Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45729
   


Автор запитання: Оля із міста: Черкаси :: Запитання: 47337  
Оля запитує:
Добрий день. Потрібна інформація про підготовку майбутніх вихователів до здійснення індивідуального підходу в роботі з дошкільниками. Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Олю! радимо вам опрацювати таку інформацію:
Аніщук А. М. Підготовка майбутніх фахівців до здійснення індивідуального підходу в процесі виховання та навчання дітей дошкільного віку / А. М. Аніщук // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Сер. Психол.-пед. науки. — Ніжин, 2012. — № 4. — С. 109-113.
Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання / Г. В. Бєлєнька. — Київ : Світич, 2006. — 304 с.
Волинець Ю. О. Організація та проведення експериментальної роботи щодо формуванню дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Ю. О. Волинець // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2015. — № 3(2). — С. 12-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2015_3(2)__4.
Захарасевич Н. Професійна підготовка майбутніх вихователів до рольової діяльності дошкільників за умов експериментального навчання [Електронний ресурс] / Н. Захарасевич // Педагогічний часопис Волині. — 2018. — № 3. — С. 110-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2018_3_19.
Куземко Л. В. Використання Веб-квестів у проектуванні самостійної роботи майбутніх вихователів ДНЗ / Л. В. Куземко, Т. Ю. Бондаренко // Молодий вчений. — 2016. — № 4. — С. 541-544.
Куземко Л. В. Професійна підготовка педагога дошкільної освіти до індивідуальної роботи з дітьми / Л. В. Куземко // Освітол. дискурс. — 2010. — № 1. — С. 103-113.
Листопад О. А. Експериментальне дослідження формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / О. А. Листопад // Наука і освіта. — 2015. — № 9. — С. 125-131.
Листопад О. А. Експериментальне дослідження формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. А. Листопад // Наука і освіта. — 2015. — № 9. — С. 125-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_9_27.
Маргіта Н. Готовність майбутніх вихователів до організації експериментування старших дошкільників / Н. Маргіта // Наук. вісн. Ужгород. нац. університету. Сер. Педагогіка. Соц. робота. — Ужгород, 2011. — Вип. 20. — С. 76-79.
Онищук І. Експериментальне дослідження особливостей розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / І. Онищук // Нова педагогічна думка. — 2018. — № 2. — С. 133-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_2_36.
Підготовка вихователів до розвитку особистості дитини в дошкільному віці / Г. В. Бєлєнька [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. — 310 с.
Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Н. П. Гагаріна. — Кіровоград : КЗ «КОІППО освіти імені Василя Сухомлинського», 2014. — 68 с.
Рогачко-Островська М. С. Реалізація інформаційно-настановного етапу експериментальної методики підготовки майбутніх вихователів до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку [Електронний ресурс] / М. С. Рогачко-Островська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — 2019. — № 17. — С. 59-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2019_17_16.
Розвиток дитини-дошкільника: сучасні підходи та освітні технології / Г. В. Бєлєнька [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. — 272 с.
Сухорукова С. В. Ресурсний підхід до формування індивідуального стилю майбутнього вихователя дітей дошкільного віку / С. В. Сухорукова // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Психол.-пед. науки. — Ніжин, 2015. — № 3. — С. 65-70.
Теличко Т. В. Організація дослідно-експериментальної роботи й аналіз результатів з формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах міждисциплінарного підходу [Електронний ресурс] / Т. В. Теличко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2020. — Вип. 77. — С. 194-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2020_77_45.
Теорія і практика дошкільної освіти в Україні / З. Н. Борисова [та ін.]. — Київ, 2011. — 231 с.
Теорія та практика дошкільної освіти в сучасних експериментальних дослідженнях / Л. І. Зайцева [та ін.]. — Харків : Діса плюс, 2015. — 447 с.
Трофаїла Н. Експериментальна модель підготовки майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. Трофаїла // Педагогічний часопис Волині. — 2017. — № 4. — С. 83-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2017_4_16.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.07.2023 10.05.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.288192 seconds