Угорський дитячий фольклор: філогенез етнічної моделі буття
17 листопада 2017, 17:38   Автор: Лідія Ходанич

Дитячий фольклор — потужний засіб соціалізації особистості, своєрідна матриця відтворення ментальності етносу в філогенезі. Саме з таких засад звертались до дитячого фольклору науковці, зокрема Г.Ващенко, М.Стельмахович, Ю.Ступак, Г.Довженок, М.Гайдай, С.Гарбенко. Проте комплексно, з застосуванням методу компаративізму дитячий фольклор, зокрема фольклор регіону Карпат, на сьогодні достатньо не вивчено. Не доведено, в чому його сила як засобу вираження етнічної моделі буття, збереження скарбниці ментальності й етнічного досвіду в період глобалізації культур.

Регіон нашого дослідження — басейн Карпат, де споконвіку звичним явищем був поліетнізм. Карпатський регіон цікавий іще й тим, що тут, порівняно з іншими регіонами Європи, останнім часом засвідчена найменша кількість конфліктів на національному підгрунті. Тому, як нам здається, деякі узагальнення, зроблені на основі вивчення етнічної моделі буття етносу, колективної психології його носіїв та специфіки місцевих етнопедагогічних засад, можуть мати універсальний характер.

Традиції, колективні цінності, моральні норми і рівень соціального контролю, властиві типовим представникам етносу колективні зразки поведінки та способу мислення і діяння — основа етноментальності, відбита в дитячому фольклорі як продукті колективної духовної культури. Нами уже досліджено дитячий фольклор слов’янських народів Карпатського Єврорегіону (українців, словаків, чехів), а також німців і частково — циган (на жаль, циганський дитячий фольклор у регіоні не збережено, а ті зразки, що побутують в середовищі ромів, є запозиченнями з культури народів-сусідів).

Завданням дослідження дитячого фольклору угорців є визначення особливостей етнічної моделі буття, а також порівняння їх з відповідними моделями народів–сусідів.

Дослідженням виявлено наступне.

Залишки ритуалів. Очевидно, має рацію сувчасний угорський етнограф Л.Коша, коли констатує: „Угорські народні обряди, як і вірування, багатьма нитками могли пов’язуватися зі світом обрядів народів, які чи контактували з угорцями до гонфоглалашу[1], чи мешкали поблизу” [Коша,104]. Мабуть, угорці, прийшовши в Паннонію наприкінці ІХ ст., принесли з собою і незвичні для Європи ритуали, які, зіткнувшись із сільськогосподарським календарем, з часом майже повністю зникли. На цей час лише відомо, що більшість угорських племен до переселення в Європу вірила в чудесну оленицю як праматір роду, вшановувала родове дерево (це форма первісних вірувань – тотемізм). Проте в дитячому фольклорі угорців твори про оленицю-матір сьогодні відсутні, як і не віднайдено нами слідів священних дерев.

Але, на нашу думку, у світогляді цього народу з найдавніших часів залишились глибинні психічні знаки. Так, угорцям доєвропейського періоду не були відомі образи надприродних істот [Див. Коша, с.102), широко вживані у віруваннях інших кочівників чи осідлого населення індоєвропейської мовної сім’ї [наприклад, цигани сповідують пантеон духів, серед яких виділяються добрий Делоре, зла Ягуні; українці оперують божествами Ладо, Мара, Ґута, Купало; чехи, словаки — Морена, німці, чехи — Гастерман). Переймаючи фольклор сусідів — слов’ян, німців чи румунів,— угорці не перейняли жодного образу надприродних сил. У дитячому фольклорі угорців немає лісовиків, водяників, які широко побутують у слов’ян чи німців — їх найближчих сусідів.

Що ж ми маємо з первісних уявлень у дитячому фольклорі угорців?

Залишки одного з найдавніших ритуалів пошанування землі, трави, весни засвідчено в хороводі, супроводжуваному словами: „Erre csorog a dio,/ Arra vissza mogyoro./ Tessek, kerem, megbecsulni,/ Es a foldre lecsucsulni,/Csuccs „//„На горбочку б’ють горішки. Прошу вас пошанувати, на траву/землю присісти. Чуч!” [4,146]. Залишається припустити, що присісти в траву чи на землю первісно означало з’єднатись з силою природи, наслідуючи все живе, символізувало „зростання” з місцем, що для кочового народу мало неабияке значення.

Цікаво, що в одній з дитячих пісень-ігор використовується символ кола — перстень, який передавався під час співу по колу з руки в руку: „Перстень. У кого він на пальці? І в мене нема, і в тебе нема... Відгадай, у кого скарб [4, 154]. Коло, згідно з символікою, у світовій культурі означає .... Це універсалія, властива всім культурам.

Ритуальна гра „Міст”— запозичення з культури слов’ян та німців, у яких вона перебуває у різних варіантах. Ось як ця гра звучить в угорській інтерпретації:

–       Itthon vagyok, csak most jottem.

–        Eressz at a hidad alatt!

–        Nem eresztlek, mert leszakad.

–        Ha leszakad, megcsinalom!

–        Mibol tudnad megcsinalni?

–        Hozok neked aranyagot/

–        Honnan hozol aranyagat?

–        Elmegek a zold erdobe. [4,с.149]

          Українською:

          — Пропусти мене під своїм мостом.

—   Не пропущу, обірветься!

—   Як обірветься — зроблю!

—   З чого ж ти зробиш?

—   Принесу тобі золоту гілку.

—   Звідки?

—   З зеленого лісу .

 

Порівняймо з українським варіантом:

—   А ми мости мостимо, мостимо.

—   А ми мости зірвемо, зірвемо!

Різні інтонації вказують, як нам здається, на глибинні ментальні засади. Так, в угорському варіанті відбито те, що угорці певний час перебували під впливом так званої шляхетської культури [Див. 2]. В українському ж варіанті засвідчено давніше автентичне культурне явище, що своїм психодіяльним стереотипом веде в часи ще спільнослов’янської єдності.

Яскрава червона комашка — сонечко в угорському дитячому фольклорі, так само, як у дитячому фольклорі східних і західних слов’ян, пов’язана з Сонцем, наближена до Бога. З сонечком говорять так: „Katicabogarka,/ szallj fel az egbe,/ mondd meg az Istemkenek,/ nyissa kia meleget,/zarja be a hideget!”// „Сонечко, полети на небо, скажи Божечкові, хай відкриє тепло і зачинить холод!”[4,89]. Зрозуміло, що це одне з чисельних запозичень у культурі угорців. Проте, на відміну від українських культурних традицій, деякі угорські тексти свідчать: для угорця ця комашка не завжди символізує магічний зв’язок із сонцем:” Katicabogar, repulj el,/jon anyad a sepruvel./ Nem szottel, nem fontal,/ meztelenul maradtal„// „Сонечко, лети сюди — іде твоя мама з мітлою! Не ткало, не пряло — залишилось голе-босе” [4,88].

