Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44697
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Одеса :: Запитання: 46701  
Вікторія запитує:
Доброго вечора! Цікавить література про атомну енергетику України. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Азаров С. І. Аналіз сценаріїв розвитку атомної енергетики України [Електронний ресурс] / С. І. Азаров, В. Л. Сидоренко, О. С. Задунай // Проблеми загальної енергетики. — 2020. — Вип. 1. — С. 31-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PZE_2020_1_6
Байко В. Перспективи атомної енергетики України в умовах сталого розвитку [Електронний ресурс] / В. Байко, // Економіка природокористування і сталий розвиток. — 2021. — № 9. — С. 21-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2021_9_6
Березюк К. М. Система чинників розвитку підприємств атомної енергетики України [Електронний ресурс] / К. М. Березюк // Економіка та право. — 2018. — № 3. — С. 70-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpr_2018_3_8
Виговський О. В. Основні проблеми розвитку атомної енергетики України та шляхи їхнього вирішення [Електронний ресурс] / О. В. Виговський // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2016. — Вип. 27. — С. 5-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbaech_2016_27_3
Вінниченко О. В. Аналіз проблем розвитку атомної, теплової та відновлюваної енергетики в енергосистемі України [Електронний ресурс] / О. В. Вінниченко // Бізнес Інформ. — 2020. — № 11. — С. 132-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2020_11_21
Кенсицький О. Г. Надійність генеруючого обладнання та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Кенсицький, Г. М. Федоренко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. — 2016. — Вип. 26. — С. 69-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbaech_2016_26_10
Копішинська К. О. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку атомної енергетики України [Електронний ресурс] / К. О. Копішинська, І. С. Широкова // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". — 2019. — № 16. — С. 350-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2019_16_37
Корогодова О. О. Порівняльний аналіз діяльності підприємств атомної енергетики України, США, Франції та Канади [Електронний ресурс] / О. О. Корогодова, І. І. Прочан // Підприємництво та інновації. — 2017. — Вип. 4. — С. 28-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pidinnov_2017_4_6
Ляшенко В. Світові тенденції розвитку атомно-енергетичного комплексу та їх вплив на атомно-промисловий комплекс України [Електронний ресурс] / В. І. Ляшенко, Н. В. Осадча, В. Г. Шевченко // Вісник економічної науки України. — 2020. — № 2. — С. 20-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2020_2_6
Міхаліцина К. Реактори не вибухають : корот. історія Чорнобил. катастрофи / К. Міхаліцина, С. Дворницький ; іл. студії "seri/graf". - Київ : Портал, 2020. - 135 с.
Нижник О. Атомна енергетика України та безпека сучасних атомних електростанцій : розкажіть на уроках / О. Нижник // Фізика та астрономія в рідній школі. — 2019. — № 6. — С. 2-7.
Німко О. Б. Міжнародне співробітництво та адміністративно-правове регулювання атомної енергетики в Україні та світі [Електронний ресурс] / О. Б. Німко // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 2. — С. 276-281. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_2_65
Ощинська О. Основи атомної енергетики : навч. посіб. / О. Ощинська ; худож. оформ. Л. Вировець. — Харків : Фоліо, 2021. — 189 с.
Серебренніков Б. С. Моделювання та оцінка сценаріїв довгострокового розвитку атомної енергетики України [Електронний ресурс] / Б. С. Серебренніков // Економіка і прогнозування. — 2016. — № 3. — С. 94-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2016_3_9
Срібна Є. В. Українська атомна генерація як чинник стабільності національної енергетики [Електронний ресурс] / Є. В. Срібна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — Вип. 15(3). — С. 50-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_15(3)__14

