Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45804
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 46857  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть , будь ласка, знайти матеріали для написання курсової роботи на тему: Юридичні колізії та прогалини в законодавстві (статті, монограми, та інше)
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Радимо Вам використати наступні джерела: – Колотова О. В. Поняття та сутність прогалин у праві / О. В. Колотова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип. 39. – Київ, 2008. - С. 74-81.
– Колотова О. В. Види прогалин у праві / О. В. Колотова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.41. - Київ, 2008. - С. 86-91.
– Кармаза О. Способи подолання прогалин у житловому законодавстві України / О. Кармаза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - Київ, 2011. - Вип. 86. - С. 67-70.
– Матат Ю. І. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в юридичній практиці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Ю. І. Матат ; наук. кер. І. В. Процюк ; офіц. опон.: A. M. Колодій, Г. В. Чапала ; НУ ЮАУ. - Харків : [б. в.], 2013. - 20 с.
– Ящук К. В. Прогалини та колізії Закону України "Про тваринний світ України" / Ящук К. В. // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки : зб. наук. пр. / Запорізький національний університет. - Запоріжжя, 2013. - 2013. – № 3. - С. 195-199.
– Коваленко Т. Усунення юридичних прогалин як спосіб мінімізації дефектів земельно-правового регулювання / Т. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки / відп. ред. І. С. Гриценко. - Київ, 2013. - Вип. 4 (98). - С. 35-39.
– Марченко О. В. Прогалини та колізії нормативно-правового регулювання благодійної діяльності в Україні / О.В.Марченко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки : зб. наук. пр. / Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2013. - 2013. – № 4. - С. 117-123.
– Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 24 лист. 2011 р. Вип. 3 / Київ. ун-т права, Нац. акад. наук України ; редкол. Ю. С. Шемшученко [та ін.]. - Київ, 2011. - 414 с.
– Калашник О. М. Прогалини в праві: юридична природа, їх ознаки та види / О. М. Калашник // Юрист України - 2013. - № 1. - С. 36-42.
– Авторгов А. М. Колізії та прогалини законодавства про виконавче провадження / А.М.Авторгов // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. пр. / Хмельн. ун-т упр. та права, Головне упр. юстиції у Хмельн. обл., Упр. держ. виконав. служби, Головне упр. юстиції у Хмельн. обл., Євраз. асоц. правн. шк. та правників, Ком. з конкурс. права Асоц. правників України . - Хмельницкий, 2014. - С. 25-31.
– Єрьоменко В. В. Колізії між конкретними нормами та основними засадами правового регулювання трудових відносин / В. В. Єрьоменко // Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого . - 2014. - № 2 (6). - С. 1-12 : портр.
– Гетманець О. П. Колізії та прогалини бюджетного законодавства щодо контрольних повноважень органів Державної контрольно-ревізійної служби України / О. П. Гетманець // Право і безпека. - 2010. - № 3. - С. 216-220 .
– Махінова А. Правове регулювання земельного сервітуту: колізії та прогалини, які існують у Земельному та Цивільному кодексі України / А. Махінова // Юридичний журнал. - 2006. - № 6. - С. 43-45.
– Анреєв С. Юридичні колізії та прогалини в механізмі правового регулювання управлінських відносин у сфері цивільного захисту на регіональному рівні / С. Анреєв // Актуальні проблеми державного управління. Вип. 1(35). - Дніпропетровськ, 2009. - С. 173-180.
– Косович В. Недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика та шляхи боротьби з ними / В. Косович // Львівський національний університет ім. І. Франка. Вісник Львівського Університету. Серія юридична. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2012. - Вип. 56. - С. 8-21.
– Ясевич В. Сурогатне материнство в Україні - правові прогалини та колізії / В. Ясевич // Вісник національної асоціації адвокатів України. - 2017. - № 12. - С. 12-16.
– Бєлкіна Д. С. Правові колізії та прогалини у сучасному кримінально-виконавчому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Д. С. Бєлкіна ; наук. кер. О. Г. Колб ; офіц. опон.: В. Я. Конопельський, А. В. Боровик ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2020. – 20 с.
– Бичкова С. С. Правове регулювання патронату над дітьми в Україні: прогалини та колізії / С. С. Бичкова // Вісник Національної академії правових наук України / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2020. - 2020. Т. 27. – № 1. – С. 89-108.
– Макаренко Ю. Прогалини адміністративно-правового регулювання (правові колізії) оцінки земельних ділянок / Ю. Макаренко // Право. Людина. Довкілля. – 2020. – Т. 11, № 3. – С. 132-142.
– Бєлкіна Д. С. Правові колізії та прогалини, що стосуються змісту запобіжної діяльності у місцях позбавлення волі / Д. С. Бєлкіна // Вісник Пенітенціарної асоціації України. – 2020. – № 1. – С. 205-213.
– Завальнюк С. В. Проблематика співвідношення поняття прогалини в цивільному законодавстві та деяких схожих правових понять і явищ / С. В. Завальнюк // Правова позиція. – 2020. – № 4. – С. 63-67.
– Письменний Д.П. Колізії в кримінально-процесуальному законодавстві України: способи їх подолання / Д.П.Письменник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 жовтня 1995 р.). – Київ, 1996. – С. 78–82.

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9399/Pryshva_Kolizii_u_finansovomu_zakonodavstvi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/4717/1/Poghrebnyak_26.pdf
http://jurnaluljuridic.in.ua/archive/2020/3/12.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11136/14-Chmil.pdf
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/298/DUBINA.pdf?sequence=2

.: Розділ: Держава і право :: 12.12.2022 15.16.29 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.24653 seconds