Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45632
   


Автор запитання: Наталія із міста: Калуш :: Запитання: 46834  
Наталія запитує:
Мені потрібна література з дисципліни "Документознавство та інформаційна діяльність" Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Григораш С. М. Інформаційно-аналітична компетентність – ключовий складник компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності (на прикладі дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність») [Електронний ресурс] / С. М. Григораш // Молодий вчений. — 2017. — № 3. — С. 213-217. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_3_52.
Желанова В. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: педагогічний інструментарій [Електронний ресурс] / В. В. Желанова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2017. — Вип. 1. — С. 101-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2017_1_26.
Іщенко В. С. Аналітична довідка в системі цільових орієнтирів підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / В. С. Іщенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2017. — № 1(2). — С. 100-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_1(2)__14.
Іщенко В. С. Метапредметний характер аналітичних умінь та навичок майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / В. С. Іщенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2017. — № 4. — С. 217-223. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2017_4_42.
Ліпінська А. В. Вивчення методів інформаційно-аналітичної діяльності майбутніми фахівцями з документознавства та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / А. В. Ліпінська. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2017. — № 7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_7_5.
Малик Г. Професійні стандарти і компетентнісні профілі з документознавства та інформаційної діяльності: досвід західних країн [Електронний ресурс] / Г. Малик // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 9. — С. 47-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_9_19.
Мартинюк Г. Ф. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності засобами електронного підручника [Електронний ресурс] / Г. Ф. Мартинюк. // Ефективна економіка. — 2017. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_1_36.
Тур О. М. Комунікативна компетентність майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: лінгвокомунікативна складова [Електронний ресурс] / О. М. Тур // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2016. — № 2. — С. 320–324. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_2_53.
Тур О. М. Особистісно-орієнтований підхід у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Тур // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2015. — Вип. 18. — С. 111-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_18_21.
Якименко Н. Організація процесу становлення професійної компетентності фахівця з документознавства та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / Н. Якименко // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2016. — Вип. 20(1). — С. 349-354. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2016_20(1)__63.

.: Розділ: Інше :: 20.11.2022 22.57.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.273536 seconds