Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45805
   


Автор вопроса: ... из города: ... :: Вопрос: 47207  
... спрашивает:
Інтернет як сучасний провідний канал комунікації
Наш ответ:
Дем'яненко М. Інтернет-комунікації як складова медіатизації політичного процесу: соціокомунікативний аспект [Електронний ресурс] / М. Дем'яненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2019. — Вип. 53. — С. 213-226. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2019_53_18
Заботнова М. В. Інтернет-меми як засіб реалізації стратегічної комунікації [Електронний ресурс] / М. В. Заботнова // Studia philologica. — 2021. — Вип. 17. — С. 30-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2021_17_6
Закіров М. Інтернет-ресурси як інструмент стратегічних комунікацій: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / М. Закіров // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2020. — Вип. 58. — С. 224-234. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2020_58_19
Іванишин Н. Я. Комунікативно-прагматичні параметри блогу як жанру персональної інтернет-комунікації (на матеріалі текстів Людмили Лінник на сайті видання "Галицький кореспондент") [Електронний ресурс] / Н. Я. Іванишин // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2021. — № 1. — С. 189–197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2021_1_21
Каптур А. О. Інтернет-реклама: сучасний канал комунікації. Тенденції та перспективи [Електронний ресурс] / А. О. Каптур // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . — 2017. — № 8. — С. 43-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_8_11
Качинська К. А. Засоби Інтернет-комунікацій як важливий інструмент масової маніпуляції свідомістю [Електронний ресурс] / К. А. Качинська // Інформація і право. — 2016. — № 4. — С. 71-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2016_4_10
Кіца М. О. Інтернет як новий світ реклами: особливості комунікації, види, специфіка [Електронний ресурс] / М. О. Кіца // Молодий вчений. — 2018. — № 5(1). — С. 216-219. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5(1)__55
Красівський О. М. Інтернет комунікація: стратегії та мовні особливості [Електронний ресурс] / О. М. Красівський, Ю. М. Масюкевич, О. М. Мікула // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2019. — Т. 30(69), № 2(2). — С. 122-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2019_30(69)_2(2)__26
Крижанівська Г. Т. Блог як жанр інтернет-комунікації [Електронний ресурс] / Г. Т. Крижанівська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2022. — Вип. 53(1). — С. 77-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2022_53(1)__20
Кубецька О. М. Політика комунікацій в Інтернеті [Електронний ресурс] / О. М. Кубецька, Т. М. Остапенко, Я. С. Палешко // Бізнес Інформ. — 2021. — № 4. — С. 315-322. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2021_4_46
Лазаренко Н. І. Комунікація в Інтернет-просторі: психологічний аспект [Електронний ресурс] / Н. І. Лазаренко, А. М. Коломієць, О. М. Паламарчук // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2018. — Т. 65, № 3. — С. 249-261. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2018_65_3_20
Мовчан М. М. Інтернет-комунікація: проблема страху [Електронний ресурс] / М. М. Мовчан // Філософські обрії. — 2019. — Вип. 42. — С. 34-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2019_42_9
Полісученко А. Ю. Інтернет-флешмоби в системі соціальних комунікацій [Електронний ресурс] / А. Ю. Полісученко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2019. — № 4. — С. 4-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2019_4_3
Прищенко С. В. Інтернет як актуальний засіб рекламних комунікацій у ХХІ столітті: web-технології та стилістичні тенденції [Електронний ресурс] / С. В. Прищенко, М. О. Прищенко // Теорія та практика дизайну. — 2015. — Вип. 7. — С. 218-226. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2015_7_30
Романчук С. М. Методологія інтернет-комунікації [Електронний ресурс] / С. М. Романчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. — 2016. — Вип. 9. — С. 42-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2016_9_10
Скиба О. П. Інтернет-комунікації в інформаційному суспільстві: соціокультурний аспект [Електронний ресурс] / О. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2019. — № 2. — С. 173-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2019_2_35

.: Раздел: Тексты книг :: 1.05.2023 19.39.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.315219 seconds