Задачі, кросворди, головоломки

Аскандаров Э. Э. Физические кроссворды и чайнворды / Э. Э. Аскандаров, В. И. Селезнев.- Минск: Нар. асвета, 1990.- 79 с.

Боровий М. О. 100 конкурсних задач із фізики: Довідник / М. О. Боровий, І. В. Островський, С. М. Пастушенко.- К.: Діал.; Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2001.- 104 с.

Буздин А. И. Раз задача, два задача… / А. И. Буздин, А. Р. Зильберман, С. С. Кротов.- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990.- 239 с.- (Библиотечка "Квант"; Вып. 81).

Вознюк С. Ю. Практикум з розв'язання задач з елементарної фізики: Теплові явища: Посіб. для учнів, студентів та вчителів.- Т.: Підруч. і посіб., 1998.- 207 с.

Всеукраїнські олімпіади з фізики: Задачі та розв'язки / За ред. Б. Кремінського.- Л.: Євросвіт, 2003.- 230 с.- (Сер. б-ка "Світ фізики").

Гончаренко С. У. Фізика: Олімпіад. задачі: У 2 вип. / С. У. Гончаренко, Є. В. Коршак.- Т.: Навч. кн.- Богдан, 1998-1999.
Вип.1: 7-8 кл.- 1998.- 72 с.
Вип. 2: 9-11 кл.- 1999- 199 с.

Дубас З. В. Збірник запитань та усних задач з фізики: 7-8 кл.- Т.: Підруч. і посіб., 2001.- 120 с.

Жабеев В. П. Сборник вариантных заданий по физике: Для 7 кл. сред. шк. / В. П. Жабеев, Г. В. Жабеев, П. В. Жабеев.- К.: А.С.К., 1997.- 94 с.

Остер Г. Б. Задачник по физике: Ненагляд. пособие / Худож. Д. Бурусов.- М.: Астрель, АСТ.- 2000.- 126 с.: ил.

Остер Г. Б. Физика с приколами: Ненагляд. пособие / Худож. Д. Бурусов.- М.: Астрель, АСТ.- 2000.- 63 с.: ил.

Пастушенко С. М. Розв'язуємо задачі з фізики: У 3 вип.- К.: Діал.; Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2002.
Вип.1: Механіка.- 219 с.
Вип. 2: Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика і магнетизм.- 197 с.
Вип. 3: Коливання і хвилі. Оптика. Квантова фізика.- 169 с.

Районные и областные олимпиады юных физиков: Донец. обл., 1999-2002 учеб. гг. / Под ред. А. Н. Семко.- Донецк: Алекс, 2002.- 119 с.

Римкевич А. П. Збірник задач з фізики: Для 8-10 кл. / А. П. Римкевич, П. А. Римкевич.- 5-те вид.- К.: рад. шк., 1982.- 176 с.

Римкевич А. П. Збірник задач з фізики: Для 9-11 кл.- Х.: Олант, 1999.- 223 с.

Физика: 3800 задач для школьников и поступающих в вузы / Авт.-сост.: Н. В. Турчина, Л. И. Рудакова, О. И. Суров и др.- М.: Дрофа, 2000.- 671 с.- (Большая б-ка "Дрофы").

Попередня До змісту