Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45641
   


Автор вопроса: Анастасія из города: Львів :: Вопрос: 47218  
Анастасія спрашивает:
Добрий день. Потрібно літературу про жіночу освіту а Україні. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Радимо для опрацювння таку літературу:
Аніщенко О. В. Розвиток професійної освіти жінок в Україні (друга половина XIX – початок XX століття) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Аніщенко ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — Київ, 2000. — 20 с.
Білавич Г. В. Громадські ініціативи щодо природничо-математичної освіти жінок в Україні (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття) [Електронний ресурс] / Г. В. Білавич // Педагогічний альманах. — 2019. — Вип. 42. — С. 217-223. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2019_42_36
Давидюк О. О. Роль освіти у формуванні соціального статусу жінок : Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / О. О. Давидюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2004. — 18 с.
Єфремова Н. Право жінок на вищу юридичну освіту в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст. на матеріалах державних архівів Києва та Одеси [Електронний ресурс] / Н. Єфремова // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2017. — Sv. 4, Vyd. 5. — С. 43-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2017_4_5_9
Іванцова Н. І. До питання сільськогосподарської освіти жінок в Україні у 20-х рр. XX ст. [Електронний ресурс] / Н. І. Іванцова // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : «Історія та географія». — 2011. — Вип. 40. — С. 117-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_40_28
Ільченко О. Меценатство жінок в освіті України (ХІХ – початок ХХ століття) [Електронний ресурс] / О. Ільченко // Естетика і етика педагогічної дії. — 2016. — Вип. 14. — С. 70-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2016_14_9
Кобченко К. А. Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878 - 1920) : автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / К. А. Кобченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2004. — 20 с.
Кобченко К.А. Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878 - 1920) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / К.А. Кобченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2004. — 20 с.
Кобченко К. Початки вищої медичної освіти українського жіноцтва (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / К. Кобченко // Українознавчий альманах. — 2011. — Вип. 5. — С. 128-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2011_5_43
Корнюш Г. В. Роль М. М. Ланге в становленні вищої жіночої освіти півдня України [Електронний ресурс] / Г. В. Корнюш // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2014. — Вип. 35. — С. 36-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_35_6
Міхневич Л. Вища жіноча юридична освіта в Україні на початку ХХ ст.: стан наукової розробки проблеми [Електронний ресурс] / Л. Міхневич // Юридична Україна. — 2015. — № 6. — С. 92-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2015_6_15
Огородник Л. М. Гендерні дослідження: місце українських жінок в освіті та науці [Електронний ресурс] / Л. М. Огородник // Педагогічний дискурс. — 2011. — Вип. 9. — С. 251-254. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_9_60
Салтан Н. М. Професійна освіта як фактор соціалізації жіноцтва України в 1920 – на початку 30-х рр. [Електронний ресурс] / Н. М. Салтан // Гуржіївські історичні читання. — 2013. — Вип. 6. — С. 166-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2013_6_63
Султанова Н. Особливості розвитку жіночої освіти у навчальних закладах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) [Електронний ресурс] / Н. Султанова // Гірська школа Українських Карпат. — 2019. — № 20. — С. 61-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2019_20_14
Філоненко О. Становлення та розвитку жіночої освіти в центральному регіоні України у другій половині XIX-на початку XX століття [Електронний ресурс] / О. Філоненко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2011. — Вип. 99. — С. 239-246. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2011_99_34
Шандра В. С. Освіта як фактор зростання ролі жіноцтва в українському суспільстві (1880-ті рр. – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. С. Шандра // Карпатський край. — 2018. — № 1-2. — С. 78-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kkr_2018_1-2_11
Шкода Н. Діяльність українського жіноцтва в галузі освіти в другій половині ХIХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Шкода // Українознавчий альманах. — 2014. — Вип. 16. — С. 65-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_16_15

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 4.05.2023 10.10.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.285005 seconds