Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45773
   


Автор вопроса: Мирослава из города: Кропивницький :: Вопрос: 46962  
Мирослава спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про Правові основи збереження біорізноманіття. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Мирославо! Пергляньте таку літературу за вашим запитом:
Булах І. Г. Актуальні питання правового регулювання, охорони і використання земельних ресурсів у контексті вирішення проблеми збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / І. Г. Булах // Південноукраїнський правничий часопис. — 2012. — № 3. — С. 124-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2012_3_47.
Булах І. Г. Актуальні питання правового регулювання, охорони і використання земельних ресурсів у контексті вирішення проблеми збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / І. Г. Булах // Південноукраїнський правничий часопис. — 2012. — № 3. — С. 124-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2012_3_47.
Вишневський Л. В. Інформаційна система у тваринництві як складова стратегії збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / Л. В. Вишневський // Розведення і генетика тварин. — 2017. — Вип. 53. — С. 15-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rgt_2017_53_4.
Власенко Ю. Л. Правові аспекти охорони біорізноманіття в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Л. Власенко // Журнал східноєвропейського права. — 2014. — № 3. — С. 70-74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2014_3_9.
Дубовіч І. А. Економіко-правове регулювання охорони та збереження біорізноманіття екосистем: теорія і практика [Електронний ресурс] / І. А. Дубовіч, Х. Р. Василишин, Т. Є. Фомічева, Ю. І. Волковська // Наукові праці Лісівничої академії наук України. — 2019. — Вип. 19. — С. 178-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nplanu_2019_19_20.
Казак Р. А. Правові основи охорони біорізноманіття в Україні та Європейському Союзі у другій половині XX ст.: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р. А. Казак ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с.
Патлачук О. В. Природоохоронні доктрини в системі джерел права : монографія / О. В. Патлачук; Ін-т законодавства ВР України. — Одеса : Фенікс, 2018. — 147 c.
Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття / Н. Р. Малишева [та ін.] ; відп. ред. Н. Р. Малишева ; Управління охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття, Благодійна організація «Інтерекоцентр», Науково-консультаційний центр «Астюс». — Київ : Хімджест, 2003. — 175 с. — (Біорізноманіття ; № 5).
Січко А. В. Законодавче забезпечення регулювання правових засад охорони біорізноманіття і ландшафтів [Електронний ресурс] / А. В. Січко // Таврійський науковий вісник. — 2013. — Вип. 84. — С. 256-261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2013_84_52.
Якимчук А. Механізми державного регулювання збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Якимчук. // Публічне адміністрування: теорія та практика. — 2013. — Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_2_17.
Якимчук А. Основні напрями державної політики у сфері збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Якимчук // Актуальні проблеми державного управління. — 2013. — Вип. 4. — С. 155-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2013_4_46.

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 15.02.2023 19.40.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.244315 seconds