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 20.09.2022 20.30.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46700  
Тетяна запитує:
Добрий день! Цікавить роботи Вінтонів, Кобзєва про лексичні повтори. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Вінтонів М. Динаміка структури речень в українських публіцистичних текстах початку XXI ст. [Електронний ресурс] / М. Вінтонів, Т. Вінтонів // Філологічний часопис. — 2016. — Вип. 1. — С. 9-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2016_1_4.
Вінтонів М. О. Комунікативні вияви теми в структурі тексту [Електронний ресурс] / М. О. Вінтонів // Східнослов’янська філологія. Мовознавство. — 2015. — Вип. 27. — С. 58-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sfil_2015_27_9.
Вінтонів М. О. Темпоральні детермінанти в сучасній українській мові: структура, функції [Електронний ресурс] / М. О. Вінтонів, М. Г. Баюрова // International journal of philology. — 2020. — Vol. 11, № 4. — С. 19-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/intjouph_2020_11_4_5.
Вінтонів М. О. Функційні вияви слабкого синтаксичного зв’язку на рівні словосполучення в сучасній українській мові [Електронний ресурс] / М. О. Вінтонів // Studia philologica. — 2017. — Вип. 9. — С. 23-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2017_9_6.
Вінтонів М. Повтор як засіб експресивізації в політичному дискурсі [Електронний ресурс] / М. Вінтонів, Ю. Мала // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2019. — Вип. 8(1). — С. 159-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2019_8(1)__28.
Кобзєв М. В. Лексичний повтор в англійській і українській мовах: структура й семантика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / М. В. Кобзєв ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 20 с.
Кобзєв М. В. Сутність лексичного повтору в англійськомовному та українськомовному дискурсах [Електронний ресурс] / М. В. Кобзєв // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2012. — № 1. — С. 234-241. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_1_49.
Кобзєв М. В. Функції лексичного повтору в англійськомовному та українськомовному дискурсах [Електронний ресурс] / М. В. Кобзєв // Нова філологія. — 2012. — № 49. — С. 96-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2012_49_26.
Мірошниченко І. Г. Синтаксичні засоби створення стислого тексту (на матеріалі українських мас-медіа) [Електронний ресурс] / І. Г. Мірошниченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 55. — С. 161-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_55_59.

.: Розділ: Освіта :: 20.09.2022 13.12.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Львів :: Запитання: 46699  
Христина запитує:
Добрий день. Мені потрібна інформація про історичну область Холмщину. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Кондрач Я. С. Етнодемографічні процеси на Холмщині в 1944?1947 роках [Електронний ресурс] / Я. С. Кондрач // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. — 2010-2011. — Вип. 3-4. — С. 186-194. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrpol_2010-2011_3-4_14.
Кошельник А. Становлення польського підпільного руху на Холмщині в 1939–1942 роках [Електронний ресурс] / А. Кошельник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Історичні науки. — 2018. — Вип. 27. — С. 251-257. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2018_27_39.
Купчинська З. Цілісне дослідження антропонімії Холмщини XVI–XVII ст. [Електронний ресурс] / З. Купчинська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2019. — Вип. 71(2). — С. 450-452. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2019_71(2)__45.
Матвієнко В. Налагодження українсько-польських стосунків у 1918 році: проблема Холмщини і Підляшшя / В. Матвієнко // Пробл. історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. — 2002. — Вип. 6. — С. 223-230.
Павлів Ю. З. Образ «малої вітчизни» в історичній пам’яті переселенців з Холмщини та Лемківщини [Електронний ресурс] / Ю. З. Павлів // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. — 2015. — Вип. 8. — С. 163-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrpol_2015_8_15.
Павлюк І. Преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1941 - 1944 рр.: історико-типологічний та ідеологічний аналіз / І. Павлюк // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. — 2001. — Вип. 9. — С. 192-205.
Ременяка О. С. Український іконопис XVI - XVIII ст. на землях Холмщини та Підляшшя: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / О. С. Ременяка ; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2004. — 20 с.
Савчук О. А. Депортації українців з Холмщини і Підляшшя в 1944 - 1947 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / О. А. Савчук ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. — Луцьк, 2010. — 20 с.
Шевчук Т. Організація освітньо-культурної діяльності українців Холмщини і Підляшшя в другій Речі Посполитій [Електронний ресурс] / Т. Шевчук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2015. — Вип. 2(2). — С. 479-486. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2015_2(2)__58.
Шевчук Т. Організація освітньо-культурної діяльності українців Холмщини і Підляшшя в другій Речі Посполитій [Електронний ресурс] / Т. Шевчук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2015. — Вип. 2(2). — С. 479-486. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2015_2(2)__58.

.: Розділ: Історія :: 20.09.2022 10.51.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Київ :: Запитання: 46698  
Кіра запитує:
Чи є у вас книжка Веселі хтосики Г. Чубач?
Наша відповідь:
ДОброго дня, Кіро! Книжка Чубач Г. Веселі хтосики / Г. Чубач. - - Харків : Школа, 2015. - 79 с. : іл. знаходиться у відділі обслуговування дітей дошкільного та молодшого віку.

.: Розділ: Література :: 20.09.2022 10.34.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46697  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу, на тему: Педагогічну думку О. Музиченка, С. Ананьїна, Я. Чепіги, С. Русової і їх внесок у розвиток компаративістики в Україні.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Перегляньте таку літературу:
Байло В. В. Сучасна школа очима Софії Русової [Електронний ресурс] / В. В. Байло // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 135. — С. 9-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_4.
Березівська Л. