Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Лілія із міста: Вишневе :: Запитання: 47024  
Лілія запитує:
Добрий день. Цікавить література про імплементація Римського статуту в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Лілія! Скористайтеся такими джерелами літератури:
Гультай М. М. Проблеми імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду у національне законодавство крізь призму досвіду зарубіжних держав та України [Електронний ресурс] / М. М. Гультай // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2021. — № 5. — С. 137-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_5_17.
Гутник В. Окремі питання імплементації Римського Статуту МКС у внутрішньодержавне законодавство України [Електронний ресурс] / В. Гутник // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2018. — Sv. 5, Vyd. 4. — С. 11-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2018_5_4_4.
Зюкіна А. Г. Проблеми імплементації Римського статуту в Україні [Електронний ресурс] / А. Г. Зюкіна // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 60. — С. 419-424. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_60_60.
Лобода К. С. Міжнародно-правове регулювання соціальних відносин в Європі : автореф. дис... канд. юрид. наук / К. С. Лобода; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 20 c.
Сірант М. М. Досвід імплементації норм про воєнні злочини в кримінальному законадавстві країн ЄС / М. М. Сірант // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2016. — № 845. — С. 225-230.
Шадрін О. Г. Моніторинг поширеності сндрому подразненого кишечнику серед дитячого населення України / О. Г. Шадрін, О. М. Платонова // Соврем. педиатрия. — 2013. — № 4. — С. 84-87.
Щербань Є. В. Деякі питання імплементації Римського статуту про Міжнародний кримінальний суд [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань, Н. В. Камінська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2020. — № 2. — С. 138-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2020_2_17.
Щербань Є. В. Принцип комплементарності як конституційно-правова засада імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду в національне законодавство України [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2018. — № 3. — С. 58-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2018_3_7.

.: Розділ: Держава і право :: 8.03.2023 10.12.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.267826 seconds