Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46197  
Тетяна запитує:
Добрий день, питання : "Аналіз сучасного етапу та перспективи розвитку спортивного туризму". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://otherreferats.allbest.ru/sport/00074801_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/sport/00212109_0.html
https://vuzlit.ru/348651/analiz_stanu_perspektivi_rozvitku_sportivnogo_turizmu_ukrayini
https://ua-referat.com/uploaded/istoriya-rozvitku-ta-viniknennya-sportivnogo-turizmu/index1.html
https://tourlib.net/statti_ukr/chernenko2.htm
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/27-18.pdf
http://geography.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/16.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/9.1/16.pdf
https://thelib.info/sport/164537-istoriya-rozvitku-sportivnogo-turizmu-suchasnij-stan-sportivnogo-turizmu/
http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2013/22.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_2/103-107.pdf

– Мацука В. М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку туризму в Україні / В. М.Мацука // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2016. – Вип. 1. – С. 43-49.
– Остапчук В.В. Сучасний стан розвитку спортивного туризму в Україні / В.В. Остапчук // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : збірник наукових прац. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 379-386.
– Андрєєв А. О. Розвиток спортивного туризму: сучасний стан та перспективи : дипломна робота : 242 “Туризм” / А. О. Андрєєв. – Чернігів, 2021. – 73 с.
– Грабовський Ю.А. Спортивний туризм : навч. посібник / Ю.А.Грабовський, О.В.Скалій, Т.В.Скалій. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 304 с.
– Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. посібник / Ю.В. Щур. – Київ : ТОВ "Альтерпрес", 2003. – 230 с.
– Грех В. І. Впровадження інновацій в туристичну діяльність України на основі останніх наукових досліджень у туристичній галузі / В. І. Грех // Гілея : науковий вісник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. – Київ, 2019. – Вип. 145 (6), Ч. 2 : Філософські науки. – С. 45-49.
– Годя І. М. Спортивно-оздоровчий туризм у світі й Україні: соціальний та економічний аспекти / І. М. Годя // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. – Київ, 2016. – Вип. 114 (11). – С. 378-380.
– Колотуха О. Понятійний апарат дослідження спортивного туризму / О. Колотуха // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2014. - № 4. – 1-3 (вкл.).
– Іванова Л. О. Маркетингові та соціальні орієнтири розвитку ринку спортивного туризму / Л. О. Іванова, О. М. Вовчанська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – № 5. – С. 121-125.
– Остапчук В. В. Сучасні особливості розвитку спортивного туризму як виду спорту в Україні / В. В. Остапчук // Молодий вчений. – 2019. – № 4.1 (спецвипуск). – С. 127-131.
– Стельмах О. А. Імітаційна модель прогнозування динаміки розвитку активного спортивного туризму / О. А. Стельмах // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – Т.2, № 6. – С. 103-107.

.: Розділ: Освіта :: 18.01.2022 15.46.24 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Умань :: Запитання: 46196  
Артем запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про особливості творчості Герман Мелвіла. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артеме! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 14560. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Арабески до роману «Мобі Дік» : 170 років — Герман Мелвілл «Мобі Дік» // Шкільна бібліотека. — 2021. — № 3. — С. 91-95.
Будій З. І. Лексичні параметри роману Германа Мелвілла «Мобі Дік, або Білий Кит» у проекції американського трансценденталізму (лінгвостилістичний аналіз): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / З. І. Будій ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2001. — 20 с.
Калініченко М. М. Жанрова типологія романів «Мобі Дік, або Білий Кит» Г. Мелвілла та «Злочин і Кара» Ф. М. Достоєвського / М. М. Калініченко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — Вип. 26. — С. 170-172
Калініченко М. М. Часопросторові виміри роману «Мобі Дік» Г. Мелвілла і масової сенсаційної літератури доби Aмериканського Pенесансу [Електронний ресурс] / М. М. Калініченко // Іноземна філологія. — 2014. — Вип. 126(1). — С. 132-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/infil_2014_126(1)__20.
Мендусь Т. Від здивування — до готовності до життя : Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2020» : нова українська школа / Т. Мендусь // Всесвітня література в школах України. — 2021. — № 5. — С. 7-13.
Могілей І. Поетика універсального світу символів роману Германа Мелвілла «Мобі Дік або Білий Кит»: сюжетний хронотоп морського простору [Електронний ресурс] / І. Могілей // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2012. — Вип. 11-12. — С. 137-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2012_11-12_16.
Санченко А. Книжник на борту : модна читанка / А. Санченко // Однокласник. — 2015. — № 10. — С. 8-9.
Чуян С. О. Експресивна цінність концептів авторської моделі світу роману Г. Мелвілла «Мобі Дік» [Електронний ресурс] / С. О. Чуян // Нова філологія. — 2017. — № 69. — С. 215-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2017_69_43.
Чуян С. О. Ключові концепти авторської моделі світу романУ Г. Мелвілла «Мобі Дік» [Електронний ресурс] / С. О. Чуян // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 21(2). — С. 134-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_21(2)__39.

