Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 44184
   


Автор вопроса: Ілона из города: Луцьк :: Вопрос: 27241  
Ілона спрашивает:
Доброго дня допоможіть будь ласка знайти літературу (матеріал) на курсову роботу по темі "Сутність, види прибутку та механізм його розподілу"
Наш ответ:
Доброго дня, Ілоно!
Пропонуємо Вам такий матеріал:
1. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : Навч. посібник для вузів / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна. - К. : Кондор, 2005. - 238 с.
2. Біла О.Г. Фінансове планування і прогнозування : Навч. посібник / О.Г. Біла. - Львів : Компакт-ТВ, 2005. - 312 с.
3. Бланк И.А. Управление прибылью : Учебное пособие / И. А.Бланк. - 2-е изд., расш. и доп. - К. : Ника-Центр : Эльга-Н, 2002. - 750 с. - (Библиотека финансового менеджера).
4. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2005. - 485 с. - (Вища освіта XXI століття).
5. Колесников О.В. Ціноутворення : навч. посібник для ВНЗ / О.В. Колесников. - 4-те вид. переробл. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 156 с.
6. Основи економічної теорії : Навч. посібник / ред. А. Г. Зюнькін. - К. : КНТ : Центр навчальної літератури, 2007. - 232 с.
7. Радецька Л.П. Управлінський облік : навчальний посібник / Л. П. Радецька, Л. В. Овод. - К. : Академія, 2007. - 352 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 351.
8. Сипко Т.Д. Ціноутворення : у 3-х ч. . Ч. 2 : Технологія ціноутворення та управління цінами / Т. Д. Сипко, О. Є. Гросицька, О. М. Заботін. - Миколаїв : НУК, 2009. - 88 с.
9. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник для вузів / Л.С. Ситник. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 352 с.
10. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств : Навч. посібник для вузів / О.С. Філімоненков. - К. : Кондор, 2005. - 400 с.
11. Фінанси підприємств : Теоретико-практичний посібник / "Фінанси підприємств" (за модульною системою навчання), В.П. Шило, С.Б. Ільїна, С.С. Доровська, В.В. Барабанова. - К. : Професіонал, 2006. - 283 с.
12. Финансовый менеджмент / ред. Н. Ф. Самсонова. - М. : ЮНИТИ, 2000. - 495 с.
13. Финансы : Учеб. пособие для вузов / ред. А. М. Ковалёва. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 1999. - 384 с.
14. Финансы предприятий : учебник для вузів / ред. Н. В. Колчина. - М. : ЮНИТИ, 2000. - 413 с.
15. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій : Навч. посібник для вузів / Ю.П. Яковлєв. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 376 с.
16. Зінченко О.А. Стратегія управління якістю прибутку підприємства / О. А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - N 9. - С. 124-129.
17. Касич А.О. Відмінності встановлення фінансового результату в бухгалтерському та податковому обліках / А. О. Касич, І. В. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - N 2. - С. 185-191.
18. Косова Т. Проблеми розподілу чистого грошового операційного потоку підприємства на прибуток і амортизацію / Т. Косова, Г. Роганова // Економіка України. - 2008. - N 7. - С. 57-64.
19. Любенко Н.М. Удосконалення оподаткування прибутку підприємств / Н. М. Любенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2010. - N 2. - С. 138-143.
20. Турило А.М. Показники і критерії оцінки якості прибутку на стадії його формування в системі менеджменту підприємства / А. М. Турило, О. А. Зінченко // Фінанси України. - 2008. - N 10. - С. 106-115.
21. Янкова Е. Распределение прибыли между участниками хозяйственных обществ / Е. Янкова // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - N 4. - С. 28-32.
http://otherreferats.allbest.ru/economy/00057243_0.html
http://pidruchniki.ws/13500826/ekonomika/mehanizm_rozpodilu_pributku_pidpriyemstva
http://www.masters.donntu.edu.ua/2009/fem/kabanov/diss/indexu.htm
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/25/44/
http://allfinance.org.ua/FNansovij Menedzhment/ZmiiiiSt Ta Zavdannja UpravliiiiNnja Pributkom PiiiiDpriMstva.htm
Хай щастить!

