Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Уляна із міста: Хмельницький :: Запитання: 47162  
Уляна запитує:
Добрий день. Цікавить література про освіту у Великій Британії. Заздалегідь дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо для опрацювання таку літературу:
Бадер С. О. Модель педагогічної підтримки учнів у Великобританії [Електронний ресурс] / С. О. Бадер // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 13(3). — С. 6-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13(3)__3.
Бекетова Ю. В. Підготовка соціально-педагогічних кадрів в Україні та Великій Британії: порівняльний аспект : навч. посіб. / Ю. В. Бекетова, А. О. Денисенко, К. Є. Каліна, Г. І. Назаренко, О. В. Семеренська, А. В. Троцко, Р. В. Шаповал, Л. А. Штефан, Н. Д. Янц; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків : Золоті сторінки, 2010. — 313 c.
Бойченко М. А. Організація навчання обдарованих учнів у розширених школах Великобританії [Електронний ресурс] / М. А. Бойченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 10. — С. 166-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_10_22.
Вернигора Т. Зміст виховання і навчання в дошкільній освіті Великобританії [Електронний ресурс] / Т. Вернигора // Імідж сучасного педагога. — 2013. — № 5. — С. 26-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_5_9.
Вознюк В. В. Історичні особливості інтеграції соціальних та освітніх послуг у розширених школах Великобританії [Електронний ресурс] / В. В. Вознюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2013. — № 6. — С. 11-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_6_4.
Вознюк В. Організація дозвілля як соціальна послуга в системі загальної середньої освіти Великобританії [Електронний ресурс] / В. Вознюк // Порівняльно-педагогічні студії. — 2012. — № 4. — С. 61-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2012_4_12.
Зубченко О. С. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (досвід Великобританії) : навч. посіб. / О. С. Зубченко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2012. - 139 c.
Зубченко О. С. Інформаційно-комунікаційні технології у шкільній освіті Великобританії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. С. Зубченко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2010. — 20 с.
Коляда Т. Організація шкільної освіти Великобританії в 20-х роках ХХ століття [Електронний ресурс] / Т. Коляда // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2014. — Вип. 48. — С. 247-252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2014_48_41.
Полуян О. Еволюція змісту освіти у початкових школах Великобританії [Електронний ресурс] / О. Полуян // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 2. — С. 3-5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_2_2.
Стеценко К. Ліберальні реформи кінця XX століття у освітній системі Великобританії, як продовження традицій англійської філософської думки в парадигмі ідей сучасної педагогіки [Електронний ресурс] / К. Стеценко // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. — 2013. — Вип. 28. — С. 63-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2013_28_14.
Сулим Н. Застосування засобів дистанційної освіти у навчальному процесі педагогів англійської мови у Великобританії [Електронний ресурс] / Н. Сулим // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2013. — Вип. 29. — С. 216-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_29_64
Танько Є. В. Розвиток поняття «самостійна робота» в зарубіжній педагогіці: досвід Великобританії [Електронний ресурс] / Є. В. Танько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 1. — С. 20-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_1_5.
Тупичак Л. Л. Розвиток системи управління якістю освіти у Великобританії: досвід для України [Електронний ресурс] / Л. Л. Тупичак // Ефективність державного управління. — 2012. — Вип. 30. — С. 325-334. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2012_30_42.
Філософія освіти і педагогіка: цінності культури. Комунікативний етикет: Україна, Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія : навч. посіб. / ред.: С. О. Черепанова; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Пед. коледж Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка. — Львів, 2007. — 392 c.
Шаповалова О. В. Реформування управління якістю загальної середньої освіти Великобританії: історичний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Шаповалова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 7. — С. 41-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_7_7.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.04.2023 10.27.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.317516 seconds