Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45093
   


Автор запитання: Ліза із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 47118  
Ліза запитує:
Добрий день, потрібна література про історію православної і греко-католицької церкви в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45381, 45798.
Бондаренко В. Релігійне життя в сучасній Україні: стан, тенденції та проблеми розвитку / В. Бондаренко // Людина і світ. — 2003. — № 12. — С. 19-39.
Лубський В. І. Первісне християнство: походження та сутність : навч. посібник / В. І. Лубський [и др.] ; ред. В. І. Лубський ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ : ВПЦ "Київський ун-т", 2003. — 60 с.
Релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2003р. // Людина і світ. — 2003. — № 1. — С. 36-40.

.: Розділ: Історія :: 27.03.2023 20.18.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: В'ячеслав із міста: Київ :: Запитання: 47117  
В'ячеслав запитує:
Добрий день. Потрібно літературу на тему: визначення поняття: творчі здібності та професійне самовизначення. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Скористайтесь такою літературою за вашим запитом:
Дідич Г. Аналіз поняття «творчі здібності» та «імпровізація» у науковій літературі [Електронний ресурс] / Г. Дідич // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 132. — С. 181-184. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_132_47.
Загребнюк Ю. Теоретичні підходи до трактування поняття «професійне самовизначення» у вітчизняній та зарубіжній педагогіці [Електронний ресурс] / Ю. Загребнюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2014. — Вип. 50. — С. 97-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2014_50_17.
Комар Т. В. Професійна зрілість особистості у її соціально-психологічному просторі [Електронний ресурс] / Т. В. Комар // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні та психологічні науки. — 2014. — № 2. — С. 287-299. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2014_2_27.
Комар Т. В. Соціально-психологічний простір як чинник професійної зрілості особистості [Електронний ресурс] / Т. В. Комар. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. — 2014. — Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_2_17.
Полєжаєв Д. В. Категоріально-понятійне осмислення феномену професійного самовизначення: історіографічні аспекти [Електронний ресурс] / Д. В. Полєжаєв, М. Ю. Тихомиров // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2016. — Вип. 53. — С. 178-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2016_53_19.
Радчук Г. К. Особистісне та професійне самовизначення як чинник професійного становлення особистості [Електронний ресурс] / Г. К. Радчук. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. — 2012. — Вип. 5. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_5_47.
Роменець В. А. Психологія творчості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Роменець. — 2-е вид., доп. — Київ : Либідь, 2001. — 286 c.
Сідак Л. М. Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості : автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.00.03 / Л. М. Сідак ; Харк. військ. ун-т. — Харків, 2003. — 16 с.
Чорноус В. Креативне мислення у пошуках особистості: літературний огляд [Електронний ресурс] / В. Чорноус // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 1. — С. 38-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_12.
Шиделко А. Професійне самовизначення молодої особистості [Електронний ресурс] / А. Шиделко // Молодь і ринок. — 2013. — № 8. — С. 46-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_8_11.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 27.03.2023 17.52.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Суми :: Запитання: 47116  
Тетяна запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему Розвиток комунікативних навичок шляхом проведення онлайн-спілкування з іноземними партнерами та класами в інших країнах, під час онлайн-навчання в початковій школі
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Булгаза В. О. «Особливості раннього навчання англійської мови в початковій школі» [Електронний ресурс] / В. О. Булгаза // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-rannogo-navcanna-anglijskoi-movi-v-pocatkovij-skoli-128753.html. — Дата звернення : 27.03.2023.
Васильєва О. В. Вплив комунікативного та традиційних методів навчання іноземної мови в початковій школі на становлення творчої особистості молодшого школяра [Електронний ресурс] / О. В. Васильєва // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2016. — Вип. 47. — С. 90-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2016_47_20.