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 1.03.2012 11.51.33 :.
.: ip адресса: :: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дмитро из города: Луганськ :: Вопрос: 27240  
Дмитро спрашивает:
Доброго дня! Підкажіть які-небудь роботи щодо вірша В. Симоненка "злодій"
Наш ответ:
Доброго дня, Дмитре!
На жаль, щодо цього вірша не знайшлося ніякої критики. Весь час він згадується декількома словами в контексті всієї творчості Василя Симоненка.
1. Симоненко В.А. Поетична спадщина: Коротка біографія письменника; Тексти віршів; Аналіз творчості митця; Зразки учнівських творів : Посібник для 11 класу. - Х. : Ранок, 1999. - 63 с. - (Літературна крамниця).
2. Яременко В. "Щоб правду більш не кидали за грати..." : Літературний портрет В. Симоненка / В. Яременко. - К. : Веселка, 2003. - 23 с. - (Урок літератури).
*****
3. Абрамова Г. Василь Симоненко. Випереджаючи себе // Українська мова та література. - 2008. - N 3/4. - С. 8-10.
4. Біленко В. Світлий талант, трагічна доля / В. Біленко // Культура і життя. - 2005. - №3-5(23 лютого). - С. 5.
5. Бондаренко А.Ю. Витязь молодої української літератури : Урок-знайомство з творчим доробком Василя Симоненка // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - N9. - С. 31-33.
6. Васюта С. Сприйняття образного поетичного слова і розвиток естетичних смаків старшокласників : Матеріали до уроків вивчення інтимної лірики В.Симоненка // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - N 9. - С. 20-26.
7. Дереневич А.О. В.Симоненко - патріот своєї Батьківщини / А. О. Дереневич // Все для вчителя. - 2011. - N 16/17. - С. 94-95.
8. Капелюх Г. "Я хочу правді бути вічним другом..." : Урок за творчістю Василя Симоненка / Г. Капелюх // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - 2005. - N6. - С. 26-29.
9. Ковтун В. Моя Батьківщино мала : вірші / В. Ковтун // Пам’ять століть. - 2009. - N 1/2. - С. 214-220.
10. Колісник С. Страшна війна очима В. Симоненка / С. Колісник // Українська мова та література. - 2006. - N14/15(14 квітня). - С. 34-37.
11. Литвин Л. Витязь нової української поезії: Вивчення творчості Василя Симоненка / Л. Литвин // Українська література в загальноосвітній школі. - 2006. - N10. - С. 32-35.
12. Марко В. Осяяння в художній концепції Василя Симоненка / В. Марко // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - К. : Преса України, 2007. - N 4. - С. 21-25.
13. Патока В.В. І голос твій нам душі окриля : до 75-річчя від дня народження В.А. Симоненка / В. В. Патока // Календар знаменних і пам’ятних дат. - 2010. - N 1. - С. 35-47.
14. Писарєва О. "Ти знаєш, що ти - людина?". Осмислення духовної величі людини через життя й поезію В.Симоненка : 11-й клас / О. Писарєва // Українська мова та література. - 2011. - N 22/23. - С. 40-45.
15. Поборник правди, честі та краси : 8 січня виповнюється 75 років від дня народження Василя Симоненка // Шкільна бібліотека. - 2009. - N 12. - С. 59-61.
16. Рачук М. Симоненкові уроки : Про життя і творчість В. Симоненка / М.Рачук // Сучасність. - 2003. - № 3. - С. 88-103
17. Рубашка Г.А. Василь Симоненко - витязь української поезії / Г. А. Рубашка // Все для вчителя. - 2009. - N 23/24. - С. 30-34.
18. Тихолоз Б. Два уроки за творчістю Василя Симоненка (Урок 2) / Б. Тихолоз // Дивослово. - 2006. - №1. - С. 7-11.
19. Тихолоз Б. Метеор щирості : Світлий реквієм Василеві Симоненкові до недожитого 70-ліття / Б. Тихолоз // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - 2005. - N1. - С. 50-51. - ISSN 0130-5263
20. Тихолоз С. Два уроки за творчістю Василя Симоненка / С. Тихолоз // Дивослово. - 2005. - №12. - С. 2-7.
21. Чух Г. "Лицар на білому коні": Вивчення творчості Василя Симоненка у 7 класі, система уроків / Г. Чух // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - N1. - С. 31-42.
http://www.day.kiev.ua/130471
Проненко В. Тиша і грім Василя Симоненка. Зі слів: «Та люблячи, Василь ненавидів»
http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=38&type=critiques
Симоненко Василь :: Критика
http://www.testsoch.net/rozdumi-nad-tvorchistyu-v-simonenka
Роздуми над творчістю В. Симоненка
http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=62&bookid=53
Антитоталітарна спрямованість поезії В. Симоненка
На все добре!

.: Раздел: Литература :: 1.03.2012 11.50.41 :.
.: ip адресса: :: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: НАТАЛОЧКА из города: ЛЬВІВ :: Вопрос: 27239  
НАТАЛОЧКА спрашивает:
ДОБРОГО ДНЯ. ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА ЗНАЙТИ ІНФОРМАЦІЮ НА ТЕМУ: "Прояв землетрусів у світі та Україні"
Наш ответ:
Добрый день. Предлагаем вам просмотреть следующие источники:

