Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Катя із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 46818  
Катя запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про химерний роман в українській літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Грачова Т. М. Інтерпретація українських демонологічних образів у лірико-химерному романі-баладі В. Шевчука «Дім на горі» [Електронний ресурс] / Т. М. Грачова, Н. В. Найдьонова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2021. — Вип. 47(2). — С. 195-198. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2021_47(2)__46.
Двуличанська О. А. Химерна проза як органічна форма мислення В. Яворівського [Електронний ресурс] / О. А. Двуличанська // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 37. — С. 104-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_37_35.
Журавська О. В. Дихотомія «реального» й «ірреального» хронотопів як категоріальна жанрова ознака українського химерного роману 2-ї половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / О. В. Журавська ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2018. — 23 с.
Журавська О. В. Ірреальність як стратегія хронотопу химерного роману [Електронний ресурс] / О. В. Журавська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Філологія. Літературознавство. — 2016. — Т. 277, Вип. 265. — С. 22-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2016_277_265_6.
Журавська О. В. Мотиви трансцендування й трансагресії в «ірреальному» хронотопі героя химерного роману [Електронний ресурс] / О. В. Журавська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 14. — С. 68-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_14_11.
Журавська О. Жанрові аспекти дослідження химерного роману в українському літературознавстві [Електронний ресурс] / О. Журавська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 2. — С. 114-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_2_21.
Ковальова Г. М. Прагматичний потенціал дієслів у мовно-комунікативній організації химерних романів Є. Гуцала та О. Ільченка [Електронний ресурс] / Г. М. Ковальова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2014. — Вип. 10. — С. 182-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2014_10_27.
Ковальова Г. Химерна проза О. Ільченка як вербальний засіб реалізації сатирично-гумористичних ситуацій [Електронний ресурс] / Г. Ковальова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 15. — С. 140-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_33.
Коноваленко Т. В. Магічно-реалістична та химерна проза [Електронний ресурс] / Т. В. Коноваленко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 10. — С. 196-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2016_10_30.
Куриленко Д. В. Фентезі vs химерна проза: ідіостиль ірреального [Електронний ресурс] / Д. В. Куриленко // Молодий вчений. — 2016. — № 11. — С. 210-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_11_51.
Моклиця М. «Химерний» як жанровий дискурс роману Василя Слапчука «Та сама курява дороги» [Електронний ресурс] / М. Моклиця // Studia methodologica. — 2016. — Вип. 43. — С. 136-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/studmethod_2016_43_17.
Русанівський В. М. Мова химерного роману [Електронний ресурс] / В. М. Русанівський // Мовознавство. — 2016. — № 4. — С. 3-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2016_4_3.
Федотенко О. В. Інтерпретація українського химерного роману другої половини XX століття в літературознавчому дискурсі: жанрово-стильовий аспект [Електронний ресурс] / О. В. Федотенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 4(2). — С. 20-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_4(2)__5.
Шевченко В. В. Еволюція жанру «химерної прози» в ХХІ столітті [Електронний ресурс] / В. В. Шевченко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2015. — Вип. 2. — С. 297-301. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2015_2_61.

.: Розділ: Література :: 15.11.2022 09.38.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.252244 seconds