Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45805
   


Автор вопроса: Юліана из города: Івано-Франківськ :: Вопрос: 47703  
Юліана спрашивает:
Добрий день. Моя тема курсової роботи "Архівна справа у США". Будь ласка, допоможіть з літературою. Дякую
Наш ответ:
Волкотруб О. Журнал "The American Archivist" як джерело вивчення історії архівної справи у США (1938-2008 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / О. Волкотруб ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2015. — 18 с.
Волкотруб О. Публікації з питань оцінки та відбору документів для архівного зберігання у США на сторінках журналу "The American Archivist" (1940–2002 рр. ) [Електронний ресурс] / О. Волкотруб // Студії з архівної справи та документознавства. — 2013. — Т. 21. — С. 7-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2013_21_2
Куделко С. М. Архіви США у історичному розвиткові та на сучасному етапі історії Рецензія на монографію: Левченко Л. Л. Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація (Миколаїв: Іліон, 2013) [Електронний ресурс] / С. М. Куделко // Історичний архів. — 2014. — Вип. 12. — С. 205-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2014_12_29
Левченко Л. Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація : монографія / Л. Левченко. — Миколаїв : Іліон, 2013. — 1203 с.
Левченко Л. Дослідження архівної справи в США та переосмислення внеску Ернста Максиміліана Познера [Електронний ресурс] / Л. Левченко // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1 : зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. — Львів, 2015. — С. 319-328. — Режим доступу: https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/06/USA_in_modern_world_Lviv_15.05.15-Volume-I.pdf#page=320
Левченко Л. Л. Архівний рух історичних товариств, утворення і розвиток архівних установ у південно-атлантичних штатах США [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Архіви України. — 2013. — № 4. — С. 201-243. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_4_17
Левченко Л. Л. Видатні історики-архівісти США та їх внесок у збереження документального надбання американської нації [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. — 2012. — Т. 198, Вип. 186. — С. 59-72 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2012_198_186_14
Левченко Л. Л. До історії створення архівних установ у Середньо-атлантичних штатах США: від історичних товариств до офіційних архівів (на прикладі штатів Нью-Йорк і Пенсільванія) [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Національна та історична пам’ять. — 2013. — Вип. 8. — С. 111-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ntip_2013_8_17
Левченко Л. Л. До історії створення Національного архіву Сполучених Штатів Америки (Закінчення. Початок у № 6, 2009 р.) [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Архіви України. — 2010. — № 1. — С. 141-161. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2010_1_15
Левченко Л. Л. До історії створення Національного архіву Сполучених Штатів Америки [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Архіви України. — 2009. — № 6. — С. 227-250. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2009_6_21
Левченко Л. Л. Національний архів США у Другу світову війну та повоєнні роки [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Чорноморський літопис. — 2013. — Вип. 7. — С. 179-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chl_2013_7_25
Левченко Л. Л. Публікація законів та нормативних актів як функція Національного архіву США [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Архіви України. — 2013. — № 2. — С. 163-179. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_2_17
Левченко Л. Л. Теоретичний і практичний внесок видатних американських учених-архівістів до розвитку архівної справи в Сполучених Штатах Америки та заснуванні Національного архіву США [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. — 2012. — Т. 180, Вип. 168. — С. 100-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2012_180_168_21
Левченко Л. Л. Теоретичний і практичний внесок видатних американських учених-архівістів до розвитку архівної справи в Сполучених Штатах Америки та заснуванні Національного архіву США [Електронний ресурс] / Л. Л. Левченко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. — 2012. — Т. 180, Вип. 168. — С. 100-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2012_180_168_21
Левченко Л. Розвиток архівної справи в Сполучених Штатах Америки (кінець XVIII - початок XXI ст.) : дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.02 / Л. Левченко ; Держ. архів. служба України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. — Київ, 2014. — 597 с.
Левченко Л. Утворення та розвиток регіональних архівів США [Електронний ресурс] / Л. Левченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2013. — Вип. 1. — С. 37-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2013_1_23
Сінкевич Є. Г. Перше комплексне дослідження історії архівів, теорії і практики архівної справи Сполучених Штатів Америки в Україні [Електронний ресурс] / Є. Г. Сінкевич // Архіви України. — 2014. — № 1. — С. 236-243. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_1_25

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 14.03.2024 15.20.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.240303 seconds