Бондарев, В. П. Геология : Курс лекций [Текст]: Учебное пособие / В. П. Бондарев. - М.:Форум: Инфра-М, 2004. - 224 с. – (Профессиональное образование)
Когда планета сходит с ума. Природные катастрофы [Текст] / [текст А. Г. Стадник]. - Х.: Ранок : Веста, 2011. - 224 с. – (Новая иллюстрированная энциклопедия)
Тарасов, Л. В. Природа Земли: прошлое, настоящее, будущее [Текст]: кн. для любознательных школьников / Л. В. Тарасов. - Сумы: Университетская книга, 2006. - 480 с.
Уильямс, Л. Науки о Земле без тайн [Текст]: путеводитель / Л. Уильямс., [пер. с англ. и ред.: Ю. В. Миронов, Е. Г. Петрова]. - М.: Эксмо, 2009. - 432 с.
Хофельманн, К. 1000 катастроф Вселенной [Текст] / К. Хофельманн; пер с нем. Ю. Шестакова; худож. И. Салатов. - М.:Олимп : АСТ, 2001. - 208 с.
Шалимов, А. И. Пульс земли [Текст]: (очерки о землетрясениях) / А. И. Шалимов ; рис. Е. Войшвилло. - Изд. 2-е, доп. и испр. - Л.: Дет. лит., 1969. - 126 с.
Энциклопедия окружающего мира: Пер. с англ. - М.: Махаон, 2005. - 304 с.: цв. ил. – (Школьный реферат)

Еще один удар стихии по Индонезии: Землетрясение 27 мая // Эхо планеты. – 2006. - №22-23. - С. 12
Люсіна, А. Землетруси: причини, наслідки, провісники / А. Люсіна // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2009. - № 2. - С. 6-9
Оганесян, Т. Готовтесь к тектоническим неприязностям / Т. Оганесян // Эксперт. Украина. - 2008. - 9-15 червня (№ 23). - С. 43-45
Парафонова, В. Лазер предскажет землетрясение / В. Парафонова // Наука и жизнь. – 2004. - №4. - С. 53-57
Пино, С. Можно ли предсказать землетрясение / С. Пино // Юный эрудит. - 2011. - № 10. - С. 8-12
Родкин, М. Прогноз непредсказуемых катастроф / М. Родкин // Вокруг света. - 2008. - № 6. - С. 64-73
Родкин, М. Смерть ожидаемая но непредсказуемая / М. Родкин // Вокруг света. Украина. - 2011. - № 5. - С. 96-99, 106-117. – Причины катастрофы в Японии 11 марта 2011 г.
Розанов, М. Землетрясения... За что?: Самые крупные землетрясения ХХ-ХХI вв. / М. Розанов // Чудеса и приключения. - 2010. - № 2. - С. 7-8
Сущев, С. Спасти мир и человека: Научные разработки Центра исследований экстремальных ситуаций / С. Сущев // Наука и жизнь. – 2003. - №9. - С. 18-21
Численні жертви землетрусу // Урядовий кур'єр. - 2010. - 14 січня (№ 6). - С. 3

Україні прогнозують руйнівний землетрус
http://tsn.ua/ukrayina/ukrani-prognozuyut-ruynivniy-zemletrus.html
Природні катастрофи на території України
http://www.eco-live.com.ua/content/prirodnі-katastrofi-na-teritorії-ukraїni
Найбільш руйнівні землетруси в світі
http://epochtimes.com.ua/life/society/najbilsh-rujnivni-zemletrusy-v-sviti-96674.html
К тайнам землетрясений
http://zn.ua/SCIENCE/k_taynam_zemletryaseniy-33323.html
У зоні сейсмічного ризику
http://dt.ua/articles/77711?articleslug=u_zoni_seysmichnogo_riziku&rubric=40
Геологічно небезпечні явища
http://udau.edu.ua/library.php?pid=1430
Землетруси, вулкани, селі, пожежі, повені, пожежі - Реферат
http://textreferat.com.ua/referat2.php?id=2253
Землетрус не передбачиш
http://www.day.kiev.ua/272695/
Загальне землезнавство - Олійник Я.Б. 5.5 Землетруси.
http://pidruchniki.ws/19240701/geografiya/zemletrusi
Тема: Харастика землетрусів та проблеми їх прогнозування.
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ipgoe_kfg_Geologiya/120.html

.: Раздел: География. Краеведение :: 1.03.2012 11.41.11 :.
.: ip адресса: :: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Інна из города: Київ :: Вопрос: 27238  
Інна спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти в електронному варіанті сценарій до дня Європи, можна інсценізації, сценки, у яких висвітлюватиметься культура та особливості європейських країн. Сценарії підходять також на англ. мові.
Наш ответ:

.: Раздел: Сценарии :: 1.03.2012 11.28.14 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лукерія из города: Мелітополь :: Вопрос: 27237  
Лукерія спрашивает:
Де знайти приклади з англійськрї художньої літератури уривки з текстів, які б б ілюстрували лінгвістичні сигнали виникнення комунікативних невдач.Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Лукеріє!
Будь ласка, читайте уважніше "Правила" віртуальної довідки - ми здійснюємо пошук у джерелах виключно українською та російською мовами.

.: Раздел: Вне условий справки :: 1.03.2012 10.25.46 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.377854 seconds