Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Зоряна із міста: Львів :: Запитання: 47092  
Зоряна запитує:
Добрий день. Цікавить таке питання: особистість у сучасній психології. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Скористайтесь такою літературою:
Александровська В. М. Проблема формування ідеального образу особистості у сучасній психології [Електронний ресурс] / В. М. Александровська // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 19. — С. 3-6. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_3.
Арістова Н. Аналіз сутності феномену «Особистість» в сучасній психолого-педагогічний літературі [Електронний ресурс] / Н. Арістова // Молодь і ринок. — 2016. — № 8. — С. 16-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_8_5.
Асєєва Ю. О. Професіогенез професійних установок особистості [Електронний ресурс] / Ю. О. Асєєва // Наука і освіта. — 2015. — № 3. — С. 5-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_3_3.
Волинець Н. В. Теоретичний аналіз категорії «психологічне благополуччя особистості» у сучасній психологічній науці [Електронний ресурс] / Н. В. Волинець // Теорія і практика сучасної психології. — 2017. — № 1. — С. 4-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tpcp_2017_1_3.
Кириченко В. В. Особистість у сучасному інформаційному суспільстві : монографія / В. В. Кириченко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. — 244 с. : рис., табл.
Литвин-Кіндратюк С. Історико-еволюційний вектор студій розвитку особистості в сучасній психології [Електронний ресурс] / С. Литвин-Кіндратюк // Збірник наукових праць: психологія. — 2019. — Вип. 24. — С. 16-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2019_24_4.
Мамчук Л. П. Творчість та творчі здібності особистості у сучасній психології [Електронний ресурс] / Л. П. Мамчук, В. М. Ямницький // Психологія: реальність і перспективи. — 2014. — Вип. 3. — С. 96-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2014_3_31.
Никифорова Л. А. Особистість і форми її самореалізації : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Л. А. Никифорова ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с.
Сидоренко І. Г. Харизматична особистість та спільнота: морально-етичний аспект взаємодії : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.07 / І. Г. Сидоренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2009. — 17 с.
Смеричевський Е. Ф. Проблема особистості в історії сучасної психології [Електронний ресурс] / Е. Ф. Смеричевський // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 19. — С. 202-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_45.
Ткачишина О. Р. Особистість у сучасному соціумі: психологічний аспект [Електронний ресурс] / О. Р. Ткачишина // Габітус. — 2021. — Вип. 24(2). — С. 107-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_24(2)__21.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.03.2023 06.08.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.234391 seconds