.: Розділ: Література :: 17.01.2022 20.26.04 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Ірпінь :: Запитання: 46195  
Валерія запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про епоху Просвітництва в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Антонюк Г. Д. Ідеї раннього Просвітництва в освітньо-культурному просторі України XVII – першої половини XVIII ст. : монографія / Г. Д. Антонюк; ред.: Б. І. Шуневич; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2015. — 494 c.
Барабаш Д. В. З історії українського Просвітництва: інтелектуальне співтовариство «Попівська академія» [Електронний ресурс] / Д. В. Барабаш, Н. О. Барабаш // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2015. — Вип. 43. — С. 89-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2015_43_17.
Добржанський О. Українське просвітництво на Буковині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: ідейні засади та організаційні форми [Електронний ресурс] / О. Добржанський, Т. Яценюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. — 2016. — № 3. — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnui_2016_3_4.
Зубкова Н. М. Листування П. Я Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст [Електронний ресурс] / Н. М. Зубкова, О. П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2007. — Вип. 12. — С. 310-322. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2007_12_24.
Карпова Л. О. Просвітництво на теренах України ХІХ ст.: історіографічний досвід [Електронний ресурс] / Л. О. Карпова // Актуальні питання культурології. — 2012. — Вип. 12. — С. 51-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apkant_2012_12_15.
Козак О. Доброчинність Богдана і Варвари Ханенків у справі просвітництва й розвитку та популяризації наукових знань в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Козак // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 108. — С. 10-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_108_4.
Лімборський І. В. Парадигматика західноєвропейського та українського просвітництва: проблеми типології та національної ідентичності: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.05 ; 10.01.01 / І. В. Лімборський ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2006. — 40 с.
Ляшенко О. Д. Зарубіжна та українська культура епохи Просвітництва : Конспект лекцій з курсу «Історія світ. та вітчизн. худож. культури» / О. Д. Ляшенко; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2003. — 60 c.
Нагачевська З. І. Педагогічна думка і просвітництво у жіночому русі Західної України (ІІ половина ХІХ ст. — 1939 р.): автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / З. І. Нагачевська ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 40 с.
Пекарчук В. М. Просвітництво як форма популяризації культурно-мистецьких надбань етноменшин України: тенденції 1990-2000-х років [Електронний ресурс] / В. М. Пекарчук // Сумський історико-архівний журнал. — 2014. — № 23. — С. 81-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Siaj_2014_23_13.
Сугробова Ю. Ю. Раціональне осмислення творчості в соціокультурному просторі Західної Європи й України в Епоху Просвітництва [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Сугробова // Культура України. — 2011. — Вип. 35. — С. 106-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2011_35_12.
Федів Ю. О. Історія української філософії : навч. посіб. / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. — Київ : Україна, 2000. — 511 c.
Харитон І. М. Новостильовий духовний концерт в українській культурі доби просвітництва [Електронний ресурс] / І. М. Харитон, М. В. Беднарчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2013. — Вип. 1. — С. 143-149. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2013_1_19.
Шевченко О. А. Українська «модернізація»: крах «проекту Просвітництва» або «в сутінках цинічного Розуму» [Електронний ресурс] / О. А. Шевченко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2011. — Вип. 6. — С. 59-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2011_6_7.
Шуміліна О. Іриней Фальковський – видатний діяч українського просвітництва і культури [Електронний ресурс] / О. Шуміліна // Українська музика. — 2012. — Число 1. — С. 19-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2012_1_6.

