Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Даша із міста: Кременчук :: Запитання: 47007  
Даша запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з літературою до курсової. Тема "Психологічні аспекти мовленнєвої готовності старших дошкільників до школи". Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Дашо! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7581/Iakovenko.pdf;jsessionid=312C19E0C170A93AEBD69D7C8E75CEAF?sequence=1
http://dnz281.edu.kh.ua/storinka_psihologa/rekomendacii_praktichnogo_psihologa/gotovnistj_ditini_do_shkoli/
https://vseosvita.ua/library/embed/0022ir-f98d.docx.html
https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00556574_0.html
https://osvitaua.com/2017/03/57061/
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31042/1/Виноградова 68.pdf
http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4387/Trynta-M.V.-KorL1–M19z-free.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://naurok.com.ua/psihologichna-gotovnist-do-shkoli-ditini-shestirichnogo-viku-234349.html
http://32.sadok.zt.ua/vyvchennya-ta-analiz-problemy-psyhologichnoyi-gotovnosti-ditej-do-navchannya-v-suchasnij-shkoli/
https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/29450/1/Філімонова_Психолого-педагогічна підготовка, 2020.pdf
https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/55-dvadtsyat-p-yata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/638-formuvannya-rivnya-psikhologichnoji-gotovnosti-ditini-do-navchannya-v-umovakh-realizatsiji-kontseptsiji-novoji-ukrajinskoji-shkoli

– Богуш А.М. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання у школ / А.М.Богуш, Н.Є.Шиліна. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2003. – 335с.
– Богуш А. М. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації / упоряд. А. М. Богуш. – Одеса : Маяк, 1999. – С. 10-22.
– Калмикова Л.О. Психологія формування мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку : [монографія] / Л. О. Калмикова. – Київ : Фенікс, 2008. – 497 с.
– Шеремет М.К., Пахомова Н.Г. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання у школі : навч.-метод. посібник / М.К.Шеремет, Н.Г.Пахомова. – Київ : [б. в.] 2009. – 137 с.
– Шиліна Н.Є. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі: дисертація канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.Є.Шиліна ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 2003. 321 с. : табл.
– Шиліна Н.Є. Формування мовленнєво-комунікативної готовності дітей 5 років до навчання у школі / Н.Є.Шиліна // Наука і освіта. – 2002. – № 6. – С. 143-147.
– Шиліна Н.Є. Виявлення рівнів сформованості мовленнєвої готовності дітей до навчання у школі / Н.Є.Шиліна // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського : зб. наук. пр. – Вип. 1-2. – Одеса, 2003. – С. 125-130.
– Яковенко А. О. Загальнодидактичні аспекти дослідження мовленнєвої готовності до навчання у школі старших дошкільників / А. О. Яковенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – 2013. – Вип. 24. – С. 273-277.
– Бушкатова Н.О. Психологічна готовність шестирічної дитини до школи / Н.О.Башкатова ; [упоряд.: К. Муліка]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 84 с.
– Кравцова Є.Є. Психологічні проблеми готовності дітей до навчання в школі // Є.Є. Кравцова. – Токмак : ФЕНІКС, 1993. – 256 с.
– Марченко Н.А. Формування навичок міркування у дітей 5-6-річного віку // Н.А. Марченко. – Херсон : РІПО, – 2001. – № 2. – С. 18-20.
– Вашуленко М. Формування мовної особистості молодшого школяра в умовах переходу до 4-річного початкового навчання / М.Вашуленко // Початкова школа. – 2000. – № 4. – С. 11-14.
– Калмикова Л. Розвиток описового мовлення: психолінгвістичний аналіз / Л.Каомикова // Дошкільне виховання. – 2003. – № 4. – С. 19-21.
– Калмикова Л. Теоретичні основи і шляхи вдосконалення мовленнєвої підготовки дітей до школи / Л.Калмикова // Початкова школа. – 2000. – № 12. – С. 8-12.
– Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку : навч. посіб. / Упоряд. Л. О.Калмикова, Н. В. Харченко, С.Д. Дем’яненко та ін. – Київ: ПП Медвєдєв, 2007. – 300 с.
– Філімонова Т.В. Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи : навчально-методичний посібник / Т. В. Філімонова. – Миколаїв : СПД Румянцева, 2020. – 218 с.
– Пахомова, Н. Г. Мовленнєва підготовка дітей до школи / Н.Г. Пахомова // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти : матеріали всеукр. науково-практичної конференції, 23-25 квіт. 2001 р. / М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2001. – С. 180-182.
– Горбач З. Ю. Психологічна готовність дітей до школи, стратегія підготовки / З. Ю. Горбач // Освіта та наука у вимірах XXI століття : матеріали студентської звітно-наукової конференції, 10-12 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 1. – С. 169-170.
– Мартиненко І. Особливості дослідження мотиваційно-вольової готовності до шкільного навчання дітей із загальним недорозвиненням мовлення / І. Мартиненко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : науково-методичний зб. / Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 379-382.
– Черних Л. А. Особливості готовності до школи старших дошкільників з порушенням слуху та мовленнєвими порушеннями в контексті їх соціальної адаптації / Л. А. Черних // Вісник Одеського національного університету : зб. наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2017. – Серія : Психологія, Т. 22. Вип. 4 (46). – С. 81-87.
– Романенко О. В. Напрями діагностики комунікативної готовності старших дошкільників до шкільного навчання / О. В. Романенко, М. Т. Митурак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 26. – С. 392-396.
– Паласевич І. Л. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання в школі як лінгводидактична проблема / І. Л. Паласевич // Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. статей]. – 2020. – Педагогічні науки. – № 2 (35). – С. 220-226.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.03.2023 11.29.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.243974 seconds