Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45384
   


Автор запитання: ніна із міста: київ :: Запитання: 28493  
ніна запитує:
доброго дня! допоможіть знайти літературу на тему "екологія україни". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ніно! Пропонуємо наступні документи:

Екологія України / Сергій Осипчук // Дзеркало тижня. Україна. – 2011. – 11 лют.( № 15) . – Режим доступу:
http://eco-ua.org/index.php?item=articles&sub=8538&d_id=3
Экология Украины. – Режим доступу:
http://centrecologiy.com/ukraine.html
Блог про охорону довкілля. – Режим доступу:
http://shlapak.org.ua/
Комітет екологічного порятунку України. – Режим доступу:
http://eco-ua.org/index.php?item=articles&sub=8538&d_id=3
Охорона довкілля. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Охорона_довкілля
Сталий розвиток. Екологічна складова. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Сталий_розвиток#.D0.95.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D1.96.D1.87.D0.BD.D0.B0_.D1.81.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ЕКОЛОГІЯ УКРАЇНИ ” / ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА (в програмі є список літератури; інтернет-ресурсів) . – Режим доступу:
http://www.franko.lviv.ua/faculty/geology/ECOLOG/kurses/ecoUkraine.doc
***

Балюк,, С.А. Концепція екологічного розвитку деградації грунтового покриву України //ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ . - 2011 . - № 6. - С.5-11.
Білявський Г. О. Основи екології / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – К.: Либідь, 2004. – 408 с.
Веклич, О. "Екологічна ціна" економічного зростання України //ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ . - 2012 . - № 1. - С. 51-60.
Веклич, О. "Екологічна ціна" економічного зростання України
//ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ . - 2012 . - № 2. - С. 38-45.
Гацька, Л. Соціоекологічні ризики кризового та посткризового розвитку ринку праці в Україні //ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦ.УН.ІМ ШЕВЧЕНКО ЕКОНОМІКА . - 2012 . - № 8 (№ 139). - С. 30-32.
Головкін, О.В. Державний контроль і нагляд у сфері охорони довкілля як складова екологічної політики України
//ЧАСОПИС КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА . - 2011 . - № 4. - С. 290-293.

Данилишин Б. М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко. – К., 1999.
Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2004. – 309 с.
Євстігнєєв , А. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року як джерело права екологічної безпеки
//ЮРИДИЧНА УКРАЇНА . - 2011 . - № 9. - С. 69-73.
Екологічні проблеми гірничо-металургійного комплексу України за умов формування принципів збалансованого розвитку : матеріали наук. -практ. конф.. - Дніпропетровськ:Всеукр. екол. ліга, 2008. - 239 с.
Зербіно Д. Екологічні катастрофи у світі та в Україні / Дмитро Зербіно, Мечислав Гже-гоцький. – Львів : БаК, 2005. – 280 с.
Іванова, Т.В. Державне управління сталим екологічним розвитком України та регіонів у системі раціонального природокористування:теорія, методологія, перс. напрями : монографія. - Донецьк:Юго-Восток, 2011. - 398 с.
Ковпак, Л. Проблеми екології України у програмах та діяльності політичних партій ( на прикладі НРУ ) //УКРАЇНОЗНАВСТВО . - 2010 . - № 4. - С.118-122.
Ковпак, Л. Проблеми екології України у програмах та діяльності політичних партій (на прикладі НРУ) //ОСВІТА ТА УПРАВЛІННЯ . - 2010 . - № 4. - С.151-157.
Крисаченко В. С. Людина і біосфера / В. С. Крисаченко. – К., 1999, – 690 с.
Малиш, Н.А. Особливості реалізації державної екологічної політики в Україні //СТАТИСТИКА УКРАЇНИ . - 2010 . - № 4. - С.78-84.
Митрофанський, С.В. Роль державної політики з екологічної безпеки та її впровадження в Україні //ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА . - 2010 . - № 10. - С.157-159.
Національна екологічна політика в контексті єропейської інтеграції України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 27 жовтня 2010 р.. - К.:Центр екол. освіти та інф., 2010. - 305 с.
Нейко Є. М. Медико-геоекологічний аналіз стану довкілля як інструмент оцінки та контролю здоров’я населення / Є. М. Нейко, Г. І. Рудько, Н. І. Смоляр. – Івано-Франківськ; Львів : Екор, 2001.
Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національної безпеці України : аналіт. огляд. - К.:НІСД, 2011. - 32 с.
Паранько І. С. Основи екології геологічного середовища : конспект лекцій / І. С. Па-ранько, Г. Я. Смірнова. – Кривий Ріг, 2004. – 64 с.
Радіобіологічні та радіоекологічні дослідження Чорнобильської катастрофи вченими НАН України //ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ . - 2012 . - № 6. - С.30-40.

