Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45383
   


Автор запитання: Мар'яна із міста: Олександрія :: Запитання: 47229  
Мар'яна запитує:
Доброго дня,шановні бібліотекарів,допоможіть підібрати матеріал для курсової роботи,буду дуже вдячна!!! Тема:Виховання толерантності в учнів початкової школи РОЗДІЛ 1. ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1.  Проблема толерантності в науково-педагогічних джерелах…. 1.2. Сухомлинський В. О.  про терпиме ставлення до інших ………. 1.3. Специфіка виховання толерантності у молодших школярів…. Висновки до 1 розділу……………………………………………… РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ Й ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.………………. 2.1. Створення толерантного освітнього середовища в початковій школі……………………………………………..………………… 2.2. Форми й методи роботи з виховання толерантності в учнів початкової школи……………………………......................... 2
Наша відповідь:
Добрий день, Мар"яно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://osvita.ua/school/method/upbring/1116/
https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/17/9
https://naurok.com.ua/pedagogichni-umovi-vihovannya-tolerantnosti-v-osvitnomu-procesi-pochatkovo-shkoli-306680.html
https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/23544/Sukhoparaya I. H..pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6739/1/V_Ternopilska_IITZOMONU_82_GI.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/avtoreferat-53/
https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/43_1/visnuk_18.pdf
http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/8942/1/Овчиннікова. Педагогічні засоби виховання толерантності.pdf
https://mydisser.com/en/catalog/view/238/244/9812.html
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3494/1/ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/192.pdf
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/files/18_7.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/13748/1/63-66.pdf
http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Pedagogica/3_154659.doc.htm

– Сухопара І. Формування толерантності як цінності у дітей молодшого шкільного віку / І. Сухопара // Теоретико-методичні проблеми виховання учнів загальноосвітніх шкіл : наук.-метод. зб. / упор. Л. В. Канішевська. – Київ : Інститут проблем виховання. – 2006. – Кн. V. – С. 60–63.
– Горват М. Проблема виховання толерантності у молодших школярів в умовах інтерактивного спілкування / М. Горват // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2012. – № 43(1). – С. 148-153.
– Фесюк Т. Виховання основ толерантності у молодших школярів / Т. Фесюк // Початкова освіта. – 2010. – № 41. – С. 7-9.
– Коберник Г. І. Формування толерантності молодших школярів у процесі інтерактивних технологій навчання : збірник наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Г.І.Коберник ; Гол. ред. : Мартинюк М. Т. – Умань : Софія, 2007. – 259 с.
– Тугай В. М. Особливості виховання толерантних взаємин молодших школярів / В. М. Тугай // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 51. – С. 134-142.
– Шуманська Т. "Виховуй у собі Людину..." : виховання толерантності на прикл. творчої спадщини Василя Сухомлинського : система завдань для уроків укр. мови у старш. кл. / Т. Шуманська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 65-69.
– Третяк О. Особливості виховання толерантності в учнів молодшого шкільного віку в інклюзивному середовищі / О. Третяк, О. Міщеня, Л. Іскра // Нова педагогічна думка. – 2021. – № 4 (108). – С. 75-80.
– Шабельник Н.В. Виховання толерантності у молодших школярів / Н. В. Шабельник // Нива знань : науково-методичний альманах. – 2017. – № 4. – С. 38-39.
– Ремньова А. Г. Особливості виховання толерантності у молодших підлітків / А. Г. Ремньова // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : збірник наук. праць звітно-наукової конференції викладачів ун-ту за 2011 рік, 9-10 лют. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Ч. 2. – С. 101-102.
– Стасюк Н. Виховання толерантності в учнів початкової школи / Н. Стасюк // Директор школи. Україна. – 2006. – № 8. – С. 46-48.
– Максимова О. О. Виховання міжособистісної толерантності у дітей засобами казок В. Сухомлинського / О. О. Максимова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка , 2017. – Вип. 5 (91) : Педагогічні науки. – С. 62-66.
– Попова Г. Толерантність –риса сучасної людини / Г. Попова // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. – 2015. – № 24. – С. 10-18.
– Голєнкова А. Толерантність молодших школярів / А. Голєнкова // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. – 2014. – № 7. – С. 30-32.
– Бессараб Н.А. Особливості виховання міжкультурної толерантності у молодших школярів / Н. А. Бессараб // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2019. – Серія : Психолого-педагогічні науки. – № 2. – С. 52-58.
– Кайдалова Г. П. Організація виховної роботи щодо формування толерантності дітей молодшого шкільного віку в умовах інклюзивної освіти / Г. П. Кайдалова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Вип. 31. – С. 45-50.
– Садова І. Формування толерантності учнів початкової школи до дітей із особливими освітніми потребами / І. Садова // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. – 2018. – Вип. 24 (1), Ч. 1. – С. 260-265.
– Щербина О. О. Казки, що навчають добра й толерантності / О. О. Щербина // Початкове навчання та виховання. – 2020. – № 1/2/3. – С. 89-102.
– Атрощенко Т. О. Формування міжетнічної толерантності молодших школярів у теорії і практиці освіти / Т. О. Атрощенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2016. – Серія : Психолого-педагогічні науки, Вип. 1. – С. 96-101.
– Шинкарук О. Розвиток взаємоповаги і толерантності : ранкові зустрічі. 2-3 кл. / О. Шинкарук // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. – 2012. – № 37. – С. 15-19.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.05.2023 08.39.59 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 1.079399 seconds