Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Христинівка :: Запитання: 47641  
Тетяна запитує:
Добрий день, допоможіть, будь ласка. Список літературних та інших джерел для дослідницької роботи "Повсякденне життя українців у хрущовську добу". Керівник встановив умову, не менше 60 позицій, російську літературу після 1991 року не використовувати. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо наступні джерела:
Бадер А. Житлові умови студентства УРСР (1956–1964 рр.) / А. Бадер // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. — 2008. — № 15. — С. 137– 143.
Бадер А. Матеріальний стан українського студентства (1956–1964 рр.) / А. Бадер // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. — 2007. — № 23. — С. 90–96.
Бажан О. Антирелігійна політика в УРСР в 1950-ті роки: позиція церкви, настрої серед віруючих / О. Бажан // Релігія і церква в історії України: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. — Полтава: АСМІ, 2006. — 556 с.
Бажан О. Мовний процес в Українській РСР в умовах початкового періоду десталінізації (1953–1955 рр.) / О. Бажан // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 95–103.
Бажан О. Наростання опору політиці русифікації в Українській РСР у другій половині 1950–1960-х рр. / О. Бажан // Український історичний журнал. — 2008. — № 5. — С. 147–158.
Бажан О. Наступ на православну церкву в Україні (друга половина 50-х — 80-і роки ХХ ст.) / О. Бажан // Український історичний збірник. — Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. — Вип. 1. — С. 297–317.
Баран В. Правляча верхівка в Україні у 1950–60-і роки / В. Баран // Сучасність. — 1997. — № 7–8. — С. 104–118.
Баран В. Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи / В. Баран. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. — 447 с.
Баран В. Україна в добу Хрущова / В. Баран // Політична історія України. ХХ століття: У 6-т. — Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945–2002) — Київ: Генеза, 2003. — С. 97–198.
Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953–1985 рр. / В. Баран. — Львів: МП «Свобода», 1992. — 123 с.
Баран В. Українське село в добу реформ М. Хрущова / В. Баран, В. Даниленко, А. Середа, О. Середа // Історія українського селянства: Нариси в 2-х т. — Київ: Наук. думка, 2006. — Т. 2 — С. 411–476.
Боднар Г. Міграції сільського населення до Львова в 50–80-х роках ХХ ст.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / Г. Бондар. — Львів: Національний університет ім. І. Франка, 2007. — 19 с.
Брегеда М. Ставлення селянства радянської України до курсу на соціальну переорієнтацію економіки держави (1953 р.) / М. Брегеда // Український селянин: Збірник наукових праць. — Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2008. — Вип. 11. — С. 142–145.
Брегеда М. Суспільно-політичні настрої української інтелігенції після ХХ з’їзду КПРС / М. Брегеда // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. — Вип. ХІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць. — Вінниця, 2006. — С. 275–279.
Булгакова О. Науково-педагогічна інтелігенція України як об’єкт державної політики (середина 1950-х — перша половина 1960-х рр.) / О. Булгакова // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 18. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. — С. 232–245.
Веселова О. Українське село в 1946–1965 рр.: нові кадри / О. Веселова, В. Морочко // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 475–480.
Вовк В. Дозвілля міського населення наддніпрянської України в 50–80-х рр. ХХ ст. / В. Вовк // Український історичний збірник — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 299–306.
Вовк В. Побут міського населення Наддніпрянської України в 1950–80-х рр. / В. Вовк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. — Вип. 14. — Серія: Історія: Зб. наук. пр. — Вінниця, 2008. — С. 206–212.
Горбатюк О. Електрифікація сільського господарства УРСР в 1953–1964 рр.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / О. Горбатюк. — Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2013. — 20 с.
Горло Н. Вплив гідробудівництва на Дніпрі на соціальну сферу Наддніпрянщини (50–70-ті рр. ХХ ст.) / Н. Горло // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 221–231.
Даниленко В. Особливості радянського парламентаризму в Україні (друга половина ХХ ст.) / В. Даниленко // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. — Вип. 36. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. — С. 88–125.
Даниленко В. Політичні зміни в СРСР і Україні в період хрущовської «відлиги» Ї/ В. Даниленко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 3–17.
Даниленко В. Спроба «соціалізації» радянської економіки в роки хрущовської «відлиги» (1955–1965 рр.) / В. Даниленко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 16. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2011. — С. 5–20.
Заплотинська О. Літературно-мистецьке життя України в дзеркалі партійної політики 1960-х років / О. Золотинська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 304–317.
Ісайкіна О. Побут і дозвілля міського населення України в повоєнний період (1945–1955 рр.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / О. Ісайкіна. — Київ: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2006. — 20 с.
Ковпак Л. Соціальна політика М. С. Хрущова // М. С. Хрущов і Україна: Матеріали наукового семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю з дня народження М.С. Хрущова / Л. Ковпак. — Київ: Інститут історії України НАН України, 1995. — С. 87–92.
Ковпак Л. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945–2000 рр.) / Л. Ковпак. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. — 250 с.