Галещук О. В. Розвиток комунікативних навичок в роботі з дітьми на уроках під час вивчення англійської мови [Електронний ресурс] / О. В. Галещук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2018. — № 8(1). — С. 140-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_8(1)__33.
Ємельянова Т. В. Засоби формування комунікативної компетенції у початковій школі за концепцією НУШ : нова українська школа / Т. В. Ємельянова, В. І. Долбінцева // Англійська мова та література (Основа). — 2019. — № 34-36. — С. 5-8.
Ковтун О. А. Технології формування комунікативної толерантності майбутніх учителів іноземної мови початкової школи [Електронний ресурс] / О. А. Ковтун // Теоретична і дидактична філологія. Серія : Педагогіка. — 2017. — Вип. 24. — С. 40-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tdf_2017_24_7.
Козлова А. І. Принципи добору та функції навчального матеріалу для компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи: комунікативно-діяльнісний аспект [Електронний ресурс] / А. І. Козлова // Проблеми сучасного підручника. — 2018. — Вип. 20. — С. 156-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2018_20_15.
Лебедєва К. О. «Формування комунікативної компетентності учнів в умовах Нової української школи».Шкільна практика навчання іноземних мов та доцільність побудови навчального курсу за комунікативно-тематичним принципом [Електронний ресурс] / К. О. Лебедєва // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/formuvanna-komunikativnoi-kompetentnosti-ucniv-v-umovah-novoi-ukrainskoi-skoliskilna-praktika-navcanna-inozemnih-mov-ta-docilnist-pobudovi-navcalnogo--181907.html. — Дата звернення : 27.03.2023.
Мединська В. М. Презентація «Розвиток комунікативних навичок шляхом використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови» [Електронний ресурс] / В. М. Мединська // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-rozvitok-komunikativnih-navicok-slahom-vikoristanna-interaktivnih-tehnologij-na-urokah-anglijskoi-movi-5282.html. — Дата звернення : 27.03.2023.
Остапенко В. В. Особливості використання творчих завдань для розвитку комунікативних навичок молодших школярів [Електронний ресурс] / В. В. Остапенко // Таврійський вісник освіти. — 2013. — № 1. — С. 193-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_1_35.
Островчук О. І. Розвиток творчої діяльності та комунікативності на уроках [Електронний ресурс] / О. І. Островчук // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-tvorcoi-dialnosti-ta-komunikativnosti-na-urokah-1645.html. — Дата звернення : 27.03.2023.
Паршикова О. О. Цілі та завдання формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової загальноосвітньої школи на першому адаптаційному етапі навчання іноземної мови [Електронний ресурс] / О. О. Паршикова // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Педагогіка. — 2015. — № 2. — С. 57-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2015_2_12.
Руда С. В. Інформаційні технології як засіб розвитку комунікативних навичок [Електронний ресурс] / С. В. Руда // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. — 2011. — № 5. — С. 231-235. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_9_2011_5_45.
Рябчук А. М. Спілкування в онлайн-іграх як чинник покращення комунікативних навиків у реальному житті [Електронний ресурс] / А. М. Рябчук, А. Ю. Прокопенко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. — 2013. — № 4. — С. 85-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2013_4_15.
Ткачук О. М. Використання інтернет ресурсів на уроках іноземної мови [Електронний ресурс] / О. М. Ткачук // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-internet-resursiv-na-urokah-inozemnoi-movi-119285.html. — Дата звернення : 27.03.2023.
Тригуб І. П. Комунікативні навички та вміння для ефективного вивчення англійської мови самостійно [Електронний ресурс] / І. П. Тригуб, Л. В. Власенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 40(2). — С. 137-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2019_40(2)__33.

.: Розділ: Загальні :: 27.03.2023 16.08.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Суми :: Запитання: 47115  
Тетяна запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему Розвиток комунікативних навичок шляхом введення онлайн спілкування з іноземними партнерами та класами в інших країнах під час онлайн-навчання іноземної мови в початковій школі
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47116.

