Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Богдан із міста: Київ :: Запитання: 46820  
Богдан запитує:
Доброго дня. Необхідна літератруа від 2020 року з приводу "Поняття та види корупційних проявів під час митного оформлення товарів" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдане! Перегляньте наступні джерела:
Боротьба з контрабандою в Україні [Електронний ресурс] // Legalaid.gov.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/borotba-z-kontrabandoyu-v-ukrayini/. - Назва з екрана.
Гедульянов В. Е. Адміністративно-правові засади запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук., спец.: 12.00.07 / В. Е. Гедульянов. - Київ : НАУ, 2020. - 22 с. - Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/41401/1/автореферат-Гедульянов.doc.
Митне співробітництво Україна-ЄС. Представництво України в ЄС, 01.06.2021 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/mitne-spivro
bitnictvo/mitne-spivrobitnictvo-ukrayina-yes.
Періг І. Я. Поняття, основні види та відповідальність за вчинення корупційних дій [Електронний ресурс] : кваліф. робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / І. Я. Періг ; наук. керівник д.ю.н., проф. О. С. Саінчин. – Херсон : ХДУ, 2020. – 50 с. - Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/13191/Perih I._FBIP_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Електронний ресурс] : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2020 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – Ч. 1. – 300 с. - Режим доступу: https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2020/anty-korupc1_1.pdf.
Сачук І. С. Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту [Електронний ресурс] / І. С. Сачук. - Тернопіль, 2021. - 72 с. - Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/44300/1/Сачук_original_04022022_085203.pdf.
Сидоренко О. В. Адміністративно-правовий статус митних постів в Україні [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра філософії : 081. / О. В. Сидоренко. - Суми, 2020. - 227 с. - Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/80795/1/diss_Sydorenko.pdf.
Шишка Ю. Індикатори ефективності контролю митної вартості товарів в Україні [Електронний ресурс] : зб. наук. праць / Ю. Шишка, О. Микуляк // Логос. - 2020. - С. 50-55. - Режим доступу: https://doi.org/10.36074/24.07.2020.v1.1.

.: Розділ: Держава і право :: 15.11.2022 10.42.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.258305 seconds