Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Данило із міста: Київ :: Запитання: 47654  
Данило запитує:
Добрий день! Цікавить література до курсової роботи на тему: "Зв'язки з громадськістю у системі формування корпоративного бренду на прикладі бібліотеки імені Олени Теліги".
Наша відповідь:
Антонюк О. Популяризація бібліографічної продукції як важливий складник рекламно-інформаційної діяльності бібліотек [Електронний ресурс] : бібліотекознавство. Бібліографознавство / О. Антонюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2023. — № 3. — С. 42-48. — Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/290982/284600
Базиленко І. Бренд-технології у популяризації бібліотечних ресурсів [Електронний ресурс] : (бібліотечний квілт) : вітчизняний та зарубіжний досвід / І. Базиленко // Бібліотека у форматі Д°. — 2017. — № 2. — С. 50-51. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/109#page/50/mode/2up
Бацай Л. Роль громадськості у формуванні та реалізації бібліотечної політики [Електронний ресурс] : професійне спілкування / Л. Бацай // Бібліотека у форматі Д°. — 2021. — № 2. — С. 10-14. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/126#page/12/mode/2up
Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали міжнар. наук. конф. : (Київ, 8-10 жовт. 2019 р.). Т. 2 / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Українська бібліотечна асоціація ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; Асоціація бібліотек України... ; редкол.: Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, О. М. Василенко [та ін.]. — Київ : [б. в.], 2019. — 394 с.
Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, Українська бібліотечна асоціація ; М-во культури України, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, Харківське обласне відділення (філія) ВГО "Українська бібліотечна асоціація" ; уклад. Л. В. Глазунова, С. М. Міценко. — Харків : Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, 2015. — 285 с.
Бондаренко В. QR-код як інструмент маркетингової діяльності бібліотеки [Електронний ресурс] : інформаційні технології: практика і перспективи / Бондаренко, Вікторія // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. — 2020. — № 5. — С. 127-142. — Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/205735/205804
Булахова Г. Виставкова діяльність у рекламній стратегії бібліотек [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 35. — С. 556-566. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_56
Булахова Г. Медіа-маркетинг у рекламній діяльності бібліотек [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2018. — Вип. 50. — С. 509-517. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2018_50_40
Булахова Г. Рекламна діяльність бібліотек (термінологічний аспект) [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2014. — Вип. 39. — С. 256-266. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_39_23
Василенко Ю. Бібліотека для дітей - місце, яке надихає, мотивує та дивує [Електронний ресурс] / Ю. Василенко // Бібліотеки для дітей в умовах реформи децентралізації: нові практики і технології розвитку : матер. наук.-практ. конф. директорів обл. бібліотек для дітей, 9-11 жовт. 2018 р., м. Маріуполь. — 2018. — С. 45-52.
Вилегжаніна Т. Інновації в новій парадигмі діяльності бібліотек / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2017. — № 1. — С. 4-5.
Вовк Н. Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ / Н. Вовк // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 2. — С. 7-9.
Голосна О. Як залучити дітей до читання сучасних українських книг: нові формати бібліотечної практики [Електронний ресурс] : вітчизняний та зарубіжний досвід / О. Голосна, Г. Чмельова // Бібліотека у форматі Д°. — 2018. — № 4. — С. 51-55. Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/115#page/50/mode/2up
Жабін А. Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках / А. Жабін // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 4. — С. 13-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_4_5
Ісаєнко, Олександр Олександрович. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування : монографія / Ісаєнко, Олександр Олександрович ; НАН України ; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; ред. Ю. Андрушко, Г. Малигон. — Київ : [б. в.], 2011. — 157 с.
Кислова О. Рекламна діяльність дитячих бібліотек України у 1991-2011 рр. [Електронний ресурс] : (за матеріалами дослідження) : професійне спілкування / О. Кислова // Бібліотека у форматі Д°. — 2021. — № 3. — С. 10-14. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/127#page/14/mode/2up
Кислова О. Кожен робить маркетинг, або Сучасна формула успіху [Електронний ресурс] : соціальне партнерство / О. Кислова // Бібліотека у форматі Д°. — 2019. — № 1. — С. 14-16. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/116#page/20/mode/2up
Кияниця Є. Зв'язки бібліотек з громадськістю в соціокультурному просторі регіону : монографія / Є. Кияниця ; Київський національний університет культури і мистецтв ; Київський національний торгівельно-економічний університет. — Київ : Ліра-К, 2018. — 179 с.
Кияниця Є. О. Основні моделі зв'язків з громадськістю в соціально-культурній сфері [Електронний ресурс] / Є. О. Кияниця // Інтегровані комунікації. — 2016. — Вип. 1. — С. 36-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/integcommu_2016_1_8
Лазоренко Ю. Рекламна діяльність наукових бібліотек вітчизняних аграрних вишів [Електронний ресурс] / Ю. Лазоренко // Бібліотечний вісник. — 2014. — № 2. — С. 24-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2014_2_7
Маранчак Н. Соціальна мережа TikTok як засіб інтернет-маркетингу бібліотек України [Електронний ресурс] : бібліотеки у цифровому середовищі / Н. Маранчак // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. — 2022. — № 10. — С. 22-35. — Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/269440/266018
Новальська Т. Книжкова рекламна комунікація в сучасному соціокультурному просторі / Т. Новальська // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 3. — С. 14-15. — Рец. на кн.: Булах Т. Рекламна комунікація в книжковій галузі : монографія / Т. Булах. — Харків : ХДАК, 2017. — 232 с.
Орлик С. Зв'язки з громадськістю як сфера професійної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / С. Орлик, З. Стежко // Соціум. Документ. Комунікація. Серія: : Історичні науки. — 2021. — Вип. 11. — С. 348-367. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/colscart_2021_11_17
Пилипець Т. Брендинг і айдентика в бібліотеці : з досвіду роботи / Т. Пилипець // Бібліотечна планета. — 2021. — № 1. — С. 15-16.
Ростовцев С. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України / С. Ростовцев // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 6. — С. 8-12.
Сенченко М. Бібліотека в інформаційному просторі і часі : інтерв'ю з директором Державної наукової установи "Книжкова палата України" : бібліотечна справа / М. Сенченко ; бесіду вела С. Герасимова // Бібліотечна планета. — 2020. — № 4. — С. 20-21.
Соцков О. Способи використання Instagram у бібліотеках : інтернет-технології в бібліотеках / О. Соцков // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 13-16.
Талалаєвська М. Блоги публічних бібліотек України / М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. — 2016. — № 3. — С. 19-23.
Темчур К. О. Бренд бібліотеки в системі територіального брендингу [Електронний ресурс] / К. О. Темчур // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. — 2019. — Вип. 54. — С. 92-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2019_54_11
Терещенко Д. А. Стратегія зв`язків з громадськістю у системі менеджменту організації [Електронний ресурс] / Д. А. Терещенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2010. — № 32. — С. 308-312. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2010_32_69
Тишкевич К. Імідж бібліотек та PR-супровід їхньої видавничої продукції [Електронний ресурс] : реклама в бібліотеці / Тишкевич, Катерина // Бібліосвіт. — 2020. — № 4. — С. 33-44. — Режим доступу: http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-76-no4
Шестопал І. Соціальне партнерство - ефективний шлях і пріоритетний напрям для реалізації проектних ідей у діяльності сучасної дитячої бібліотеки [Електронний ресурс] / І. Шестопал // Бібліотека у форматі Д°. — 2017. — № 4. — С. 20-22. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/111#page/20/mode/2up

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.02.2024 07.54.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.340104 seconds