.: Розділ: Загальні :: 17.01.2022 11.25.23 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тіна із міста: Львів :: Запитання: 46194  
Тіна запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, із пошуком літератури для курсової роботи на тему: "Відмінність умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства та вбивства через необережність" Щиро дякую за відповідь!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тіно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://lexinform.com.ua/sudova-praktyka/umysne-vbyvstvo-slid-vidriznyaty-vid-zapodiyannya-umysnogo-tyazhkogo-tilesnogo-ushkodzhennya-za-spryamovanistyu-umyslu/#:~:text=Визначальним при цьому є спрямованість,винного до таких наслідків характеризується
https://sud.ua/ru/news/publication/199429-chim-vidriznyayetsya-umisne-vbivstvo-vid-umisnogo-tyazhkogo-tilesnogo-ushkodzhennya-yake-sprichinilo-smert-poterpilogo
https://sud.ua/ru/news/publication/199429-chim-vidriznyayetsya-umisne-vbivstvo-vid-umisnogo-tyazhkogo-tilesnogo-ushkodzhennya-yake-sprichinilo-smert-poterpilogo
https://sud.ua/ru/news/publication/199429-chim-vidriznyayetsya-umisne-vbivstvo-vid-umisnogo-tyazhkogo-tilesnogo-ushkodzhennya-yake-sprichinilo-smert-poterpilogo
http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/1-2019/jarmush.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/41dec2019/44.pdf
https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/naukova diyalnist/dorobok_zdobuvachiv/luckiy_d.pdf
https://i-rc.org.ua/index.php/pravo/141-levchuk-e-m-poniattya-umisnogo-vbivstva
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/4/57.pdf
https://studfile.net/preview/9175650/page:23/

– Гриневич В. Практичні аспекти відмежування тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть, від вбивства через необережність / В.Гриневич // Юридичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 88-89.
– Луцький Т. М. Аналіз статей Особливої частини Кримінального кодексу України, в яких заподіяння смерті особі через необережність, є ознакою основного складу злочину, а також проблеми їх диференціації / Т.М.Луцький // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – № 4. – 2018. – С. 281-293.
– Луцький Т. М. Проблематика нормативного визначення поняття “Вбивство через необережність” / Т.М.Луцький // Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 9 листоп. 2018 р.) / упор. О. В. Авраменко, С. С. Гнатюк, І. В. Красницький, С. І. Мельник. – Львів, 2018. – С. 123-125.
– Луцький Т. М. Щодо проблем кримінально-правової кваліфікації вбивства через необережність та умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (на прикладі судової практики за 2019 рік) / Т.М.Луцький // Інформаційний бюлетень з проблем діяльності підрозділів Національної поліції / гол. ред. О. М. Балинська. – Львів, 2020. – С. 44-52.
– Багіров С. Р. Причинний зв’язок у злочинах, що вчиняються через необережність: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького / С.Р.Багіров. – Київ, 2005. – 222 с.
– Багіров С. Р. Суспільна небезпека необережного злочину, що вчиняється кількома суб’єктами / С.Р.Багіров // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – № 3. – С. 140-144.
– Брич Л. П. Розмежування складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно небезпечні наслідки у вигляді смерті людини / Л.П.Брич // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. Серія “Юридична”. – 2008. Вип. 46. – С. 178-192.
– Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів : монографія / Л.П.Брич. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 712 с.
– Гороховська О. В. Вбивство через необережність: проблеми кримінальної відповідальності : монографія / О.В.Гороховська. – Київ : Паливода А. В., 2007. – 180 с.
– Гороховська О. В. Кримінальна відповідальність за вбивство через необережність: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.В.Гороховська. – Київ, 2003. – 18 с.
– Зінченко І. О. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи : навч. посіб. / І.О.Зінченко, О.О.Володіна. – Харків : Право, 2019. – 248 с.
– Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів / М.Й.Коржанський. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 416 с.
– Короленко М. П. Кваліфікація умисних вбивств за обтяжуючих обставин : монографія / М.П.Короленко. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – 172 с.
– Мамчур В. Проблема визначення поняття вбивства в кримінальному праві України / В.Мамчур // Право України. – 1999. – № 3. – С. 71-73.
– Марітчак Т. М. Помилки у кваліфікації злочинів : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Т.М.Марітчак ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 237 с.
– Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В.О.Навроцький. – Київ : Атіка, 1999. – 464 с.
– Нежурбіда С. І. Злочинна необережність: концепції, механізм і шляхи протидії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / С.І.Нежурбіда. – Київ, 2001. – 20 с.
– Новохацька Д. В. Покарання та його призначення за злочини, що вчиняються через необережність : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д.В.Новохацька. – Харків, 2018. – 284 с.
– Основи кваліфікації злочинів : навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг. ред. М. І. Панова. – Харків : Право, 2019. – 378 с.
– Керімов А.З. Відмежування вбивства з особливою жорстокістю від суміжних складів злочинів / А.З.Керімов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4.
– Русакова І. Ю. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України): проблеми визначення форми вини / І. Ю. Русакова // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 12-13 жовт. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Нац. акад. прокуратури України. – Харків, 2017. – С. 307-311.
– Гриневич В. Практичні аспекти відмежування тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть, від вбивства через необережність / В. Гриневич // Юридичний журнал. – 2005. – 3. – С. 88-89.
– Колодяжна Ю. В. Проблеми відмежування умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства / Ю. В. Колодяжна // Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. : 17 трав. 2013 р. / Харків. нац. ун-т внутріш. справ, Кримінол. асоц. України. - Харків, 2013. – С. 90-92.
– Бурдін В. Проблеми розмежування складу "вбивства через необережність" від складу "умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого" / Бурдін В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIII звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Юрид. ф-т ; голов. ред. В. М. Бурдін. – Львів, 2017. – Ч. 2. – С. 118-121.
– Давидович І. І. Кваліфікація випадків умисного спричинення смерті людини при вчиненні складених насильницьких злочинів: теоретичні та правозастосовчі підходи / І. І. Давидович, К. П. Задоя // Адвокат. – 2012. – № 12. – С. 15-19.
– Столяр Т. До питання удосконалення правового становища суб'єкта умисного вбивства та умисного тяжкого тілесного ушкодження у разі перевищення меж необхідної оборони / Т.Столяр // Публічне право. – 2017. – № 3. – С. 128-136.
– Русакова І.Ю. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 121 КК України): проблеми визначення форми вини/ І.Ю.Русакова // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ( Харків, 12-13 жовт. 2017 р. ). - С. 307-311.
– Улиганець В. Проблематика визначення умисного вбивства та тяжких тілесних ушкоджень, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання / В.Улиганець // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11-13 жовт. 2013 р.). – С. 218-220.

