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2010. — Т. 135, Вип. 122. — С. 51-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2010_135_122_13.
Ксьондзик Н. Літературно-стильові чинники дезінтеграції соцреалізму в українській літературі (1950 - 1960) [Електронний ресурс] / Н. Ксьондзик // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 141-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_28.
Мовчан Р. Жанрово-стильові тенденції української модерністської прози 1920-х років [Електронний ресурс] / Р. Мовчан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2013. — Вип. 1. — С. 114-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2013_1_25.
Петренко Л. Я. Поетика експресіонізму в українській літературі 20 - 40-х років ХХ століття : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01. / Л. Я. Петренко. — Івано-Франківськ, 2008. — 19 с.
Романюк Л. М. Українська дискусія щодо «експерименту стилів» у літературі 20-х рр. ХХ століття [Електронний ресурс] / Л. М. Романюк // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.14. — С. 145–148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.
Федотенко О. В. Інтерпретація українського химерного роману другої половини XX століття в літературознавчому дискурсі: жанрово-стильовий аспект [Електронний ресурс] / О. В. Федотенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 4(2). — С. 20-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_4(2)__5.

.: Розділ: Література :: 15.11.2022 08.03.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.542262 seconds