Ресурси геологічного середовища і екологічна безпека техно-природних геосистем / [За ред. Г. І. Рудька]. – К. : ЗАТ “Нічлава”, 2006. – 480 с.
Скалецький, Ю.М. Екологічний імператив як пріоритет суспільного розвитку України //СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ . - 2011 . - № 1. - С.44-48.
Соціально-економічна географія України : навч. посіб. / за ред. О. І. Шаблія. – Львів : Світ, 2000.
Форум "Довкілля - 2010": об'єднання зусиль задля покращення екологічної ситуації в Україні, Європі та світі //ЗОВНІШНІ СПРАВИ . - 2010 . - № 7/8. - С. 24.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 10.08.2012 17.05.37 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Канів :: Запитання: 28492  
Катя запитує:
Допоможіть, будь ласка,знайти тему і матеріал до першого уроку в початкових класах в електронному вигляді. Дякую.
Наша відповідь:
Вітаємо, Катю!
Тему першого уроку в початкових класах вчитель обирає самостійно:
http://fz-09.at.ua/index/pochatkovi_klasi_v_2012_2013n_r/0-612
Розробки уроків
1
http://lisnovychi.info/?p=1823
2
http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/
Успіхів!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.08.2012 15.31.17 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 28491  
Сергій запитує:
Доброго ранку!Сучасна коньюктура ринку фінансових послуг банківської установи в умовах кризи
Наша відповідь:

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 10.08.2012 09.44.24 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Кіровоград :: Запитання: 28490  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть із пошуком літератури. Мені необхідні публікації, які стосуються творів І. Карпенка-Карого "Наймичка", "Безталанна". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо Вам переглянути:
- традиційні джерела:
1) Новиков А. Проблема здоров'я українського народу в п'єсах драматургів театру корифеїв / А. Новиков // Всесвіт. л-ра та культура в навч. закл. України. - 2009. - № 3. - С. 9-12. - Бібліогр.: 10 назв.
2) Слеш А. Осінь великого Івана / А. Слеш // Голос України. - 2005. - 28 жовт. (№ 204). - С. 13.
3) Новиков А. Два портрети представника місцевої влади в українській драматургії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / А. Новиков // Укр. мова і л-ра в шк. - 2005. - № 6. - С. 40-43.
4) Панченко В. "Він був одним із батьків українського театру..." : штрихи до портрету І. Карпенка-Карого в контексті епохи / В. Панченко // День. - 2004. - 25 черв. (№ 110). - С. 8. Початок. Продовж. № 114.
5) Вертій О. Народні джерела типізації в драматургії Івана Карпенка-Карого / О. Вертій // Укр. л-ра в загальноосвітній школі. - 2000. - № 4. - С. 23-32.
- електронні джерела:
6)
http://www.litrasoch.ru/zobrazhennya-zhittyevix-yavishh-v-pyesax-karpenka-karogo-najmichka-i-martin-borulya/
7)
http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=147
8)
http://uk.wikipedia.org/wiki/Іван_Карпенко-Карий
9)
http://shcool24.at.ua/load/metodicheskaja_podderzhka_uchitelju_ukrainskogo_jazyka/razrabotki_urokov/tematika_i_problematika_pes_ik_karpenka_karogo_najmichka_beztalanna_martin_borulja_sto_tisjach/24-1-0-564
10)
http://lib.misto.kiev.ua/UKR/TVIR/KARPENKO-KARII/karpenko-karii205.txt
11)
http://www.ukrlit.vn.ua/making/727qol.html
12)
http://www.ukrlit.vn.ua/info/history_xix/38.html
13)
http://www.lit-jarmarok.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=39
Успіхів!