Великдень в угорців пов’язаний із такими ж обрядами, як у сусідів-християн — слов’ян, румунів. Зазвичай на Великдень поливаються, використовуючи магічну оздоровчу силу води. Дарують за поливання крашанки (традиційно червоні). Проте в угорському дитячому фольклорі, на відміну від поетичної творчості слов’янських народів, не засвідчено творів про вербу та її магічну силу.

Дуже популярним в угорців є число тринадцять. У їхньому світогляді тринадцять — не завжди погано, як у німців. За числом „тринадцять” в угорців „ховається” скоріше щось незвичне: ”Ha neked jut a tizenharom,/ Te leszel a parom!”// ”Як тобі дістанеться тринадцять — ти будеш моєю парою” [4, 138]. Пара, або два, наділене, як і в українців чи словаків, доброю силою. Проте в угорському фольклорі ми не зустріли незвичної сили числа „три”, яка закріплена за ним, скажімо, у фольклорі словаків.

Зустрічаємо й ряд прикмет та повір’їв, що не мають жодних аналогій у культурі народів-сусідів. Так, в угорців білий кінь символізує щастя: ”Feher lovat latok,/ szerencset talatok” //„Білого коня бачу — щастя знайду „[4,74]. Рябий собака теж наближений до якихось магічних сил, тому, побачивши його, треба було триматись за ґудзик, щоб щастя не „втекло” : ”...addig fogom a gombom,/mig egy kutyat latok./ Tarka kutyat latok, jo szerencset varok!”//”Доти тримаю ґудзика, поки бачу рябого собаку” [4,74]. Проте триматись за ґудзик, щоб повезло, давня європейська традиція, що зустрічається чи не у всіх народів. Мітла в угорців теж якимось способом асоціюється зі щастям: ”Kemenyseprot latok, /Szerencset talatok”// ”Бачу міцну мітлу — зустріну щастя” [4,122]. Тут побічно відбито, як нам здається, колективізм кочовика: все, що тісно пов’язує, в кінцевому результаті виступає запорукою успіху.

Багато угорських повір’їв пов’язано з птахами. Звертає на себе увагу те, що угорці не мають священних птахів, як, наприклад, українці. Лелека в угорців — птах звичайний, і певні магічні сили, що йому приписуються, в угорців, очевидно, запозичені з культури слов’ян..

Коли побачиш лелеку — постій на одній нозі, інакше тебе „пошиють у дурні”: „Golyat latok,/Egy labon allok./Aki nem all egy labon,/ Szamar lesz az a nyaron„//”Лелеку бачу — на одній нозі стою. А хто так не робить, буде цього літа ослом”[4,78]. Так само, побачивши лелеку, треба бігти, інакше залишишся лінивим: „Golyat latunk, szadjunk,/ Nehogy lustak maradjunk„ //”Побачили лелеку — біжімо, щоб не залишилися лінивими” [4,122]. Лелека, як і в українців, приносить дітей (очевидно, це теж одне з давніх запозичень): Golya, golya, golyacska,/Engemhozott magacska./ Hogyha szeret kiscsirket,/ Hozzon nekem testverket!” //”Лелеко, ти мене приніс — принеси мені сестричку...”[4,78]. Проте якщо в Україні лелека належав до священних птахів, гнізда якого не руйнували, лелеченят не торкались, то в Угорщині це птах звичайний, у його світ можна вторгатись (”Golya, golya, vaslapat,/ Hozzal nekem kisbabat,/ Ha nem hozol kisbabat,/ Tllopom a kis golyat!”//„...принеси мені мале дитя, а як ні — вкраду лелеченя[4,80]”), він живе бідно, його діти їдять не найкраще („Hosszulabu golya/ Fenn a Kemeny mellett/ Ehes fiainak/ Emigy kelepelget: kelep, kelep, jertek,/Jo falatot nyertek,/Ki jo volt, kap jot,/ hoztam hosszu kigyot„//„...Голодним дітям біля димаря стукає: —Хто буде добрим, той одержить смачне — довгу змію”[4,80].)

Ворон — провісник смерті, він страшний: „ Kar, kar, kar, /Elmult mar a nyar./ Kar, kar, kar, hordd el magad ? csunya madar„ //„Кар-кар, уже нема літа, Іди геть, страшний пташе!” [4,81]. Сороки скрекочуть на гостей, приносять новини: ”Csorog,csorog a szarka,/ billeg a tarka farka./Ki lesz a vendeg?”//”Скрекоче сорока — хто буде гість?”[4,80]. ” Cserren a tarka/ hirmondo szarka./ A sok uj hirtol/Illeg a billego tarka farka” // „Летить ряба сорока, несе новини — так багато, що хитається її хвіст”[4,81]. Все це має свої давні корені і в слов’янських народів.

Суто угорськими є повір’я, пов’язані з місяцем. У народній свідомості місяць і гроші (монети) мають зв’язок: ”A hold novekedjek,/Penzem sokasodjek ” //„Хай місяць росте, а мої гроші теж збільшуються”[4,122]; ”Ujhold van az egen,/ Penz csorog a kezeben! ”// ”Новий місяць на небі, у його руці гроші дзенькають”[4,122]. Проте ще більший зв’язок місяця зі здоров’ям людини: ”Kilencszer ralehelunk a Holdra, s utana mondjuk: ”Olyan eros legyen az en fogam,/ Mint amilyen erosen sut ez a Hold”// ”Дев’ять разів дмухнемо на Місяць, а потім кажемо: ”Хай такий сильний буде мій зуб, як сильно світить цей місяць” [4,122], ”Uj hold,uj kirali,/ koszontelek teged,/ezen udvozlettel,/hogy a betegseget,/ zavard most el tolem”// ”Новий Місяцю, новий королю! Вітаю тебе! Прожени від мене хворобу” [4,122].

У кількох дитячих віршах засвідчено імітацію народного лікування і заклинання хвороби: ”Aspis, kerekes,/Utifuvet keresgesd,/ Imola, bibola, kint bent,/ Kis kezedet kenjed!”// „Прямий, круглий, шукай подорожник. Імола, бібола — надворі, у хаті, помаж малу ручку!” [4,122]; ”Ebcsont, kutyahaj, / Ha meggyogyul, /Majd nem faj” // „Кістка пса, шерсть собаки, Якщо вилікується — уже не болить” [4,122]; „Aj, baj, kecskehaj,/ Jol megkenyuk,/ Majd nem faj„ // „Ай, бай, шерсть кози! Добре помажемо — перестане боліти ”[4, 122]. Віднаходимо в дитячому фольклорі й імітацію обряду християнських похорон: ”Meghalt szegeny kis pintyoke,/ Fekszik rozsas temetobe,/ liliom a lepedoje// Rozmaring a keresztje,/ Pacsirta szol felette”// „Помер зяблик, лежить на цвинтарі, на лілії. Хрест із розмарину, Жайвір співає над ним”[4, 83].

