Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44547
   


Автор запитання: Денис із міста: Харків :: Запитання: 5355  
Денис запитує:
Мені потрибна інформація про Цукрову промисловість України !
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела інформації:
1.Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник/ За ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюка, В. Ф. Семенова. -7-ме вид., стереотип. . -К.: Знання, 2005. -350 с.: табл., іл. -(Сер. "Вища освіта XXI століття"). -Бібліогр.: с. 347-350.
2.Хвесик, Михайло Артемович
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навчальний посібник/ Михайло Хвесик, Людмила Горбач, Павло Пастушенко,. -К.: Кондор, 2005. -342,[1] с.: табл., граф.. -Бібліогр.: с.339-342.
3.Жук, Микола Васильович
Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Підручник/ Микола Жук, Володимир Круль,; Чернівецький націон. ун-т ім. Юрія Федьковича . -К.: Кондор, 2004. -293,[1] с.: табл., граф.. -Бібліогр. с 290-293.
4.Григор'єв О.
Бурякоцукровий комплекс: кроки відродження/ О.Григор'єв // Цукрові буряки. -2002. -№ 2. - С. 7
5.Клименюк М.
Проблеми управління бурякоцукровим комплексом України/ М.Клименюк // Економіка. Фінанси. Право. -2001. -№ 7. - С. 15-17. -Бібліогр.: 4 назви
6.Інноваційні перспективи цукрової галузі та їх кадрове наукове забезпечення // Харчова і переробна промисловість. -2005. -№ 6. - С. 5-6
7.Бєлік В.
Стан та проблеми цукрової промисловості України/ В. Бєлік, А. Щербаков , Д. Гоманюк // Техніка АПК. -2003. -№ 9-10. - С. 34-36. -Бібліогр.: 10 назв.
8.Федоренко С.
Сахарная отрасль Украины: от сладких мифов к горькой реальности/ С. Федоренко // Зеркало недели. -2003. -5 апреля. - С. 11
9.Фурса А. В.
Цукробуряковий підкомплекс України стан і перспективи розвитку/ А. В. Фурса // Економіка АПК. -2005. -№ 2. - С.20-24.
10.Фурса А.
Державне регулювання цукробурякового підкопмплексу в умовах ринкових відносин/ А. Фурса // Економіка України. -2004. -№ 10. - С.58-67
11.Фурса А.В.
Шляхи відродження цукробурякового підкомплексу України/ А.В. Фурса // Економіка України. -2003. -№ 6. - С.70-76
12.http://uk.wikipedia.org/wiki/Цукрова_промисловість
13.http://dovkil-e.expo2000.com.ua/38323193-326.html
14.http://www.rada.gov.ua/~fr_yed_ukr/mass-media/M_med_us07_06_05.htm

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 4.03.2006 09.11.53 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.218297 seconds