Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45773
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 47077  
Тетяна запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про розвиток особистості у дитинстві. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо для опрацювання таку літературу:
Волощук О. Ю. Соціокультурне значення дозвілля у формуванні та розвитку особистості дитини дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. Ю. Волощук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. — 2013. — Т. 211, Вип. 199. — С. 97-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2013_211_199_21.
Іншакова І. Вплив сім’ї на всебічний розвиток особистості дитини [Електронний ресурс] / І. Іншакова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2013. — № 44. — С. 210-214. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_44_35.
Рогальська-Яблонська І. Компетентнісний підхід як основа формування соціально-комунікативної компетентності особистості у дошкільному дитинстві / І. Рогальська-Яблонська // Людинознав. студії. Сер. : Педагогіка. — 2016. — Вип. 2. — С. 204-211.
Розвиток особистості дитини дошкільного віку в різних видах діяльності / [А. М. Богуш та ін.] ; за заг. ред. А. М. Богуш ; Держ. закл. «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського», Ін-т дошк. та спец. освіти, Каф. теорії і методики дошк. освіти. — Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2013. — 235 с.
Розвиток особистості у різних умовах соціалізації / [Калмикова Л. О. та ін.] ; за наук. ред. проф. Л. О. Калмикової, проф. Г. О. Хомич. — Київ : Слово, 2016. — 468 с.
Руденко І. Вплив стилю сімейного спілкування на розвиток особистості дитини [Електронний ресурс] / І. Руденко // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. — 2014. — Вип. 31. — С. 152-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_31_31.
Савчин М. В. Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. Василенко. — 3-тє вид., перероб., допов. — Київ : Академія, 2017. — 366 с.
Столяренко О. Б. Поняття міжособистісних взаємин у контексті проблем розвитку особистості дитини [Електронний ресурс] / О. Б. Столяренко // Проблеми сучасної психології. — 2014. — Вип. 23. — С. 607-619. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_23_55.
Стрельник О. 10 важливих тез про традиційну українську родину і дитинство : за книгою І. Сердюка «Маленький дорослий. Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст.» / О. Стрельник // Історія та правознавство. — 2019. — № 6. — С. 29-31.
Шеремет А. М. Зарубіжні теорії розвитку особистості дитини раннього віку / А. М. Шеремет // Зб. наук. пр. Хмельницьк. ін-ту соціал. технологій Ун-ту «Україна». — 2012. — № 6. — С. 183-187.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2023 08.23.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.233692 seconds