Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Наталія із міста: Херсон :: Запитання: 47453  
Наталія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка знайти літературу по темі "Прийоми дистанційного навчання." Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє. Радимо ознайомитися з відповідями Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 39325, 44002, 44349, 44544, та джерелами інформації:

Красильник Ю. С. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання : навч. посіб. для викл. та здобувачів вищ. освіти / Ю. С. Красильник, Г. Л. Корчова, М. В. Руденко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2021. - 156 с

Купріянов О. В. Основи дистанційного навчання : навч. посіб. : для здобувачів вищ. освіти ВНЗ спец.: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) / О. В. Купріянов ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : Друкарня МАДРИД, 2020. - 91 с.

Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Н. Ю. Олійник та ін.]. - Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. - 86 с.

Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті : матеріали ІІ Всеукр. веб-конф. (м. Київ, 28 лют. 2018 р.) / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: Петренко Л. М., Базелюк О. В., Кравець С. Г.]. - Київ : СІК ГРУП Україна, 2018. - 134 с.

Технології дистанційного навчання: методологія створення та супроводу навчальних курсів : навч. посіб. / Прокопенко А. І. [та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Ін-т інформатизації освіти, Каф. інформ. технологій, Наук.-навч. лаб. розроб. програм. забезп. - Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. - 80 с. - Бібліогр.: с. 72-80.

Технології дистанційного професійного навчання : метод. посіб. / [О. М. Спірін та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Житомир : Полісся, 2018. - 158 с.

Види та форми дистанційного навчання в Україні // https://expert.com.ua/147680-vidi-ta-formi-distancijnogo-navchannya-v-ukraїni.html

Власенко Л.В., Шинкаренко Н.В. Методи дистанційного навчання // https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5006/3/methods7.pdf

Готуємося до навчального року: принципи та методи організації онлайн-навчання // https://nus.org.ua/articles/gotuyemosya-do-navchalnogo-roku-pryntsypy-ta-metody-organizatsiyi-onlajn-navchannya/

.: Розділ: Мовознавство :: 16.10.2023 13.18.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.304393 seconds