Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45734
   


Автор вопроса: Ольга из города: Хмельницький :: Вопрос: 47460  
Ольга спрашивает:
Доброго дня! Потрібна література до теми Варваризми в сучасних медіатекстах: різновиди, функції, тенденції". Дякую
Наш ответ:
Добрий день, Ольго! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23555/1/O_Styshov_SF_9_2017_IF.pdf
https://ru.scribd.com/document/406496169/attach-15523750191373-pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/dis_holovach.pdf
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/20506/1/77-84.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2086/1/Гончаренко Людмила Олексіївна (1).pdf
https://visnyk.zu.edu.ua/Articles/80/27.pdf
https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/K08.051.05/dissertation_5637c8bacd553.pdf
https://ktppam.kpi.ua/sites/default/files/img/ Платон Сергійович.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/4309-Текст статті-4225-1-10-20220518.pdf
https://ktppam.kpi.ua/sites/default/files/img/ Майа Ігорівна.pdf
https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/Бурова.pdf
https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/4309/4235
https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/12045/1/Магістерська робота Переваруха В..pdf
http://labs.journ.knu.ua/mova/wp-content/uploads/2015/03/Verstka_conf_site.pdf
http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v40/part_1/4.pdf
https://visnyk.zu.edu.ua/Articles/79/42.pdf
https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/1306/COMMENTS ON ENGLISH LOAN TERMS USAGE.pdf?sequence=1&isAllowed=y

– Босак Н. Ф. Причини появи запозичень-англіцизмів в українських ЗМІ / Н. Ф. Босак, В. А. Печерська // Материалы ІІ Международной научной конференции [''Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках''], (Днепропетровск, 14-15 апреля 2005 г.). – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – С. 43-45.
– Поліщук Н. Мистецька термінологічна лексика в газетному тексті (на матеріалі газет ''Дзеркало тижня'', ''Газета по-українськи'', ''Високий замок'', ''Скриня'') / Н. Поліщук // Вісник Нац. ун-ту ''Львівська політехніка'' : Серія ''Проблеми української термінології''. – 2012. – № 733. – С. 216-222.
– Лєснова В. Англіцизми в мові засобів масової інформації / В. Лєснова, О. Йолкіна // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2001. – С. 226-275.
– Стишов О. С. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / О. С. Стишов. – [2-ге вид., переробл.]. – Київ : Пугач, 2005. – 388 с.
– Стишов О. А. Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст. / О. А. Стишов // Studia Philologica : зб. наук. праць / Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. Вип. 9. – С.66-75.
– Архипенко Л. М. Іншомовні лексичні запозичення в українській мові : етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ – початку ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 ''Українська мова'' / Л. М. Архипенко. – Харків, 2004. – 20 с.
– Мітчук О. А. Нові слова та їх значення у мові мас-медіа Рівненщини (1995–2005 рр.) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.08 / О. А. Мітчук. – Львів, 2006. – 17 с.
– Вишнівський Р. Англійські варваризми у мові сучасних українських електронних ЗМІ / Р. Вишнівський // Мандрівець. – 2015. – № 1. – С. 97–101.
– Євсєєва Г. Мова сучасної преси та іншомовні запозичення / Г. Євсєєва // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – 2009. – Вип. 81 (1). – С. 303-307.
– Навальна М. Варваризми в мові сучасної української періодики / М. Навальна // Психолінгвістика. Психологія. Мовознавство. Соціальні комунікації : [зб. наук. праць] / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 9. – С. 217-225.
– Радчук В. Українська мова в контексті глобалізації лінгвосфери / В. Радчук // Українська мова. – 2002. – № 3. – С. 3-14.
– Бибик С. Іншомовні запозичення та активний словник мовця / С. Бибик // Культура слова / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 84. – С. 161-170.

.: Раздел: Языкознание :: 18.10.2023 13.03.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.246723 seconds