Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47472  
Ольга запитує:
Доброго дня! Дуже потребую ресурсів для написання роботи на тему "Загальномовна та індивідуально-авторська фраземіка в аспекті культурно-мовної ідентичності сьогодення"
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Бардукова Г. О. Норма і девіація в сучасній українській фраземіці : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Г. О. Бардукова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 18 c.
Бечко Я. В. Особливості внутрішньої форми фразем із ад’єктивами термічної семантики [Електронний ресурс] / Я. В. Бечко // Мова і культура. — 2013. — Вип. 16, т. 1. — С. 194-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_1_32.
Венжинович Н. Лінгвокульторологічний аспект мовознавчих досліджень : навч.-метод. посіб. до спецкурсу для студентів філол. ф-ту / Н. Венжинович; Ужгородський національний університет. — 2-ге вид., допов. і перероб.. — Ужгород : Сабов А. М., 2021. — 290 c.
Галас А. Спостереження над говірковою паремією і фраземікою [Електронний ресурс] / А. Галас // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2008. — Вип. 12. — С. 109-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2008_12_25.
Григораш С. М. Лексика і фраземіка інтимної лірики (на матеріалі українського фольклору) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. М. Григораш ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.
Гудима Н. Фраземіка української мови як засіб формування національно-патріотичного виховання учнів початкової школи [Електронний ресурс] / Н. Гудима // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 27. — С. 362-367. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_27_64.
Демиденко Г. Г. Мовна репрезентація проксемічних засобів комунікації (на матеріалі української фраземіки) [Електронний ресурс] / Г. Г. Демиденко // Закарпатські філологічні студії. — 2022. — Вип. 23(1). — С. 70-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2022_23(1)__15.
Коваленко Н. Д. Народна фраземіка в лексикографічному опрацюванні Івана Огієнка [Електронний ресурс] / Н. Д. Коваленко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 13. — С. 101-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2016_13_21.
Коваленко Н. Д. Сучасні методики запису та опрацювання фраземіки говірок [Електронний ресурс] / Н. Д. Коваленко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2013. — Вип. 32(1). — С. 50-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_32(1)__16.
Коваленко Н. Д. Фраземіка південно-західного наріччя: лексикографічний досвід [Електронний ресурс] / Н. Д. Коваленко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Історична та філологічна. — 2015. — Вип. 11. — С. 221-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2015_11_39.
Коваленко Н. Регіональні атласи як джерело досліджень фраземіки говорів [Електронний ресурс] / Н. Коваленко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2019. — Вип. 50. — С. 64-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2019_50_16.
Краснобаєва-Чорна Ж. Соматичний код культури ціннісної картини світу (на матеріалі фраземіки одно- та різносиистемних мов) [Електронний ресурс] / Ж. Краснобаєва-Чорна // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2017. — Вип. 25. — С. 196-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2017_25_28.
Микитюк О. Р. Українські фраземи як засіб творення національної ідентичності [Електронний ресурс] / О. Р. Микитюк // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 1. — С. 179-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_1_35.
Папіш В. А. Доля поступилася (рецензія на монографію Н. Венжинович «Фраземіка української літературної мови в контексті когнітології та лінгвокультурології») [Електронний ресурс] / В. А. Папіш // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 1. — С. 186–188. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2019_1_34.
Продан Ю. П. Поняття «термін-фразема» у лінгвістиці [Електронний ресурс] / Ю. П. Продан // Термінологічний вісник. — 2013. — Вип. 2(1). — С. 116-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/terv_2013_2(1)__13.
Редько Є. О. Особова фраземіка в українських арґо [Електронний ресурс] / Є. О. Редько // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 74. — С. 180-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2016_74_41.

.: Розділ: Мовознавство :: 23.10.2023 16.16.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.332302 seconds