Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Софія із міста: Сарни :: Запитання: 46951  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна інформація про станцію Удрицьк (Рівненська область), а саме про залізничний вокзал (пристанційне приміщення) Удрицьк: історія будівництва та архітектура
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46173, 46366, 46934. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Древаль І. В. Структурні принципи композиційного моделювання об'єднаних вокзальних комплексів : автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01 / І. В. Древаль ; Харківський держ. технічний ун-т будівництва та архітектури. — Харків, 2002. — 18 с.
Назарук М. В. Збережені вокзальні комплекси залізничної мережі Волинської губернії як об'єкти архітектурної спадщини [Електронний ресурс] / М. В. Назарук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2021. — Вип. 61. — С. 69-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2021_61_8.
Попко О. В. Туристична діяльність Рівненщини: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Попко, А. В. Пономаренко, О. В. Попко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. — 2018. — Вип. 1. — С. 63-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2018_1_9.
Рочняк Ю. А. Моделі простору архітектури залізничних вокзалів [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Містобудування та територіальне планування. — 2019. — Вип. 69. — С. 344-350. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2019_69_37.
Рочняк Ю. А. Фактор ідеології в архітектурі будівель залізничних вокзалів [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. — 2018. — Вип. 140. — С. 129-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2018_140_24.
Рочняк Ю. Залізничні вокзали як частина архітектурної ідентичності краю [Електронний ресурс] / Ю. Рочняк // Historical and cultural studies. — 2015. — Vol. 2, Num. 1. — С. 83-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hcs_2015_2_1_18.
Студницький І. Р. Типові проекти малих вокзалів України другої половини ХІХ — першої третини ХХ сторіччя: історія, архітектурна композиція та художньо-стилістичні особливості [Електронний ресурс] / І. Р. Студницький // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2017. — № 2. — С. 72-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2017_2_12.
Студницький І. Художньо-стилістичні особливості архітектури вокзалів України другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Студницький // Народознавчі зошити. — 2015. — № 5. — С. 1064-1071. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2015_5_10.
Студницький І. Р. Синтез мистецтв у архітектурі вокзалів України кінця XIX – першої третини XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / І. Р. Студницький ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2019. — 19 с.
Фесенко T. Г. Моделювання змісту проектів архітектурно-просторової доступності вокзальних комплексів [Електронний ресурс] / T. Г. Фесенко, Г. Г. Фесенко, Д. М. Мінаєв, А. В. Якунін // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. — 2018. — № 2. — С. 59-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntux_ctr_2018_2_11.
Фесенко Т. Г. Моніторинг залізничних вокзальних комплексів за моделями оцінки архітектурно-просторової доступності [Електронний ресурс] / Т. Г. Фесенко, Г. Г. Фесенко, А. В. Якунін, Г. В. Фесенко // Управління розвитком складних систем. — 2018. — Вип. 34. — С. 68-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2018_34_12.
Чобан О. Я. Архітектурно-планувальні особливості реконструкції та модернізації залізничних вокзальних комплексів історичних міст [Електронний ресурс] / О. Я. Чобан // Містобудування та територіальне планування. — 2012. — Вип. 46. — С. 631-637. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2012_46_90.
Швець Л. М. Містобудівні принципи формування залізничних вокзальних комплексів у структурі малих і середніх міст : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Л. М. Швець ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2018. — 20 с. : рис.
Шершньова О. В. Специфіка комплексу маркетингу міст в контексті розвитку регіонального туризму Рівненщини [Електронний ресурс] / О. В. Шершньова // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Культура і соціальні комунікації. — 2010. — Вип. 2. — С. 160-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaksk_2010_2_21.

.: Розділ: Історія :: 14.02.2023 11.18.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.027062 seconds