.: Розділ: Держава і право :: 17.01.2022 10.14.02 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владисалва із міста: Харків :: Запитання: 46193  
Владисалва запитує:
Потрібна допомога з темою "Особливості лінгвістичного забезпечення АІБС". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Владиславо! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://ukrreferat.com/chapters/dilovodstvo/vimogi-do-informatsijno-lingvistichnogo-ta-programnogo-zabezpechennya-avtomatizovanih-bibliotechno-informatsijnih-sistem-abis-referat.html
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/310/1/Тезаурус MeSH.pdf
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/394
https://uk.wikipedia.org/wiki/Автоматизована_бібліотечна_інформаційна_система
https://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2003/trud/tom2/111/Doc1.HTML
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/366471873.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21391/2/54-524-535.pdf
http://moodle.dk.rv.ua/pluginfile.php/771/mod_resource/content/1/АБТ Лекція 2.pdf
https://library.te.ua/2018/06/01/writes-about-us2018-38/
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/Автоматизована_бібліотечна_інформаційна_система.html

– Смагина Н. Н. Лингвистическое обеспечение электронного каталога : консультация специалиста / Н.Н.Смагина // Вузовские б-ки Алтай. края : сборник. – Барнаул, 2003. – Вып. 3. – С. 40–42.
– Зоріна Н. Авторитетний файл предметних рубрик як засіб організації та вдосконалення тематичного пошуку в електронному каталозі / Н. Зоріна // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал. - 2019. - № 6. - С. 27-31.
– Зайцева Е. М. Лингвистическое обеспечение АБИС: шаги на месте и движение вперед в сравнении с другими информационным системам / Е.М. Зайцева // Научные и технические библиотеки. - 2004. - № 2. - С. 5-9.
– Диссертация Н.Н. Каспаровой "Библиографическая запись как лингвистическая модель документа в международной электронной коммуникации" // Научные и технические библиотеки. - 2005. - № 5. - С. 73-74.
– Подошовка Н. Значення лінгвістичного забезпечення автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем та проблеми уніфікації інформаційно-пошукових мов для розвитку корпоративної каталогізації / Н. Подошовка // Бібл. форум України : інформ. щокв. журн. - 2011. - № 3. - С. 16-19.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.01.2022 13.13.30 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.25565 seconds