Додаткова інформація:
1. Суровцева Р. Ф. Своєрідність психологічних колізій, розкриття внутрішнього світу персонажів в п’єсах Карпенка-Карого «Наймичка», «Безталанна» (сучасне прочитання) // І. Карпенко-Карий: 150-річчя від дня народження. — Кіровоград, 1995. — С.89–91.
2. Киричок П. М. Творча історія п’єси І. К. Тобілевича (Карпенка-Карого)«Безталанна» // І. Карпенко-Карий: 150-річчя від дня народження. — Кіровоград, 1995. — С.38–39.

.: Розділ: Література :: 9.08.2012 13.51.44 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Кіровоградщина :: Запитання: 28489  
Олександр запитує:
Прошу надати якнайповніший бібліографічний список літератури про історію та походження родів Тобілевичів та Тарковських - вихідців з Кіровоградської області. Якщо є така можливість - то й тексти деяких статей у пресі або книжкових виданнях.
Наша відповідь:
Добрый день, Олександр, к сожалению о Тарнавских из Кировограда только упоминания:
Список сайтов:
У типового магната Василя Тарновського (молодшого) — нетипові заслуги перед історією:
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/svitlo-i-tini-velikogo-kolekcionera/
Іван Тобілевич на цей час був актором аматорського гуртка під керівництвом М. Тарнавського
http://library.kr.ua/elib/bosiyP/teatr.html

Тобілевич (Карпенко-Карий): життя і творчість:
http://library.kr.ua/elib/tobilevych_sv/sofya3.html
http://referat.24i.com.ua/?r_desc=12413&scroll=8
http://www.br.com.ua/referats/Literatura/20855-15.html
http://kr-admin.gov.ua/Tourism/index.php?q=Marshr/1.html

Микола Карпович Садовський (Тобілевич) належить до унікальної родини:
http://wiki.moippo.mk.ua/index.php?title=М.К._Садовський(Тобілевич)
Література:
Кацан В. Успіх і трагедія видатного генетика // Урядовий кур'єр. - 2008.-29 серп.(№159). - С.17. – [М. Тарнавський]
Невтомний збирач духовних скарбів: До 175-річчя від дня народження В. В. Тарновського (1837-1899) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2012. - №2. - С. 27-35
Остап Тарнавський (1917-1992) // Вітчизна.- 2006.-№9-10.- С. 122-123.
Слабошпицький М. Українські меценати. - К.: Вид-во М.П.Коць., 2001.-326 с.
Степула, Н. Анабазіс // Сучасність. – 2009. - №3-4. – С.223-234.- [Качанівка - історико-культурний заповідник. Межигірський монастир поблизу Києва. Хутір "Надія". Мгарський Спасо-Преображенський монастир і Тобілевич І, Тарнавський Г.]
Товстяк, Н.М. Д.І.Яворницький і родина Тарновських / Н.М.Товстоляк // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб. наук. праць. - Вип. 5. - 2007. - 302 с. - С.103-113
Тютюнник, Є. М. Гоголь: "Для нього не існує ні чинів, ні підвищень, ні честолюбства..": 200 років від дня народження українського етнографа, громадського діяча, мецената Василя Тарновського-старшого // Урядовий кур'єр. - 2010. - 30 червня (№117). - С. 20

.: Розділ: Історія :: 9.08.2012 11.16.01 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.835022 seconds