Кінь у житті і в свідомості угорця займає особливе місце. Якщо в дитячому фольклорі слов’ян — це тільки робоча тяглова сила, яку дитина бачить лише здалеку й боїться (кінь у народній традиції, наприклад, українців пов’язаний з нечистою силою (див. Воропай), то в усвідомленні угорця кінь — це багатсво, суспільний статус і предмет особливих гордощів. Так, в одній із забавлянок іронізують з Дані:” Dini Dani lovagolna,/ Igen am, ha lova volna// De ha lo nimcs, van pajtaja,/ kapja magat, felul raja!„// він „їздив би верхи, та коня не має. Але як не має, то осідлає сарай” [4, 24]. Задля коня не жаль нічого: „ Elvesztettem a lovam/ A bukkos erdoben,/ Elszakadt a csizmam/ A nagy keresesben„// „Загубив свого коника в буковому лісі. Поки шукав — порвав чоботи”[4, 74]. Чоботи — дорога річ. Але кінь того вартий!

У дитячих віршах з любов’ю описуються ознаки ідеального коня („Van paripam, takaros,/ kurta farku, pej, piros.„// „Маю коня чистого, з коротким хвостом, гнідого” [4, 24]), подаються „рецепти” його утримання („Kicsi kovacs, mit csinalsz? Aranypatkot szegelek Aranyszegecsekkel„// „Що робиш, ковалику? – Золоту підкову підбиваю золотими цвяшками”[4, 25], „Hopp, hopp, hopp,/ igy fut a lo tusken, bokron/ tudja, jo abrak van otthon„ // „Кінь – гей-гоп — так їде галопом по кущах, колючках, бо знає: вдома є найкращий фураж” /4, 25/. Ціна коня висока: „Paripam csodaszep pejko,/ Idelep,odalep, hejho!/ hegyen at, vizen at vagtat,/ nem adom, ha igersz szazat!„// ”Конику чудовий, сюди стань, туди стань, скачи через гори й ріки. Не продам його тобі, навіть якщо й обіцяєш сто!” [4, 25].

Кінь завжди пов’язується з чоловіком — батьком, дідом, дядьком, братом, вояком: „Gyi, te coco, gyj te lo,/Jo lovat vett Nagyapo!„//”Ді, конику, ді! Доброго коня купив дід „[ 4,23] . Кінь — це ярмарок, дорога, поле, воєнні дії: „Gyi te, gyi, te, kis paripa,/ Hatadra ul a katona,/ Jol megfogia a gyeplodet,/Hogy ne vessed el majd otet.„// [4,25]. „Ді, конику, сяде верхи солдат, добре візьме віжки, щоб не скинув його” [4,23]. „Gyi te lovam, a vasarba!/Mit hozzunk a tarisznyaba? pogacsat, mogyorot,/ jo gyermekeknek valot”// „Ді, конику, на ярмарок! Що принесеш? Коржик та горішок для хорошої дитини” [4,23]. „Gyi, lovam elore,/ Vagtass a mezore „// „Ді, коню, вперед, поскачи у поле...” [4,23] — у цьому рядку засвідчено давню ментальність угорця, що знаходить свій вияв у народних піснях, зокрема, мотиви про те, щоб поскакати конем у чисте поле і заблукати, ніколи не повернутись.

Професії. Трудове виховання у кожного народу починається з залучення дитини до простих форм допомоги при господарюванні, а також зі споглядання роботи представників певних професій. Цікаво, що кількісно в цьому переважають описи таких видів робіт, які прив’язані до краю, способу господарювання, історично складених типів. Так, у німецькому дитячому фольклорі на перше місце виносяться професії, пов’язані з ремісництвом, у словаків — вівчарство, у чехів — городництво, в українців — землеробство.

Угорський дитячий фольклор, крім того, що змальовує патріархальне заняття хлібороба, городника, садівника та виноградаря, ряхтить віршами про пастухів і м’ясників, а також слюсарів та чоботарів.

За пастухуванням „ховається”, як нам видається, найбільш патріархальний вид заняття в угорських пустах, стереотипи якого збережені угорцями ще з часів кочування. Пастух — заняття, на перший погляд, нескладне, проте і тут є свої премудрощі, на які звертають увагу дитини: „Kelj fel juhász, ne aludjál,/Elveszett a csendos bárány!/ Nem aluszom, csak heverek,/ Nem is igaz, hogy elveszett!„// „Устань, пастуше, не спи,/загубився баранчик з дзвіночком!/ Я не сплю, лиш лежу,/І неправда, що загубився.” [4, 155]. Hарод ніби каже: якщо і живеться комусь на цім світі добре і правильно, то це пастухам: вони перебувають у постійній гармонії з природою, чого прагне кожен. Тому „а juhásznak jój megy dolga,/ egyik dombról a másikra,/ terelgeti nyáját,/ fújja furulyáját,/úgy éli világát„// „у пастуха добра доля:/ З одного горбка на другий/ Зганяє худобу , виграє на сопілці — так собі поживає.” [4, 154].

Порівняння з природними аналогіями, коли розповідають дитині про професію — звичне явище. Так, чоботар порівнюється з пташкою — можливо, причиною є стукіт його молотка: „Csizmadiainasnál/ Nincs szebb a világon,/ Háromlábú székén ül,/ Mint a madár az ágon„// „Нема на світі гарнішої професії,/ Ніж швець:/ Сидить на триногому ослоні,/ Як пташка на гілці” [4, 110]. Професія шевця пов’язана з етнічністю: шевці — здебільшого євреї. Це виражається через ономастику: ”Jákobnak volt hat fia,/ Mind a hat csizmadia,/ Simi, Samu, Sámuel, /Dini, Dani, Dániel„// „Яків мав шестеро синів, усі шестеро — шевці: Шімі, Шаму, Шамуель, Діні, Дані, Даніель” [4, 110].

Про слюсаря згадується у багатьох текстах дитячого угорського фольклору, проте найбільше його у дражнилках [т,134].

До часто згадуваних належить і професія м’ясника: „Kolbászol a hentes bácsi/ Ígyszokták a húst megvágni./ Vágja,vágja jó apróra,/ Utoljára jól megsózza„// ”М’ясник робить ковбасу,/ Ріже все м’ясо, ріже на дрібні шматочки,/ Добре солить, кладе сало,/ Швидко ходить його ніж, поверне вправо-вліво,/ Почистить свого ножа...” [4, 101]. Додамо, що в українській культурній традиції, зокрема в творах фольклору, призначених дітям, м’ясник не помічений.

Про митців, зокрема про музик, згадується як про аматорів — хлопців, що роблять собі самі сопілки з очерету, пастухів, що виграють на дудках, випасаючи худобу. Так само й про інших людей мистецтва, наприклад про різьбярство, згадується тільки побіжно, як віддзеркалення виготовлених ними речей, наприклад: „Mese, mese, fakakas...„// ”Казка, казка, дерев’яний півень...” [4, 131]. Отже, угорці цінували перш за все тих, хто працював у традиційних сферах. Проте віддавалось належне терапевтичним засобам мистецтва. Ось як про це говориться в одній із дитячих забавлянок: „Gólya, gólya, gilice,/ Mitol véres a lábad? Török gyerek elvágta,/ Magyar gyerek gyógyítja,/ Síppal, dobbal,/ Nádi hegeduvel„// „Лелеко, чому в тебе ноги від крові? Турченя порізало. Угореня лікує — дудкою, барабаном, скрипкою” [4, 80].

