Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45778
   


Автор запитання: Софія із міста: Калуш :: Запитання: 46929  
Софія запитує:
Добрий день, допоможіть найти матеріали на тему "поняття ознаки та кримінально правове значення добровільної відмови від доведення кримінального правопорушення до кінця"
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо таку літературу:
Крецул В. І. Добровільна відмова від злочину [Електронний ресурс] / В. І. Крецул // Новітні кримінально-правові дослідження - 2015 : зб. наук. пр. / відп. ред. О. В. Козаченко. — Миколаїв : Іліон, 2015. — С. 34-37. — Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/4728/Krecul V. І. Dobrovіl'na vіdmova vі zlochinu.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка” ; за ред. В. П. Кушпіта ; [В. П. Кушпіт, І. І. Цилюрик, В. С. Канцір]. — Львів : Растр-7, 2021. — 327 с.
Кримінальне право України. Загальна частина : підручник [Електронний ресурс] / [А. А. Васильєв, Є. О. Гладкова, О. О. Житний та ін.] ; за заг. ред. проф. О. М. Литвинова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2020. — 428 с. — Режим доступу: https://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10088/Kryminalne pravo Ukrainy_Zahalna chastyna_pidruchnyk_KhNUVS_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Кримінальне право України. Загальна частина : підручник [Електронний ресурс] / підготовлено колективом авторів; за заг. ред. В. Я. Конопельського, В. О. Меркулової. — Одеса, ОДУВС, 2021. — 452 с. — Режим доступу: http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/1750/1/Підручник Кримінальне право. Загальна частина 2021.pdf.
Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. : конспект лекцій : [для студентів, курсантів, пед. та наук.-пед. працівників юрид. закл. України] / Дідківська Г. В. [та ін.] ; за заг. ред. Топчія В. В. ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України [та ін.]. — Ірпінь ; Вінниця : Твори, 2021. — 408 с.
Кримінальне право України: тестові завдання : навч.-метод. посіб. / [Жаровська Г. П. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. кримінал. права. — Чернівці : Рута, 2021. — 399 с.
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Київ : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 1196 с.

.: Розділ: Інше :: 3.02.2023 21.30.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.277689 seconds