Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 44193
   


Автор вопроса: Аліна из города: Вінницька район, Вінниця :: Вопрос: 46184  
Аліна спрашивает:
Добрий вечір! Мені потрібна інформація для дипломної роботи "Роль публічного управління у малому та середньому бізнесі на місцевому рівні".
Наш ответ:
Добрий день, Аліно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46171. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Білий М. М. Інноваційні методи управління витратами суб’єктів малого бізнесу [Електронний ресурс] / М. М. Білий // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. — 2015. — Вип. 11. — С. 154-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ekon_2015_11_32.
Горобець Т. А. Особливості управління ефективністю діяльності підприємств малого та середнього бізнесу [Електронний ресурс] / Т. А. Горобець // Modern economics. — 2019. — № 15. — С. 69-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2019_15_12.
Джабраілов Р. А. Європейський досвід правового забезпечення підтримки малого та середнього бізнесу у контексті регіоналізації державного управління економікою [Електронний ресурс] / Р. А. Джабраілов, В. С. Новікова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 31(2). — С. 36-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_31(2)__10.
Константинова Т. В. Особливості управління малим бізнесом в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Константинова, Т. В. Савченко // Інфраструктура ринку. — 2020. — Вип. 40. — С. 233-235. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_40_43.
Крекотун С. А. Проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств малого бізнесу [Електронний ресурс] / С. А. Крекотун // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент. — 2012. — Вип. 9(1.1). — С. 171-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2012_9(1)__23.
Падерін І. Д. Механізм стратегічного управління ефективністю підприємств малого та середнього бізнесу регіону [Електронний ресурс] / І. Д. Падерін, Є. Е. Новак // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 1. — С. 106-109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2016_1_18.
Прокопенко Т. О. Модель стратегічного управління проектом в сфері малого бізнесу [Електронний ресурс] / Т. О. Прокопенко, Т. Ю. Олєйнікова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2011. — № 1(6). — С. 26-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2011_1(6)__10.
Рачинська Г. В. Актуальні аспекти управління малим і середнім бізнесом в Україні [Електронний ресурс] / Г. В. Рачинська, Г. Р. Копець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Проблеми економіки та управління. — 2015. — № 815. — С. 240-247. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2015_815_32.
Родіонов О. В. Управління репутацією для забезпечення конкурентоспроможності підприємств малого і середнього бізнесу регіону [Електронний ресурс] / О. В. Родіонов // Управління проектами та розвиток виробництва. — 2012. — № 1. — С. 65-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2012_1_10.
Сокирник І. В. Реалізація процесу стратегічного управління в організаціях малого та середнього бізнесу [Електронний ресурс] / І. В. Сокирник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2013. — № 3(2). — С. 154-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2013_3(2)__35.
Тарасюк А. В. Організаційно-економічні інструменти управління малим бізнесом у сільському господарстві [Електронний ресурс] / А. В. Тарасюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. — 2018. — Т. 29(68), № 5. — С. 104-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29(68)_5_25.
Халецька А. А. Багатофакторна модель регіонального управління підприємництвом у секторі малого та середнього бізнесу: автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / А. А. Халецька ; Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2002. — 20 с.
Щукін О. І. Організаційно-економічний механізм управління підприємствами малого і середнього бізнесу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О. І. Щукін ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Дніпропетровськ, 2003. — 24 с.: рис.

.: Раздел: Государство и право :: 11.01.2022 17.48.00 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лідія из города: Львів :: Вопрос: 46183  
Лідія спрашивает:
Добрий день. Мені потрібна література про жанр феєрії в українській літературі. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Лідіє! Перегляньте таку літературу:
Ангелова А. О. Мотив відьомства в неоміфологічній драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки [Електронний ресурс] / А. О. Ангелова // Питання літературознавства. — 2002. — Вип. 9. — С. 149-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2002_9_30.
Бокшань Г. І. Специфіка моделювання фентезійного світу в романі-феєрії Галини Пагутяк «Зачаровані музиканти» [Електронний ресурс] / Г. І. Бокшань // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Філологія. Літературознавство. — 2016. — Т. 271, Вип. 259. — С. 64-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2016_271_259_13.
Бондаренко Н. Природа і людина в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» [Електронний ресурс] / Н. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 11. — С. 30-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_11_10.
Гречаник І. Багатосуб’єктивність як конструкт хронотопної поліфонії у романах-феєріях Олесі Бердника [Електронний ресурс] / І. Гречаник // Житомирські літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 7. — С. 215-221. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gls_2013_7_27.
Коваленко Л. «Візьму собі твою співочу душу...» Утвердження духовно-естетичної сутності людини у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». 10 клас [Електронний ресурс] / Л. Коваленко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 3. — С. 12-15. — Режим доступу http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2011_3_5.
Коробко М. «Лісова пісня»: міф чи реальність? / М. Коробко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 4. — С. 35-38.
Любчук Н. В. Подвійна природа міфонімів у драмі-феєрії ЛесіУкраїнки «Лісова пісня» як проблема перекладу [Електронний ресурс] / Н. В. Любчук // Проблеми семантики слова, речення та тексту. — 2013. — Вип. 30. — С. 157-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2013_30_25.
Романко В. Жанрово-стильові особливості ф’южн-феєрії Івана Тараненка «Майстер снів» [Електронний ресурс] / В. Романко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. — 2012. — Вип. 12. — С. 106-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2012_12_16.
Скупейко Л. І. Міфопоетика «Лісової пісні» Лесі Українки : моногр. / Л. І. Скупейко; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Фенікс, 2006. — 416 c.