У багатьох віршах з повагою згадується про військових. Бути військовим, перебувати на державній службі — честь для угорця, мрія батьків про майбутнє їхніх дітей.

Топонімія. Цікаво, що, беручись досліджувати дитячий фольклор угорців, ми гіпотетично припускали: у зв’язку з тим, що в цього народу кочове минуле, в дитячому фольклорі буде поширений прийом використання топонімії. Проте виявилось не так: сьогодні в дитячому фольклорі угорців топонімів значно менше, ніж, скажімо, в словаків. Якщо позначити максимально зустрінуту нами кількість топонімів у національному дитячому фольклорі англійців умовно загальною сумою балів 10, то в словаків цей показних сягне приблизно 6 балів, в українців він коливатиметься в межах 1, а в угорців — 2 балів. Очевидно, так відбито патріархальний селянський уклад життя, перейнятий угорцями в осілих сусідів.

Ще одне впадає у око. Якщо в українців навіть степової частини є в фольклорних творах згадки про Дунай, іноді вже до того абстрактні, що сприймаються тільки як поетичне бачення, то в угорців, які живуть на Дунаї, ця назва в словесній дитячій творчості зустрічається украй рідко і, на відміну від українських текстів, тільки з конкретним значенням — річка /Т,93/. Якщо за топонімами, що використовуються в англійських лимериках, можна вивчати географію чи не всього світу, особливо прибережних територій, то за угорським дитячим фольклором важко уявити собі географію краю. Тільки в кількох забавлянках зустрічаємо певні конкретні назви, пов’язані перш за все з місцями торгів: „ Onnan megyünk Komáromba,/ Gyorbe gyongyért, Komáromba dohányért,/ Szentpéterre kenyérért,/ Adnak ott egy petákért!„//” До Комарома — за тютюном,/У Дьєр за намистом,/ У Петербург — за хлібом: дадуть за п’ятак”[4,23], „A sámsoni piacon/ Almát árul egy asszony„// „На ярмарку в Шамшоні якась жінка яблука продає...”[4,62], „ „// „У Дебрецені є водойма, що називається Гортобадь...” [4, 133].„ Megy a kutya Szentes felé...„// „Іде собака до Сентеша...” [4, 133].

Зі стереотипів, пов’язаних з етнічною ідентифікацією, виділяються наступні: турки — лихі, хитрі, без обмежень у їжі (очевидно, що корінь цього в історії — турецько-угорській війні, що велась на території Угорщини у ХУІІ ст. і спустошила тут цілі регіони: „ Gólya, gólya, gilice,/ Mitol véres a lábad? Török gyerek elvágta,/ Magyar gyerek gyógyítja,„// „Лелеко, чому в тебе ноги від крові? Турченя порізало. Угореня лікує...”[4,80] ; „Ide nézz, török méz,/ Fele cukor, fele mez„// „Сюди дивись, турецький мед: половина цукру, половина меду”[4,101]; „ Török basa,/ Nagy a hasa, /Belefér egy tál galuska„// „Турецький паша: товстий живіт, поміститься в ньому миска галушок”[4,113]. Цигани — гультяї, що з’являються серед гуляння і випрошують що-небудь, угорці — добрі й гостинні, не відмовляють циганам, хоч іноді за це доводиться страждати: [Див. 4; 99,102]. Слов’яни — нездатні до торгівлі: „Volt egyszer egy tot,/ Tán igay se vót,/ Volt neki egy bolt/ Eladta a boltot,/ kapott érde foltot„//”Був одного разу один словак, /Може, й неправда, /Мав магазин, / Продав магазин — дістав за нього латку”[4,125].

Серед забавлянок та лічилок, що створені по-тарабарськи — наслідуванням іноземних слів, найбільше таких, що віддалено нагадують німецьку та італійську мови — вбачаються в цьому наслідки довготривалого входження угорців в Aвстро-Угорську імперію, контактування з представниками цих народів як державних службовців:”...irgum, burgum, parafin, ince-pince...”[4,133]. Зрідка зустрічаємо наслідування слов’янського звучання: „...ецкі-бецкі-берецкі” [4, 133].

Психодіяльні стереотипи угорців. Серед основних психодіяльних стереотипів угорців виділяються ті, в основі яких життєрадісне ставлення до дійсності. Угорець любить одержувати задоволення від життя, він ніколи не байдужий і емоційно реагує на все, що переживає. Відома угорська гостинність теж пов’язана з цим В одному з фольклорних віршів для дітей прямо стверджується: „Igyunk, együnk vígan legyünk,/ Búsulásra nem születttünk„//” Пиймо, їжмо, веселімось,/ Ми не народилися сумувати” [4,101]. Угорець шукає повноту життя, і він не може не сприймати її на рівні соматичних відчуттів, тілесних утіх,– тому гедонізм, що бере свої початки ще, очевидно, в кочівницькій культурі угорців, один з головних феноменів угорського дитячого фольклору. „Пиймо, їжмо, веселімось”– одна з формул людського щастя, що пропонується дитині етнопедагогікою угорців.

Поруч з цим спостерігаємо незвичну для народів-сусідів (словаків, німців) щедрість. Угорець отримує насолоду уже від споглядання задоволених гостей і не скупиться у пригощанні: „ Egyék, igyék minden vendég,/ Van a kamrában elég„//”Хай їсть, п’є кожен гість, у коморі досить усього”[4,101].

Свята угорці відбували неймовірно пишно. Л.Коша, угорський дослідник-етнограф, каже, що „угорці й зовнішньо задавали стиль святковим та видатним подіям: у час весілля, хрещення й іменин не шкодували коштів, багато їли-пили” [2,189]. Ось як в одній із пісеньок для дітей описано весілля: „Farkas volt a mészáros, hat ökröt levágott,/ A’ mellé még malacot ötvenet kirántott./Kecske volt a szakácsné, jó gulyáshúst fözött... „// „М’ясник був вовк, зарізав шість волів, а ще й п’ятдесят поросят запік. Коза була кухаркою, зварила смачний гуляш...”[4,90].

Поруч зі щедрістю, в дитячому фольклорі угорців засвідчена й заощадливість. Щедрими, за народною традицією, належало бути чоловікам, жінки ж мали демонструвати, за цілковитої підтримки чоловіка, бережливе ставлення до всього, нажитого працею. „ Hogyha nem kell, tedd el,/ Majd megeszed reggel„// „Якщо не треба – відклади, потім з’їси вранці”[4,101], – так пропонується поводитись дівчаткам та жінкам після застілля, коли прибирається посуд.

