Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45741
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Черкаси :: Запитання: 47656  
Вероніка запитує:
Добрий день. Досліджую таку тему: впровадження педагогічних ідей Марії Монтессорі у закладах дошкільної освіти. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте таку літературу:
Актуальні ідеї Марії Монтессорі щодо розвитку особистості дитини дошкільного віку [Електронний ресурс] / Г. І. Іванюк, Н. В. Клок // Молодий вчений. — 2019. — № 7(2). — С. 248-252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_7(2)__21.
Головко М. Б. Досвід педагогічного супроводу дошкільного дитинства в сучасних Монтессорі-закладах України / М. Б. Головко, С. С. Ракітянська // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2019. — № 1(2). — С. 112-122.
Григор’єва Н. А. Реалізація педагогічних ідей м. Монтессорі в практиці зарубіжних і вітчизняних закладів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Н. А. Григор’єва // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). — 2023. — № 13. — С. 121-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prainnsc_2023_13_13.
Грядовкіна Ж. Через дію до пізнання : Монтессорі-підхід до організації предметно-маніпулятивної діяльності малюків / Ж. Грядовкіна, О. Решетняк // Дошкільне виховання. — 2016. — № 1. — С. 15-19.
Гурська О. Педагогіка партнерства : нові орієнтири співпраці з батьками / О. Гурська, І. Самсоненко // Шкільний світ. — 2020. — № 21-22. — С. 5-29.
Єльченко А. М. Педагогічна технологія М. Монтессорі в системі спеціальної освіти в Україні: історія і сучасність / А. М. Єльченко // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Корекц. педагогіка і психологія. — 2013. — Вип. 4. — С. 69-76.
Заболотна О. Альтернативні школи Марії Монтесорі як джерело переосмислення освітньої традиції [Електронний ресурс] / О. Заболотна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 122. — С. 140-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_122_22.
Ільченко А. М. Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М. Монтессорі : автореф. дис... канд. пед. наук / А. М. Ільченко; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — Київ, 2007. — 20 c.
Крутій К. Педагогіка Марії Монтессорі: руйнуємо міфи : до 150-річчя від дня народження М. Монтессорі / К. Крутій // Дошкільне виховання. — 2020. — № 10. — С. 16-20.
Лозинська С. В. Створення розвивального середовища в закладах дошкільної освіти за технологією Марії Монтессорі / С. В. Лозинська, М. М. Васьків // Вісн. Глухів. нац. пед. ун-у ім. Олександра Довженка. Сер. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 1. — С. 258-266.
Павлюк Т. Навчання дітей дошкільного віку елементів математики за системою М. Монтессорі в умовах інклюзивної групи / Т. Павлюк // Пед. часоп. Волині. — 2016. — № 2. — С. 124-128.
Рибінська Ю. А. Метод Монтессорі та його ефективність в українській школі [Електронний ресурс] / Ю. А. Рибінська // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 156. — С. 52-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2017_156_9.
Сліпухіна І. А. Педагогіка Монтессорі і STEM-підхід: розвиток ідей конструктивізму в сучасній освіті [Електронний ресурс] / І. А. Сліпухіна, А. П. Поліщук, С. М. Мєняйлов // Наукові записки Малої академії наук України. — 2022. — № 2. — С. 100-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snjasu_2022_2_14.
Хопта С. М. Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в контексті сучасного освітнього простору [Електронний ресурс] / С. М. Хопта // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 28. — С. 48-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_28_10.
Чепіль М. М. Педагогіка Марії Монтессорі : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. — Київ : Слово, 2017. — 271 c.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.02.2024 08.25.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.241751 seconds