Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45734
   


Автор вопроса: Богдан из города: Київ :: Вопрос: 47332  
Богдан спрашивает:
Добрий день. Цікавить: професійне самовдосконалення майбутніх вчителів природничих дисциплін. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Богдане! Радимо для опрацювання таку літературу:
Біляковська О. О. Професійна підготовка майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін: якісний вимір [Електронний ресурс] / О. О. Біляковська // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 80(2). — С. 125-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_80(2)__26.
Валько Н. В. Робототехніка як засіб підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін [Електронний ресурс] / Н. В. Валько // Інформаційні технології в освіті. — 2019. — Вип. 3. — С. 38-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2019_3_5.
Жорова І. Я. Інтернет-технології як засіб професійного розвитку вчителів природничих дисциплін [Електронний ресурс] / І. Я. Жорова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. — 2014. — Вип. 2. — С. 32-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyptp_2014_2_12.
Ігрові технології : [тематичний номер] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 15-16. — С. 8-61.
[ІКТ в освітньому процесі] : [добірка матеріалів] // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 9. — С. 10-44.
Іщенко В І. Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до самоосвітньої діяльності : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. І. Іщенко ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2009. — 20 с.
Китайська О. Стимулювання саморозвитку майбутніх учителів як педагогічна умова формування професійної мобільності / О. Китайська // Наука і освіта. — 2009. — № 4. — С. 70-73.
Лаврентьєва О. О. Фундаментальна підготовка вчителя природничих дисциплін: стан, проблеми і тенденції [Електронний ресурс] / О. О. Лаврентьєва // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2015. — Вип. 45. — С. 52-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2015_45_12.
Москалюк Н. В. Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін [Електронний ресурс] / Н. В. Москалюк // Фізико-математична освіта. — 2015. — Вип. 3. — С. 41-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2015_3_7.
Оніпко В. В. Розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя природничих дисциплін профільної школи [Електронний ресурс] / В. В. Оніпко // Педагогіка та психологія. — 2012. — Вип. 41. — С. 42-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2012_41_7.
Рудишин С. Д. Екологічна компетентність як загальна компетентність вчителів природничих дисциплін [Електронний ресурс] / С. Д. Рудишин, І. М. Коренева, В. І. Самілик // Український педагогічний журнал. — 2016. — № 3. — С. 74-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2016_3_10.
Северіна Т. Педагогічна практика в системі особистісного самовдосконалення майбутнього вчителя [Електронний ресурс] / Т. Северіна // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. — 2013. — Вип. 28. — С. 128-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2013_28_27.
Трубчаніна О. Формування соціальної компетентності: 7 порад Ейнштейна : майстер-клас для вчителів предметів природничого циклу / О. Трубчаніна // Хімія (Шкільний світ). — 2018. — № 8. — С. 50-58.
Фаст О. Л. Формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів початкових класів у професійній підготовці : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. Л. Фаст ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2012. — 22 c.
Федюк Г. З. Модель розвитку педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного професійного самовдосконалення [Електронний ресурс] / Г. З. Федюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — 2018. — № 17. — С. 162-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2018_17_25.
Федюк Г. З. Модель розвитку педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного професійного самовдосконалення [Електронний ресурс] / Г. З. Федюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — 2018. — № 17. — С. 162-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2018_17_25.
Хатунцева С. М. Самореалізація майбутнього вчителя у процесі формування готовності до самовдосконалення [Електронний ресурс] / С. М. Хатунцева // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2016. — Вип. 13(2). — С. 50-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2016_13(2)__17.
Хитра З. М. Використання інтерактивних технологій навчання в процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування в учнів природничо-наукової картини світу [Електронний ресурс] / З. М. Хитра // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 137. — С. 293-297. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_137_72.

.: Раздел: Образование :: 12.07.2023 09.01.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.25616 seconds