У ряді текстів спостерігаємо: тих, хто не мав змоги щедро пригощати, громада по-своєму зневажає, адже бідність в угорському потрактуванні – свідчення легковажного ставлення до життя, ледарства. „ Három küllo, két kerék,/Házassssodik a veréb„// „Три спиці, два колеса – жениться горобець”[4,82]. Тут зневажають і тих, хто криється в своїх діяннях від громади, не хоче поділитись із громадою своєю радістю. Саме тому й необхідно дотримуватись приписаних обрядів та традицій, які пропагують колективне співжиття. „ „// „Дядьку лелеко, де був? –На озері Ченгері. –Чию доньку взяв за жінку? –Малої Кочішки.–Як привіз її додому?–З дудкою, барабаном, скрипкою, шовковою хусткою”[4, 76].

Колективізм як риса угорського психотипу має свій вияв у дружбі, в сусідських стосунках, в обрядах. Так, у багатьох творах угорського фольклору для дітей знаходимо підтвердження того, що угорці ходять у гості один до одного, що-небудь позичають, а на свята щедро пригощаються. На Великдень хлопці обов’язково ідуть поливати дівчат до сусідів. Вважається, якщо дівчину не полито, вона буде хворіти – це неповноцінна дівчина і неповажна сім’я, куди в гості не заходить парубок.

Дружба для угорця – велика цінність і підтримка, нею не можна нехтувати. Так, викликаючи слимака з хатки, діти кажуть:” Csiga-biga gyere ki,/ Ég a házad ideki...Ha nem jössz ki, megbánod,/ Nem leszek a barátod!„//”Як не вийдеш – пошкодуєш,/ Не буду твоїм другом!”[4,91].

У сімейному житті пропагується повага до батька, матері, пошана до старших, любов між дітьми. Угорці емоційні у стосунках, і головна емоція – любов.

Дотепність, гумор, багата уява, оригінальність мислення, здатність і бажання гратись, фантазувати складає основу відкритості в спілкуванні, екстравертивності угорського психотипу. Ось як засвідчено здоровий гумор, оптимізм: ”Adjunk hálát az Istennek: /Nincsen syarva az egérnek./Ha az egárnek syarva volna,/ Minden kazlat szájjelszórna„// „Хвалімо Бога, що миш безрога. Якби в неї були роги, порозносила б нам стоги”[4,93].

Дитячий фольклор угорців засвідчує багато ознак колективізму. В угорській традиції – слідкувати за нечупарами, лінивими і колективом наставляти їх на путь. Для цього в фольклорі існує розгалужена система забавлянок, дражнилок та інших ігрових віршів. ”Gyula, Gyula, fagyula,/ Kimentál a faluba / Kenyárt káregetni,/ Szalmát szedegetni„// „Дюла із дерева, вийшов у село хліба просити, солому збирати”[4,106] – слухаючи таке, дитина обов’язково задумувалась, чому Дюла не має що їсти, і чула: бо не працював. Так вирішувались завдання трудового виховання в етнопедагогіці.

”Volt egyszer egy kemence,/ belebújt a kis Bence,/Kormos volt a kemence,/ fekete lett kis Bence„// „Була піч, у ній сховався Бенце. Піч закурена – малий Бенце став чорним” [4,112]; ” Pali nem felel csak szabad,/Kiabálja, hogy nem szabad. Utána fut a mosdótál/Elkaptalak hát, szurtos Pál„// „За Павлом біжить миска, хоче його вмити...”[4,112] — так висміюють нечупар.

”Pesten jártam iskolába,/Jól nevelt apám/ Azt gondolta, lesz belolem/ Hajóskapitány./ Lett belolem utcasepro...„// „У Пешті я ходив до школи. Батько мене добре виховував, бо думав, що з мене буде капітан. А я став підмітальником вулиць...”[4,134]– так на доступному дітям рівні, через образи, пояснюють роль освіти в житті людини.

Цікаво, що в прийнятті рішень, які пропонуються дитині, іноді відголоском, неясно, знов пробивається щось таке, що пов’язане з кочовим життям, як-от: ” Oda megyünk lakni,/Ahol tejet kapni „// ”...Tуди йдемо жити, де є молоко”[4,67].

Угорці традиційно шанують собаку. Вище зазначалось, що зустрінутий рябий собака приносить щастя. Не випадково в дитячих забавлянках собака ”etetoje mázas börge „// „їсть із фарбованої миски”[4,64].

Ділові стосунки подаються через кілька знакових виражень: ярмарок, гроші, купівля-продаж. Ярмарки в житті угорського селянина були тим місцем, де вирішувались життєво важливі справи: наймались робітники, збувався і придбавався товар, люди обмінювались набутим досвідом, поширювалась суспільна мода, зав’язувались знайомства і навіть майбутні одруження. Якщо порівняти частоту вживання слова „ярмарок” в угорському дитячому фольклорі з частотою його вживання, скажімо, в німців, словаків, українців, то угорці кількісно значно переважають. Тут торгують усі (”Elment a tyúk a vásárra,/Batyut kötött a hátára„// „Пішла курка на ярмарок, прив’язала зайду за спину”[4,70]).

Гроші – основа будь-яких ділових стосунків, і про це дитина довідується рано: ”Varjú, varjú, vakvarjú,/ Varrjál nekem csizmát! megadom az árát!„// ”Вороно сліпа, поший мені чоботи, заплачу”[4,81]; ”Itt a köcsög! Mi van benne?/Aranyalma,/ Aranykörte!/ Add tovább! Add tovább,/ Te fizesd meg az árát!„// „Ось глечик. — Що в ньому? – Золоте яблуко, золота грушка. Передай далі! –А ти заплати!”[4,150]. Є натяк на те, що натуральний обмін гірший, ніж грошовий: ” Csere-bere fogadom,/Többet vissza nem adom! Hogyha visszakéred,/ Száz forintot kérek „// ”Міняю-міняю, обіцяю. Більше не віддам! А як попросиш назад – візьму від тебе сто форинтів!”/гра;[4,152]/.

Одяг. Естетизм. Зовнішньому вигляду людини, як і будь-яким зовнішнім атрибутам, угорці традиційно надавали особливого значення. Одна з їх етнічних рис – „...поцінування зовнішності, щедрості і широти”[2,189], їх матеріальні цінності, це підмічено етнографами, „частково підпорядковувались естетичним цінностям. Любили гарних тварин, ефектний і дорогий одяг...”[2,189]. Гарний одяг обов’язково має бути пишним. ”Nemesasszony Szilágyiné,/ szél fújja szalagiát,/ ki kapja el szoknzáját?„// „Знатна пані Сіладі. Вітер дме в її стрічки. Хто впіймає її спідницю?”[4,144]. Не випадкова паралель: одяг людини – пір’я пави: ” Szép madár a páva,/ Büszke is o a tollára„ //”Гарна птаха пава – вона горда своїм пір’ям”[4,83]. Одяг людині, як пір’я паві, має додавати гордощів. Етнографи стверджують, що в угорській традиції було одягатись якомога пишніше й коштовніше, „...на вбрання... видавали все більше коштів. Переважна частина жителів Мезьокьовешда майже голодувала заради схиляння перед новою... модою”[2,140].