Кривчик Г. Державна влада в добу хрущовської «відлиги» (1956–1964 рр.) / Г. Кривчик // Історія державної служби в Україні: В 5 т. — Київ: Ніка-Центр, 2009. — Т. 2. — С. 403–435.
Крупина В. «... жертв багато, а в газетах нічого не пишуть...» (Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві) / В. Крупина // Український історичний журнал. — 2012. — № 4. — С. 140–153.
Крупина В. Освітні параметри і культурні орієнтири представників влади УРСР хрущовського періоду / В. Крупина // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 18. — К.: Інститут історії України НАН України, 2013. — С. 179–187.
Крупина В. Хрущовський стиль управління в оцінках сучасників / В. Крупина // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 17. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2012. — С. 157–166.
Кульчицький С. Спроби реформ (1956–1964) / С. Кульчицький // Український історичний журнал. — 1998. — № 2. — С. 102–114; № 3. — С. 120–129; № 4. — С. 91–102.
Лаєвська Ю. Перетворення в економіці України в 1953–1964 рр.: історіографія проблеми: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 — історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ю. Лаєвська. — Донецьк: Донецький національний університет, 2008. — 20 с.
Логвиненко О. Загальнообов’язкова освіта в Україні: досвід і проблеми 50– 60-х рр. ХХ ст. / О. Логвиненко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 12. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 375–386.
Лук’янець О. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті — середина 1960-х рр.): Автореферат дисертації на здобуття науковогоступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / О. Лук’янець. — Київ: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2012. — 16 с.
М.С. Хрущов і Україна. Матеріали наукового семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від дня народження М.С. Хрущова. — Київ: Інститут історії України НАН України, 1995. — 200 с.
Мічуда В. Відбудова мережі культурно-освітніх установ на селі у повоєнні роки (1945–1955 рр.) / В. Мічуда// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 9. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 354–359.
Мічуда В. Проектування і будівництво колгоспних сіл у післявоєнні роки (1946–1950) / В. Мічуда // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 213–217.
Романюк І. Загальна середня освіта на селі у кінці 1950-х — на початку 60-х рр.: правда проти статистики / І. Романюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 6. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2002. — С. 282– 289.
Романюк І. Проблеми медичного обслуговування сільського населення України в 1950–60-ті рр. / І. Романюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 7. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 457–465.
Романюк І. Протидія сільського населення антирелігійній пропаганді у 1950-х та початок 60-х рр. / І. Романюк // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 288–295.
Романюк І. Стан матеріально-технічного забезпечення українського села після реорганізації МТС у 1958 р. / І. Романюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 11. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 408–414.
Романюк І. Українське село у 50-ті — першій половині 60-х рр. ХХ ст. / І. Романюк. — Вінниця: Книга-Вега, 2005. — 256 c.
Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба: колективна монографія / Відп. ред. В.М. Даниленко; ред.-упоряд. Н.О. Лаас. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. — 698 с.
Ткаченко О. Житлові умови міського населення в повоєнний період (1945– 1955 рр.) / О. Ткаченко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 207–212.
Ткаченко О. Проблема побутового обслуговування міського населення України в повоєнний період (1945–1955 рр.) / О. Ткаченко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 7. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 415–421.
Ткачук Н. Виробнича діяльність робітників України в умовах лібералізації тоталітарного режиму (1953–1958 роки): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / Н. Ткачук. — Київ: Київський університет ім. Т. Шевченка, 1994. — 22 с.
Хоменко Н. Дозвілля студентів ВНЗ під час навчального року (кінець 1940-х — 1967-мі рр.) / Н. Хоменко// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 127–146.
Хоменко Н. Дозвілля студентів України в період літніх канікул (50–60 pp. XХ ст.) / Н. Хоменко// Український історичний збірник. — Вип. 9. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. — С. 271–281.
Хоменко Н. Матеріально-побутове становище студентів вищих навчальних закладів Української РСР в 50–60-ті рр. ХХ ст. / Н. Хоменко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 11. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 415–433.
Хоменко Н. Студентство у навчальному процесі: повсякденний вимір (1950– 60-ті рp.) / Н. Хоменко // Український історичний збірник. — Вип. 10. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 214–230.
Янковська О. Матеріально-побутове становище робітників регіонів України в повоєнні роки у свідченнях громадян (за матеріалами НКВС–КДБ УРСР) / О. Янковська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 225–246.
Янковська О. Матеріально-побутове становище сільського населення України в повоєнний період: земельні питання, житло, праця / О. Янковська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 11. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 388–398.
Янковська О. Соціальна складова реформ М. Хрущова / О. Янковська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 16. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2011. — С. 21–38.
Янковська О., Бачинський Д. Реформи в УРСР у соціальній сфері (1950-ті — 1960-ті рр.): житлове забезпечення / О. Янковська, Д. Бачинський // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 18. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. — С. 132– 149.

.: Розділ: Історія :: 13.02.2024 08.35.16 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.259468 seconds