Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45645
   


Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 47489  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу з теми «Актуальні етнотрадицій, які справляють найбільший виховний вплив на молодь»
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – Косиченко В.А. Термінологічний аналіз основних понять з проблеми виховання молоді на засадах етнокультурних традицій. – Режим доступу: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2013/33/37.pdf
https://studfile.net/preview/5474242/page:8/
– Етнотрадиції українського народу і їх виховний вплив на студентську молодь.– Режим доступу:
https://moodle.znu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=530629&lang=it
– А.А.Марушкевич Педагогіка вищої школи: ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ. – Режим доступу: https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/library/marushkevych.pdf
– Буркало Н.І. Особливості етновиховного впливу родини на формування майбутніх поколінь. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/20_DNII_2012/Psihologia/12_114140.doc.htm

– Етнопедагогіка. Ч. 1: навч. посібник. – Київ, 2003. – 149 с.
– Етнотрадиції українського народу і їх виховний вплив на студентську молодь // Позакласний час. – 2008. – № 1. – С. 107-109.
– Щербань П. В українській родині завжди шанувалося природне право дитини керуватися власною волею та розумом : народні традиції та їх роль у національному вихованні дітей та молоді / П. Щербань // Сільська школа. – 2001. –№ 50-51. – С.6.
– Улезько Т. Виховання учнівської молоді на традиціях і обрядах рідного краю / Т. Улезько // Директор школи. Шкільний світ. – 2017. – № 1/2. – С. 85-89.
– Черненко Г. М. Виховання моральної культури поведінки в учнів засобами фольклору / Г. М. Черненко, В. М. Овсюк // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 104. – С. 226-231.
– Хомич О. О. Традиції та особливості застосування народних рухливих ігор, забав, розваг та видів боротьби у життєдіяльності молоді / О. О. Хомич, О. В. Слімаковський, Н. Б. Малетич, О. О. Волошин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 7 (33), Т. 2 : (Н-Я). – С. 384-389.
– Дешиця (Квас) Н. В. Національна ідея у системі виховання / Н. В. Дешиця (Квас) // Вікова спадщина українського народу: регіональний аспект : зб. наук. статей / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Львівський навч.-наук. центр проф. освіти, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І.Франка, Навч.-метод. центр проф.-тех. освіти у Львівській області, ДНЗ "Художнє професійно-технічне училище імені І. П. Станька". – Львів : Сполом, 2019. – С. 26-36.
– Полторак Г. М. Духовно-моральне виховання молоді і національне відродження України : [ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми професійного становлення молоді на основі духовно-моральних цінностей"] / Г. М. Полторак, Н. В. Ільницька, Л. Н. Пономарьова // Педагогіка толерантності. – 2006. – № 4. – С. 142-155.
– Дубницька О. М. Національне виховання молоді засобами народної художньої творчості / О. М. Дубницька // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи = Modern Trends in Development of Education and Science: problems and perspectives : зб. наук. праць / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Львівський навчально-науковий центр професійної освіти, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Бережанський агротехнічний інститут, Львівський медичний інститут, Mi?dzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w ?om?. – Київ ; Львів ; Бережани, 2023. – Вип. 12. – С. 80-86.
– Чепіль М. М. Українська національна ідея як ціннісна орієнтація у вихованні молоді / М. М. Чепіль // Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. статей] / Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний університет. – 2005. – Педагогічні науки, № 1. – С. 111-116.
– Чепіль М. Етнопедагогічні засади виховання української молоді / М. Чепіль // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – № 9. – С. 10-16.
– Щербань П. Народні традиції та їхня роль у національному вихованні дітей і молоді / П. Щербань // Національне виховання в сім"ї. – Київ, 2000. – С.133-139.
– Ярова М. Національне відродження України і виховання молоді засобами народної пісенної творчості / М. Ярова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 7 (12) : Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції " Гуманістичні орієнтири мистецької освіти", 22-24 квіт. 2009 р. : до 175-річчя Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – С. 24-28.
– Кубіцька О. Наукові основи формування народознавчої компетентності молоді / О. Кубіцька // Дидактика: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції "Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема" : зб. наук. праць / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2012. – С. 176-178.
– Юда Л. А. Роль етнопедагогічних традицій у формуванні національної свідомості молоді / Л. А. Юда // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2008. – Вип. 50. – С. 231-234.
– Кирилюк В. М. Практичні аспекти формування національної самосвідомості підростаючого покоління засобами фольклорного мистецтва / В. М. Кирилюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2014. Серія: Психолого-педагогічні науки, Вип. 4. – С. 86-90.
– Калюжна О. І. Морально-естетичне виховання молоді засобами музичного фольклору / О. І. Калюжна // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 2. – С. 56-59.
– Луцик В. Використання музичного фольклору (обрядової пісні) в музично-естетичному вихованні учнівської молоді / В. Луцик // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів VIII Всеукр. науково-практичної конференції, Київ, 12-13 трав. 2005 р.: У 6 т. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 103-105.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 31.10.2023 11.52.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.285231 seconds