Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 47342  
Аліна запитує:
Добрий день. Шукаю будь-яку інформацію про дошкільну освіту в діаспорі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аліно! Радимо вам для опрацювання такі джерела:
Бигар Г. П. Українська педагогічна преса Канади як фактор розвитку рідномовного шкільництва в діаспорі (друга половина ХХ ст.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Г. П. Бигар ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. - 217 с.
Глушко О. З. Виховання національних цінностей в українському шкільництві США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. З. Глушко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки. — Київ, 2021. — 20 c.
Джус О. Розвиток української педагогічної думки другої половини ХХ ст. в західній українській діаспорі / О. Джус // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Сер. Історичні науки. — Острог, 2013. — Вип. 21. — С. 156-161.
Диба О. П. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та молоді української діаспори : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.06 / О. П. Диба ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — Київ, 2005. — 21 с.
Лебідь Ю. Ф. Виховне значення педагогічних традицій у середовищі української діаспори США / Ю. Ф. Лебідь // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. — 2010. — № 42. — С. 106-108.
Попова І. І. Використання у дошкільному закладі художніх творів для дітей письменників української діаспори / І. І. Попова // Наука і освіта. — 2008. — № 1/2. — С. 225-228.
Рудницька-Юрійчук І. Р. Особливості вивчення рідної мови за зорово-слуховим методом дітьми дошкільного віку в українській діаспорі США та Канади [Електронний ресурс] / І. Р. Рудницька-Юрійчук // Молодий вчений. — 2019. — № 3(1). — С. 97-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_3(1)__22.
Рудницька-Юрійчук І. Р. Розвиток особистості дитини дошкільного віку в освітньому просторі української діаспори США і Канади [Електронний ресурс] / І. Р. Рудницька-Юрійчук // Педагогічний дискурс. — 2012. — Вип. 13. — С. 331-336. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_13_77.
Рудницька-Юрійчук І. Українська сім’я та національне дошкілля — провідні чинники формування національної свідомості дітей дошкільного віку в українській діаспорі США і Канади [Електронний ресурс] / І. Рудницька-Юрійчук // Естетика і етика педагогічної дії. - 2013. - Вип. 6. - С. 107-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2013_6_11.
Рудницька-Юрійчук І. Українська сім’я та національне дошкілля — провідні чинники формування національної свідомості дітей дошкільного віку в українській діаспорі США і Канади / І. Рудницька-Юрійчук // Естетика і етика педагогічної дії. —2013. —Вип. 6. — С. 107-116.
Руснак І. С. Педагогічна преса української діаспори як джерело дослідження розвитку педагогічної думки й національної освіти закордонних українців / І. С. Руснак, Г. П. Бигар, С. З. Романюк // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. — Хмельницький, 2013. — Вип. 15. — С. 610-616.
Цинова М. В. Науково-педагогічна діяльність української діаспори США в історіографії / М. В. Цинова // Інтелігенція і влада. Сер. Історія : громад.-політ. наук. збірник. — Одеса, 2011. — Вип. 22. — С. 199-213.

.: Розділ: Освіта :: 24.07.2023 13.32.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.603237 seconds