.: Раздел: Литература :: 11.01.2022 16.48.32 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ліна из города: Київ :: Вопрос: 46182  
Ліна спрашивает:
Доброго дня! Мені потрібна нова інформація про сучасні технології та їх можливості. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
Важливі технологічні тренди 2021 року: версія Айкюжн ІТ [Електронний ресурс] // Softline.kiev.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.softline.kiev.ua/news/12-vazhlyvykh-tekhnotrendiv-2021-roku-versiia-aikiuzhn-it.html. - Назва з екрана.
Інформаційні технології [Електронний ресурс]. - Режим доступу: kunegin.narod/index.html.
Мельничук Д. Є. Застосування інформаційних технологій у фінансовому менеджменті [Електронний ресурс] / Д. Є. Мельничук, В. В. Круглякова // Сучасна молодь в світі інформаційних технологій : зб. матеріалів IІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. мол.х вчених та здобувачів вищої освіти. - Херсон, 2021. - С. 10-13. - Режим доступу: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/6141/Сучасна молодь в світі інформаційних технологій_ збірка конференції_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Полудянов А. С. Методи та моделі оцінки ризиків цифрового маркетингу [Електронний ресурс] / А. С. Полудянов // Сучасна молодь в світі інформаційних технологій : зб. матеріалів IІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. мол.х вчених та здобувачів вищої освіти. - Херсон, 2021. - С. 13-17. - Режим доступу: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/6141/Сучасна молодь в світі інформаційних технологій_ збірка конференції_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Шевченко О. А. Роль інформаційних технологій у сільському господарстві / О. А. Шевченко, О. В. Ларченко // Сучасна молодь в світі інформаційних технологій : зб. матеріалів IІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. мол.х вчених та здобувачів вищої освіти. - Херсон, 2021. - С. 44-46. - Режим доступу: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/6141/Сучасна молодь в світі інформаційних технологій_ збірка конференції_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 11.01.2022 14.47.38 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оксана из города: Кам'янець-Подільський :: Вопрос: 46181  
Оксана спрашивает:
Доброго дня цікавить інформація про Монкевича Бориса Григоровича (життя та діяльність) бажанно все в електоронному вигляді. Буду вдячна
Наш ответ:
Доброго дня, Оксано! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://coollib.com/b/178327/read#t13
https://uk.wikipedia.org/wiki/Монкевич_Борис_Григорович
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69174
https://uk.wikiquote.org/wiki/Монкевич_Борис_Григорович
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/Монкевич_Борис_Григорович.html
https://uk.xn----7sbiewaowdbfdjyt.pp.ua/954117/1/monkevich-boris-grigorovich.html
http://www.db.geroika.org.ua/ua/person_card.html?code=b0f0470f034ea348c8d6e25cabe7787f
https://ostrohcastle.com.ua/u-bij-za-derzhavnist-na-krylah-yunosti/
http://ounb.km.ua/vidanya/2020/2021_04_12_1_1.pdf

– Коваленко С. Монкевич Борис Григорович / С.Коваленко // Чорні запорожці: історія полку. – 2-ге вид. – Київ: Стікс, 2015. – 368 с.
– Коваль Р. Терпке життя сотника Монкевича / Р. Коваль // Батькам скажеш, що був чесним. Невигадані історії та вояцькі біографії : біографії / Р. М. Коваль ; наук. ред. Ю. Юзич. - Київ : Вид-во Марка Мельника, 2019. - С. 14-22.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 11.01.2022 12.24.33 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Кременчук :: Вопрос: 46180  
Тетяна спрашивает:
Добрий день,питання на тему : "Методика роботи з текстильними матеріалами на уроках технічної освітньої галузі в початкових класах". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://vseosvita.ua/library/metodika-roboti-z-tekstilnim-materialom-na-urokah-trudovogo-navcanna-v-pocatkovij-skoli-24879.html
http://4ua.co.ua/pedagogics/ra2ad79a4d43b89521316c37_0.html
https://studfile.net/preview/5604044/
https://ukrbukva.net/105340-Rabota-s-tekstil-nymi-materialami-na-urokah-izobrazitel-nogo-iskusstva-i-hudozhestvennogo-truda-v-nachal-nyh-klassah.html
https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00920828_0.html
https://omzpk.ucoz.ru/index/metodichni_rekomendaciji_do_roboti_z_voloknistimi_materialami/0-118
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/12285/1/34.pdf
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-trudovogo-navchannya-dlya-3-klasu-na-temu-robota-z-tkaninoyu-vigotovlennya-aplikaci-sova-15657.html

– Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / І.М. Веремійчик. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. – 275 с.
– Геронімус Т.М. Працюємо із задоволенням : методичні рекомендації для вчителів 1-4 кл. / Геронімус Т.М. – Москва : АТС-Прес, 2000. – 311 с.
– Лісова М. Робота з тканиною на уроках трудового навчання / М. Лісова // Початкова школа. – 1993. – № 12. – С. 14-18.
– Садчикова Л. Виготовлення ляльок-мотанок на уроках трудового навчання / Л. Садчикова, М. Онопко // Початкова школа. – 2014. – № 4. – С. 58-60.
– Коміссарчук А. І. Об’ємні іграшки із текстильних матеріалів / А. І. Коміссарчук // Трудове навчання в школі. - 2011. - № 2. - С. 25-30.
– Мещерякова М. Ю. Заєць. Сучасна текстильна іграшка / М. Ю. Мещерякова, О. Бабенко // Трудове навчання в школі. - 2019. - № 3. - С. 37-45

.: Раздел: Образование :: 11.01.2022 09.23.32 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.242611 seconds