Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Олена із міста: Вінниця :: Запитання: 47180  
Олена запитує:
Добрий день. Цікавить таке питання: Філософський аспект інклюзивної освіти. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Бондар В. Інклюзивне навчання як соціально-педагогічний феномен / В. Бондар // Рідна шк. — 2011. — № 3. — С. 10-14.
Горішна Н. Розвиток категорії інклюзивна освіта у філософсько-освітніх концепціях та сучасному науковому дискурсі [Електронний ресурс] / Н. Горішна // Social work and education. — 2020. — Vol. 7, no. 1. — С. 65-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socworkeduc_2020_7_1_8.
Захарчук М. Є. Філософсько-освітні концепції інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / М. Є. Захарчук // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2014. — Вип. 41. — С. 208-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2014_41_42.
Здрагат С. Г. Інклюзивна освіта - шлях до рівних можливостей / С. Г. Здрагат, Ж. І. Романчак, О. В. Чумаєва // Наша шк. — 2011. — № 4. — С. 14-17.
Яцюк І. Інклюзивна освіта в умовах сучасного навчального закладу / І. Яцюк // Нова пед. думка. — 2012. — № 2. — С. 159-161.
Ільїна А. Інклюзивна освіта як норма культуротворчості: філософсько-теоретичний аспект [Електронний ресурс] / А. Ільїна, М. Ліпін // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2022. — Вип. 1. — С. 14-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2022_1_4.
Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2 - 3 лют. 2018 р., Запоріжжя / Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2018. — 191 c.
Інтегративний підхід до інклюзивної освіти осіб із порушеннями зору : монографія / І. Б. Кузава, Ю. П. Симончук, Ю. Й. Тулашвілі, Л. П. Стасюк, Н. А. Савчук, В. В. Терпелюк; ред.: Ю. Й. Тулашвілі; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. центр реабілітації інвалідів зору. — Луцьк : Терен, 2019. — 343 c.
Мальцева Т. Є. Інклюзивна освіта - шлях до вищої освіти людей з особливими навчальними можливостями / Т. Є. Мальцева // Проблеми соц. роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2013. — № 1. — С. 123-129.
Нестеренко Г. Аксіологія інклюзивної освіти та педагогіки гетерогенності / Г. Нестеренко // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. — 2016. — № 2. — С. 53-66.
Отрох Н. В. Феномен обдарованості в контексті інноваційних поглядів на інклюзивну освіту талановитої молоді: філософсько-педагогічний аспект [Електронний ресурс] / Н. В. Отрох // Нова парадигма. — 2014. — Вип. 122. — С. 40-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nopa_2014_122_7.
Снісаренко О. І. Філософські засади сучасної інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. І. Снісаренко // Логопедія. — 2016. — № 8. — С. 86-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2016_8_15.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.04.2023 22.13.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.463145 seconds