Тому в дитячому фольклорі зустрічаємо багато віршів, що звертають увагу дитини на одяг: ”Alighogy feljött a hajnal hasadása,/Siettem öltöeni ünneplo ruhámba„// „Як тільки настав ранок, я поспішила встати і надягла святкове вбрання...”[4,49]; ” Gyertek, lányok, iskolába,/ Öltözzetek szép ruhába,/Inc-pinc, lakatos,/Szép a nap és aranyos„// „Ходіть, дівчата, до школи, одягайте гарні сукні. Інц-пінц, слюсарю, гарне золотисте сонечко”[4,132]. Вбрання порівнюється з сонцем не випадково: відомо, що угорський костюм для свята вишивався золотими нитками і був дуже дорогим — по ньому вимірювали гідність господарів.

Особливо оспівується дівоче вбрання, зокрема спідниця: ” Leányok, leányok,/ Piros a szoknyátok,/ Jobbraübalra ingotok,/Mint a piros pipacsok „// „Дівчата, дівчата, у вас червоні спідниці, управо-вліво хитаєтесь, як червоні маки” [4,115]. У чоловічому вбранні зверталась увага на чоботи, шапку. ”Ide babám egy kis táncra,/ Rogyózzék a csizmám szára!„ //„Ходи сюди, дівчинонько, трохи потанцюємо, хай спадуть халяви моїх чобіт” [4, 142]. Проте й здоровий глузд при оцінюванні людини ніколи не втрачався: ”Mit ér az a pörge kalap,/ Ha a legény csak egy falat./ Mit ér az a ráncos szoknya,/ Ha a kislány tipe-topa„// ”Чого варта хороша шапка, якщо хлопець малий? Чого варта гарна спідниця, якщо дівчина ніяка?”[4,115].

 Маємо достатньо свідчень того, що естетичний ідеал в угорській етнокультурі пов’язаний з життєрадісністю, саме такими є гарні люди. Ті, що плачуть, стають негарними: ”Rossz gyerek,/feje kerek ,/órra lapos,/ Szája piszkos„//”Плаче дитя, кругла голова, ніс плоский, рот брудний”[4,113].

З естетичним сприйманням дійсності пов’язане вживання кольору в народній культурі. Як відомо, епітет – рідкісне явище в дитячих текстах, і якщо його використано, то, очевидно, не випадково.

Серед кольорової гами в угорському дитячому фольклорі чільне місце посідає червоний. Принагідно відзначимо, що в культурі народів, які сусідять з угорцями, перше місце відводиться наступним кольоровим характеристиками: у словаків – , в німців , в українців ./ Див. Ходанич/.

Семантичні обрії червногого в досліджуваному нами фольклорі наступні:

1.     червоний – колір свята, незвичності, небуденності; таку семантику червоного можна вважати, мабуть, психічною універсалією, бо вона наявна в усіх досліджених нами етнічних зібраннях дитячого фольклору. Так, в угорських забавлянках чоботи, що їх дарують дитині, червоні: ”Jön apád, anyád,/ Hoz két piros csizmát„// ”Ідуть твої батько-мама, несуть червоні чоботи”[4,91]; каша, якою годують дитину, вариться в червоному горщику[4,98];

2.     червоний колір – колір весни, радості, сонця, тому він супроводжує обряди Великодня, зокрема поливання водою: ”Ajtó mögött állok, /Piros tojást várok... ”// „Стою за дверима, чекаю на червоне яйце... ” [ 4,49]; ”Hol a tojás, piros tojás? Tarisznyámba várom!”//„Де яйце, червоне яйце? Чекаю в свою торбинку // [4,49].

3.     червоний колір пов’язаний з чаклуванням, у ньому наявна магія: ” „// „Червона хустка, пі-пі-пі, під нею щось є: дві мишки, два зайці, може вийти молодий панич”[4, ].

4.     червоний колір пов’язаний з красою: той, хто гарний, кого люблять, має щось червоне на собі — черевики, чоботи, спідницю, хустку тощо.

Отже, в угорському дитячому фольклорі червоний колір має значно глибші семантичні навантаження, нід у відповідному літературному жанрі інших народів; цей колір в угорській культурі виражає глибокі ментальні оцінки.

Основна кольорова гама, наявна в одязі – синій, зелений, червоний – зустрічається то разом, то окремо в кольорах: ”Gyere ki, tündér,/ Kékben, zöldben,/ piros cipellocskében„// „Bиходь, чарівнице, у синьому, зеленому, в червоних черевиках„ [4,152].

Характеристика золотий поширена в угорському дитячому фольклорі так само, як і в народнопоетичній творчості інших європейських народів. В основі цього означення – тяжіння до світла, притаманне колективному підсвідомому. Проте, на відміну від інших культур, в угорській традиції золотий супроводжує здебільшого ті тексти, що пов’язані зі сном та мрією, тому його найбільше в колискових. Ось типовий приклад : ”Aranykertben aranyfa,/ Aranymókus alatta./ Aranybaba szundikál./ Cini-cinikisbaba, / Édesanya csillaga„// „ У золотому саду – золоте дерево, золота білка під ним. Золотий дзвінок співає, мале дитя дрімає”[4,10].

Означення чорний, як і в інших європейських культурах, виступає своєрідним антиподом світла і пов’язується зі смертю, з потойбіччям, тому до дитини не допускається. Чорне в зовнішності насичене негативною оцінкою і протиставляється смаглявості як позитивній характеристиці. Чорне-негарне яскраво виступає в такій забавлянці: ” A patyiti halastoba’ /Fürdik a fekete csóka./ De hiába fürdik abba’/Mégis fekete a tolla„ //”У ставку... купається чорна галка. Та даремно вона купається – її пір’я однаково чорне”[4,84]. Проте щоб відчути негативний підтекст цієї кольорової характеристики, необхідно згадати, що в більшості віршів наявний стереотип сприймання галки як птаха недоброго, поганого.

У цілому ж угорці естети, і цим їх психотип близький до слов’янських психотипів і відрізняється, зокрема, від німецького.

Землеробство. Як стверджує наука, „...в угорському суспільстві до середини ХХст. аграрне населення мало демографічну перевагу”/К,146/. Угорці свого часу, перейшовши через Карпати, опинились в одному з найдавніших європейських центрів землеробської культури і перейняли згодом його традиції в слов’ян та німців. Тема хліба обґрунтовано є однією з найбільш поширених у дитячому фольклорі угорців. Тут з любов’ю і надією розповідається дитині про сівбу (” Pattanj, búza, pattanjál,/ Olyan legyél, mint egy tál„// „Скач, зернятко, скач, стань таке, як миска.”[4,61]), про вирощування хліба (”Mag, mag, búzavag, /Nojél, nojél hamarabb. /Esot, felhot hoz a szél,/ Szomjas soha ne legyél„// „Зерно пшеничне, рости чимшвидше! Вітер принесе дощ, хмари. Не відчувай спраги.”[4,61]),. Цикл життя вимірювався господарськими роботами, пов’язаними з обробітком хлібної ниви, цим буття угорського етносу співзвучне з буттям інших етносів, що вели аграрний спосіб існування: ”Szántsunk földet,/ Vessünk búzát, /Arassuk le,/ Csépeljük le, Öröljük meg,/ Dagasszuk meg,/ Süssünk cipót,/ Lepényt, lángost/ Hámm! „// „Орімо землю, сіймо пшеницю, збираймо врожай – змолотімо, замісімо, спечім коржі, тістечка, печиво – гам!”[4,98]. Пор.: укр: ............................ –це настанова, як дитині жити. Це зображення буття селянина в патріархальному господарстві. У цьому – гармонія життя людини з природою. Людина навчилась ціною свого поту здобувати собі гідне життя.

