Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Ярослав із міста: Олександрія :: Запитання: 47256  
Ярослав запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про політичну еліту в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Пропонуємо таку літературу:
Білоус Л. В. Політична еліта України: оцінка суспільної ефективності вітчизняними науковцями [Електронний ресурс] / Л. В. Білоус // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2018. — № 6. — С. 21-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2018_6_5
Дараган Т. П. Роль європейського досвіду реалізації молодіжної політики у формуванні молодої політичної еліти в Україні [Електронний ресурс] / Т. П. Дараган, О. А. Власюк // Освітня аналітика України. — 2022. — Вип. 3. — С. 119-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/educanalukr_2022_3_10
Дроботун Д. С. Зміна політичної еліти в контексті результатів виборів до Верховної Ради України ІХ скликання [Електронний ресурс] / Д. С. Дроботун // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2020. — Вип. 87. — С. 356-362. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2020_87_35
Курбатов О. Г. Проблема відповідності політичних еліт своїм атрибутивним характеристикам у контексті сучасної України [Електронний ресурс] / О. Г. Курбатов // Культурологічний вісник. — 2017. — Вип. 37(1). — С. 129-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2017_37(1)__19
Матета О. Політична еліта та політична свідомість громадян в умовах демократичної трансформації пострадянської України [Електронний ресурс] / О. Матета // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2019. — Вип. 22. — С. 166-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2019_22_26
Мачуський В. Стратегічний курс сучасної політичної еліти в Україні [Електронний ресурс] / В. Мачуський // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2019. — Вип. 2. — С. 269-280. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nziped_2019_2_15
Мельничук І. Діяльність гетьмана П. Сагайдачного з формування української військово-політичної еліти [Електронний ресурс] / І. Мельничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2014. — Вип. 1(3). — С. 8–12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2014_1(3)__4
Степаненко О. Г. Політична еліта в Україні в добу трансформаційних змін: кризові явища та перспективи їх подолання [Електронний ресурс] / О. Г. Степаненко // Гілея: науковий вісник. — 2020. — Вип. 156. — С. 359-362. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2020_156_64
Степаненко О. Зміна політичної еліти шляхом люстрації: загальна характеристика та тенденції розвитку в Україні [Електронний ресурс] / О. Степаненко // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2017. — Sv. 4, Vyd. 4. — С. 124-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2017_4_4_19
Чернюк І. А. Політична еліта в контексті демократичних перетворень в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Чернюк // Молодий вчений. — 2017. — № 5.1. — С. 155-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5

.: Розділ: Держава і право :: 21.05.2023 13.45.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.231205 seconds