.: Розділ: Загальні :: 27.03.2023 10.33.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Білопілля :: Запитання: 47114  
Марія запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про Використання ігрових методик під час навчання англійської мови в початковій школі
Наша відповідь:
Добрий день, Маріє! Скористайтесь такою літературою:
Дяченко С. Л. Інтерактивні навчальні технології. Комунікативна гра "Мозаїка" : методична скарбничка / С. Л. Дяченко // Англійська мова та література (Основа) — 2019. — № 25-27. — С. 33-35.
Кайда А. В. Ігрові технології на уроках англійської мови у початковій школі [Електронний ресурс] / А. В. Кайда // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/igrovi-tehnologii-na-urokah-anglijskoi-movi-u-pocatkovij-skoli-194891.html. — Дата звернення : 27.03.2023.
Крохмальна Г. І. Використання ігрового методу на уроках англійської мови у початкових класах [Електронний ресурс] / Г. І. Крохмальна, О. Р. Клюфінська // Молодий вчений. — 2019. — № 11(2). — С. 912-916. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_11(2)__130.
Мацола О. І. «Ігрові методики навчання англійської мови в початковій школі» [Електронний ресурс] / О. І. Мацола // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/igrovi-metodiki-navcanna-anglijskoi-movi-v-pocatkovij-skoli-278245.html. — Дата звернення : 27.03.2023.
Міцкевич А. Калейдоскоп емоцій. Emotion kaleidoscope : поліглот / А. Міцкевич ; мал. К. Лісовської // Джміль. — 2019. — № 10. — С. 30-32.
Настільні та рухливі ігри : ігрові форми на уроках // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2019. — № 13. — С. 8-65.
Нос Л. С. Педагогічні умови використання ігрової діяльності у розвитку усного англійського мовлення учнів початкової школи [Електронний ресурс] / Л. С. Нос, С. В. Донгі // Молодий вчений. — 2020. — № 10(2). — С. 409-415. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_10(2)__48.
Половинець Н. П. Ігрова діяльність як засіб вивчення англійської мови у 1-4 класах [Електронний ресурс] / Н. П. Половинець // Таврійський вісник освіти. — 2016. — № 4. — С. 150-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_4_31.
Самовник В. В. Значення та роль гри як інтерактивної технології навчання : [значення гри в навчально-виховному процесі] / В. В. Самовник // Англійська мова та література. — 2012. — № 27. — С. 2-7.
Сливка М. М. Ігрові форми роботи як засіб формування англомовної лексичної компетентності учнів початкових класів [Електронний ресурс] / М. М. Сливка // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/igrovi-formi-roboti-ak-zasib-formuvanna-anglomovnoi-leksicnoi-kompetentnosti-ucniv-pocatkovih-klasiv-7631.html. — Дата звернення : 27.03.2023.
Торопова М. С. Застосування ігрових технологій, як засіб підвищення мотивації у молодших школярів на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / М. С. Торопова // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zastosuvanna-igrovih-tehnologij-ak-zasib-pidvisenna-motivacii-u-molodsih-skolariv-na-urokah-anglijskoi-movi-167577.html. — Дата звернення : 27.03.2023.
Ходій О. О. Ігрові методи навчання лексиці на уроках англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / О. О. Ходій // Таврійський вісник освіти. — 2013. — № 4. — С. 191-196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_4_35.
Шапотюк Т. Ігрова діяльність у методиці викладання англійської мови [Електронний ресурс] / Т. Шапотюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2016. — № 1. — С. 217-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_1_43.
Шворобей В. І. Курсова робота на тему: «Ігрові форми роботи для засвоєння лексичних одиниць на уроках англійської мови» [Електронний ресурс] / В. І. Шворобей // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kursova-robota-na-temu-igrovi-formi-roboti-dla-zasvoenna-leksicnih-odinic-na-urokah-anglijskoi-movi-83830.html. — Дата звернення : 27.03.2023.

.: Розділ: Література :: 26.03.2023 15.51.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.593001 seconds