В одному з народних віршів для дітей так розповідається про природний календар: ” Virágnyitó május,/ Kalászt érlelo június,/ Kendernyövo július,/ Dinnyeszedo augusztus,/ Szelet fúvó szeptember,/ Szüretelo október,/ Télelo november...”Розпускає квіти травень, /Дозрівають колоски у червні, /Коноплю труть у липні, /Кавуни збирають у серпні, /Вітри дмуть у вересні, /Врожаї збирають у жовтні, /До зими готові – в листопаді”[4,45]. Для того, щоб одержати високі врожаї, необхідно було тримати зв’язок з природою. Селянину важливо знати погоду. Погоду вгадують по мурашках, по сонцю, дощу чи снігу, в певні дні-свята, по співу жайворонка, по грому [див 4,42]. Селяни-угорці, як і селяни-українці, вірили в магічну силу землі. Так, якщо в когось боліла поясниця, вважалось, що біль відпустить, якщо покачатись весною на Юрія по траві чи по ниві [4 ,42].

І хоч достаток у їжі в угорців – одна з усвідомлюваних ознак повноти життя, щастя людини, угорці до хліба ставились завжди з пошаною, що властиво народу–селянину. Навіть обряд сватання розпочинався як вибір-купівля пшениці [Див 2, ].

Традиційним у дитячій літературі дійством є приготування хліба. Дітям у деталях оповідається, як місити тісто: ” Gyúrd, dagaszd a kenyeret,/ Tekenobe kelesztgesd,/Nagz kendobe tekergesd,/Szakajtóba szendergesd„ //”Міси, міси хліб. У кориті дай йому викиснути. Закрути у велику хустку і подрімай з ним” [4,100].

Дотепно і образно висміюється влада, що збирає з селян великі податки, неохоче працює, проте завжди охоче їсть: ” Elszökött a kemence/ tele pogácsával,/utána ment a bíró/ üres tarisznyával./ Befutott a kemence/ feneketlen tóba,/ utána ment a bíró,/ott is van azóta.„//”Утекла піч, повна коржів, а за нею староста з полрожньою торбою. Забігла піч у бездонне озеро, а за нею староста. Відтоді там і лишився на дні!” [4,98].

Будь-яке свято, до якого завжди охочі угорці, не обходиться без випічки: ”Itt van a szép karácsony,/Van e kalács a rácson „/ha nincs kalács a rácson ,/Szomorú a karácsony”// ”Прийшло чудове Різдво. Чи є калачі на решітці? Якщо нема калачів на решітці – сумне Різдво”[4,55].

В угорців, як і в русинів-українців на Закарпатті, існувало повір’я, пов’язане зі священністю хліба – так званий звичай „піч вбаляти”, описаний в 40-х рр. ХХ ст. етнографом Ф.Потушняком: якщо при випіканні хліба буханець виростав до таких розмірів, що не поміщався в дверцята, це трактувалось як хороше віщування: в сім’ї буде добробут, щастя битиме через край. Тоді, щоб не понівечити хліб, розбирали („вбаляли”) стінку печі. В одному з дитячих віршиків ідеться саме про це : ” Ez új esztendobe,/ Bújj a kemencébe,/ Szedd ki a pogácsát,/ Rúgd ki az obladát./„// „Вибери з печі такий пиріг, щоб вибивати бік печі”[4,47].

Виноградарство. „Культивування задунайської виноградної і фруктової культур, очевидно, почалося ще в колишній римській провінції Паннонії”[2,62],– повідомляють наукові джерела. У дитячому фольклорі угорців виноград, виноробство належать до найбільш поширених атрибутів культури, соціалізації особистості.

В однім із віншувань на зимові свята серед того, що бажають господарям, першими називають вино і пшеницю [4,47]. Навіть осінній пейзаж в угорському дитячому фольклорі пов’язаний з виноробством: ” Elmúlt a nyár, itt az osz,/ Szolot oriz már a csosz„//”Уже осінь, уже виноград охороняє сторож”[4,78]. Тут ідеться про те, що виноградники в господарів були як правило в одному місці, на горі, і їх колективно охороняли від злодіїв. Сторожі використовували калатала, ліхтарі, тому всі в селі знали, що уже на виноградниках є сторож. Це й сприймалось як прихід осені. А те, що виноград, на відміну від пшениці, перебував під охороною, свідчило про його цінність: ”Elmentem én a szolobe/ Szolot csipegetni,/ Utánam jött egy vénasszony,/jól megveregetni„//”Я пішов у виноградник пощипати виноград/ За мною пришкандибала якась стара – побити мене за це” [4,129];”Lopják az or szolojét,/ Várom a kerülojét... „// „Kрадуть виноград у сторожа, чекаю на вартових...”[4,140].

За визріванням вина в бочках так само визначалась пізня осінь: ”Rávirradtunk Mihály—napra,/A hordókat verjük csapra,/Adjon Isten, Mihály néked/ Bort,búzát, szép feleséget! „//” На світанку на Михайла, тягнемо з бочок вино. Хай тобі, Михайле, Бог дасть вино, пшеницю, гарну жінку!”[4,56]. У цьому вірші – ідеал достатку угорця-чоловіка, і вино – на першому місці.

З вином тісно пов’язана одна з рис угорського національного характеру – гостинність. Л Коша стверджує:”...у неділю й великі свята, коли ходили в гості, було найбільшою образою, коли гостя одразу ж не саджали за стіл і не пригощали безперестанку випічкою, вином”[2,186]. Пригощання вином –своєрідний ритуал, під час якого не так пили, як розмовляли. При цьому обов’язково оцінювалась якість вина та випічки, відбувалось своєрідне змагання за те, у кого краще вино та тістечка. Саме це й засвідчене у фольклорному вірші: ”Kis gazdasszony vagyok én,/Sütni, fozni tudok én./...A tésztát kidagasztom...Marrcsát, Jóskát megkínálom,/Ami marad, elllhasználom.„ //”Я мала господиня, умію пекти, варити... Марусю, Йовнашку пригощу, а що залишиться – сама з’їм”[4,99].

