Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Таня із міста: Ужгород :: Запитання: 47665  
Таня запитує:
Добрий день. Цікавить: соціально-педагогічні погляди Софії Русової. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Література за вашим запитом:
Аніщенко О. В. Творча спадщина Софії Русової: андрагогічний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Аніщенко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2020. — Вип. 1. — С. 116-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2020_1_14.
Березівська Л. Д. Внесок Софії Русової у розбудову національної освіти: за матеріалами журналу «Вільна українська школа» (1917–1920) [Електронний ресурс] / Л. Д. Березівська // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2016. — № 1. — С. 286-290. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_1_53.
Богданець-Білоскаленко Н. Образ учителя у працях українських педагогів початку ХХ ст. / Н. Богданець-Білоскаленко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 9. — С. 22-25.
Болтромюк Д. Загальнопедагогічні чинники у формуванні особистості під час виховного процесу / Д. Болтромюк // Початкова школа. — 2018. — № 12. — С. 6-8.
Ганаба С. Філософсько-освітні погляди Софії Русової в контексті сучасних педагогічних тенденцій [Електронний ресурс] / С. Ганаба // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — 2012. — Вип. 16. — С. 35-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2012_16_9.
Гонюкова Л. В. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової (1870-ті - 1940 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. В. Гонюкова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2000. — 19 с.
Дяков І. В. Проблеми морального виховання у творчій спадщині Софії Русової [Електронний ресурс] / І. В. Дяков // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Психологія і педагогіка. — 2013. — Вип. 23. — С. 46-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2013_23_8.
Дяков І. В. Теоретичні основи дослідження педагогічної спадщини та діяльності Софії Русової [Електронний ресурс] / І. В. Дяков // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 18(1). — С. 23-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_18(1)__6.
Іванюк Г. Діяльність Софії Русової в царині педагогіки: служіння народу й Україні [Електронний ресурс] / Г. Іванюк // Рідна школа. — 2016. — № 5-6. — С. 46-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2016_5-6_10.
Калюжна Т. Соціально-педагогічні погляди Софії Русової [Електронний ресурс] / Т. Калюжна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2012. — № 42(1). — С. 245-249. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_42(1)__37.
Коваленко Є. І. Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті сучасності [Електронний ресурс] / Є. І. Коваленко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2016. — № 1. — С. 296-300. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_1_55.
Кузь В. Софія Русова: сторінки життя і творчості у контексті сьогодення / В. Кузь // Іст.-пед. альм.. — 2012. — Вип. 2. — С. 44-47.
Маценко Г. Живе відчуття доби : славетні гості Львова / Г. Маценко // Дзвін. — 2022. — № 1-2. — С. 139-147.
Міленіна Г. Концепція національної системи освіти Софії Русової: філософський аспект [Електронний ресурс] / Г. Міленіна // Нова педагогічна думка. — 2016. — № 1. — С. 125-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_1_32.
Міщенко Л. Б. Використання спадщини Софії Русової в освітньому процесі сучасного дошкільного навчального закладу : дошкільна освіта / Л. Б. Міщенко// Освіта Сумщини. — 2016. — № 1. — С. 15-18.
Русова С. Спогади Софії Русової : уривки : автобіографічні нариси / С. Русова // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 3. — С. 84-92.
Якименко С. І. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз : монографія / С. І. Якименко, Г. С. Міленіна. — Київ : Слово, 2015. — 293 c. — (Пед. сер. «Історичними стежинами»).

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.02.2024 21.39.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.239911 seconds