Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Юрій із міста: Черкаси :: Запитання: 47004  
Юрій запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про наукову діяльність Євгена Тимченко. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу за вашим запитом:
Глущенко В. Джерела вивчення історії української мови у студіях Є. К. Тимченка [Електронний ресурс] / В. Глущенко, І. Рябініна, К. Тищенко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2017. — Вип. 5. — С. 8-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2017_5_4.
Євдокімова О. С. Полонізми в «Матеріалах до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст.» Є. Тимченка [Електронний ресурс] / О. С. Євдокімова // Мовні і концептуальні картини світу. — 2020. — Вип. 1. — С. 47-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2020_1_6.
Завальнюк О. М. Вчений-мовознавець Є. К. Тимченко і Кам’янець-Подільський державний український університет (1919 — 1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст.. — 2004. — Вип. 27. — С. 317-328.
Загнітко А. П. Синтагмальна модель відмінкової системи Юрія Шевельова і Євгена Тимченка: давальний відмінок (II) / А. П. Загнітко // Зап. з укр. мовознавства. — 2017. — Вип. 24, т. 1. — С. 169-179.
Наєнко Г. Підручник Євгена Тимченка «Курс історії українського язика» та становлення історико-мовного дискурсу першої третини ХХ століття [Електронний ресурс] / Г. Наєнко // Українське мовознавство. — 2018. — Вип. 1. — С. 76-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Um_2018_1_10.
Осінчук Ю. В. Історичні словники як джерело вивчення церковнослов'янських запозичень / Ю. В. Осінчук // Зап. з укр. мовознавства : зб. наук. пр.. — 2019. — Вип. 26, т. 1. — С. 68-77.
Пена Л. І. Словотвір в «Українській граматиці» Євгена Тимченка [Електронний ресурс] / Л. І. Пена // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. — 2011. — Вип. 7. — С. 62-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2011_7_15.
Тихоненко О. Лінгводидактична спадщина Є. К. Тимченка (до 150-річчя від дня народження видатного мовознавця) [Електронний ресурс] / О. Тихоненко // Філологічні науки. — 2016. — Вип. 24. — С. 101-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2016_24_15.
Ципердюк О. Д. Мовознавча термінологія в праці Є. Тимченка «Номінатив і датив в українській мові» [Електронний ресурс] / О. Д. Ципердюк // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2015. — № 2. — С. 105-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2015_2_11.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.03.2023 16.40.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.23244 seconds