Коли пригощали, годилось припрошувати, і така церемонійність була обов’язковою. Вважалось, що за першим запрошенням пригощаються тільки скупі. На свята чоловіки зупиняли навіть незнайомих зустрічних і запрошували на частування. Ось як це ілюструє дитячий фольклор у лічилці: ” Szállj le kocsis a hintóról,/ igyál egyert a boromból...„// „Зійди, візнику, з карети, /Випий мого вина!”[4,133].

У деяких потішках гостинність, як і намагання окремих людей використати її, гіперболізується: ” Ettünk-ittunk vendégségbe,/három hétig mind egyvégbe. hoztunk is egy rosta vizet...„//”Їли-пили у гостях підряд три тижні, ще й принесли решето води додому „[4,57].

У деяких творах угорського дитячого фольклору присутня типова народна філософія, в основі якої – практичний життєвий досвід народу. Тут на доступному дітям рівні пояснюється, що не можна людині сягнути понад її можливості: ”A kisfiú fára mászott,/jaj, be fenn van, alig látod./ Bujkál ágról, ághegyere...Ripp,ropp! Mi baj?/ Supp! A földre lezuhant! „//”Хлопчик виліз на дерево. Ой, як високо, ледве видно... Бах! Ой, упав...”[4,155]. Про вибір позиції, яка іноді здатна впливати на все життя: ” Lám megmondtam, bús gerlice,/ ne rakj fészket az útszélre./Mert az úton sokan járnak,/téged, rózsám, feltalálnak„//”Казав я тобі, сумна горлице, не вий гнізда біля шляху. По шляху ходять, твоє гніздо чіпають...”[4,85]. В одному з віршів дитині констатують: ” „//”У теслі погані ворота, у слюсаря – дерев’яний засув...”

При аналізі дитячого фольклору звертає на себе увагу наявний в угорців, хоча виражений меншою мірою, ніж у німців, певний натуралізм у зображенні того, що в розумінні слов’янської естетики вважається грубим. Для угорця ніж і розрубка м’яса є таким само звичним явищем, як продаж фруктів чи вирощування овочів. ” Disznó mondja: röf-röf-röf,/Hentes belém nagy kést döf„//„Порося каже: хрю-хрю, м’ясник заріже мене великим ножем!”[4,76]. Натуралізм тут завжди пов’язаний із м’ясом: ” „// „Якби знала бідна худоба,Чому ведуть її на бійню: розрубають, подрібнять, покупцям продадуть”[Т, ]. Але на відміну від німецьких зразків, в угорських текстах оповідач емоційно завжди співчуває худобі, він на її боці, він з нею певною мірою страждає. І в цьому високий гуманізм угорського фольклору. (Пор. Німецький: жорстокість у німців – це розправа з тим, хто своєю поведінкою заслуговує на покарання, це слідування букві закону/Див. /).

Угорцям в цілому властива висока довіра до влади – влада відповідає за лад у країні. Ось як на доступному рівні це пояснено дітям: ”Kamarában az egér/ Zsákot összerágja,/ Miért nem tesz hát rendet/Egerek királlya? „// „У коморі миша мішок погризла. Чому ж не наведе лад король мишей?”[4,93]. Ми не знайшли в угорському дитячому фольклорі текстів, які б засвідчували страх перед представником влади, як, наприклад, у зразках західноукраїнського походження (Див. 9). Проте іноді окремі представники влади, що не розуміють селян і зажерлись, вимагають іронічного до себе ставлення: так, староста, з порожньою торбою погнався за піччю і опинився аж на дні озера /т,98/, а ось легкий натяк на те, як хтось намагається заробити на народі іменем цісаря: ”Dolgozzatok, legények,/holnap lesz a vásár,/kifizetlek benneteket,/ Ha eljön a császzár „//”Працюйте, легіні, завтра ярмарок. Я вам заплачу, коли (якщо) прийде цісар”[4,155].

Природа дунайської рівнини наклала відбиток на весь дитячий фольклор. Тут „живуть” жабки в комиші, бусол ходить по болоту, тут дозрівають черешні, червоні яблука, жовті дині, цвітуть у лісах фіалки, конвалії, на полі резеда й мак; звеселяють своїм співом жайворонок, синичка, ластівка, дрізд, горобець. Тут багато винограду, пшениці, худоби – вся Придунайська рівнина живе у дитячому фольклорі угорців.

Якщо говорити про тваринний світ, присутній у дитячому фольклорі угорців, то тут мало корів, нема волів, багато овець, коней. Є шановані собаки і майже зовсім відсутні коти. Коти якщо й згадуються, то тільки з негативними характеристиками (для противаги згадаймо українські колискові, де котам відведено місце біля дитини). Можливо, тут теж відбито первісні стереотипи: кочове життя спонукало віддавати перевагу собаці, а не коту. Угорці найближче до дитини допускають метелика – саме це ніжне створіння забавляє, заколисує, обвіває дитя.

Меншою мірою відбито історію. Нами не віднайдено в дитячому фольклорі текстів, які б оповідали про бетярів–розбійників так, як у словацькому дитячому фольклорі, де про них згадується з повагою, як і про опришків на Західній Україні.

 У цілому аналіз дитячого фольклору угорців засвідчує: це народ з сильно вираженими ознаками колективізму, оптимістичним життєрадісним настроєм, екстравертивністю. У його культурі багато запозичень з культури народів-сусідів, зокрема слов’ян та німців, проте залишились і свої, не схожі ні на які інші, стереотипи поведінки, думання, бачення і діяння, уламки прадавніх звичаїв та повір’їв.

Список використаної літератури:

1.       Баронин А. С. Этническая психология. – Київ : Тандем, 2000.

2.       Коша Л. Чиї ви сини? Огляд угорської етнографії : пер. з угорськ. – Ужгород : ПоліПринт, 2002.

3.       Стельмахович. Українська народна педагогіка : навч.-метод. посіб. — Київ : ІЗМН, 1997.

4.       Tente, baba, tente...: Népi gyermekmondokák és dalok. — Debrecen : Megapress, 2000.

5.       Тресиддер Д. Словарь символов. – М. : Гранд, 1999.

6.       Ходанич Л. Етносоціальна природа особистості у казках словацьких циган // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія ”Філологія”. Вип 12.– Ужгород : УжНУ, 2005. – С.185–188.

7.       Ходанич Л. Виховні аспекти словацького дитячого фольклору // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія „Педагогіка. Соціальна робота”. Вип. 8. –Ужгород : УжНУ, 2005.– С. 204–206.

8.       Ходанич Л. П. Виховні та дидактичні аспекти ментального в українській поезії для дітей. – Ужгород : Гражда,1998.

9.       Ходанич Л. Колір у системі етнічних цінностей українців // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005, № 4.– С. 10–12.

10.    Ходанич Л. П. Психодіяльні і психоповедінкові стереотипи в дитячому фольклорі як засоби виховання // Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25–26 лютого 2003 р.) – Ужгород : Мистецька лінія, 2003. – С. 244–2 46.

Лідія Ходанич,

кандидат педагогічних наук, доцент

(м. Ужгород).

 


[1] Так угорці називають історичний перехід кочових предків через Карпати в Дунайську низовину.

 


Коментарі до статті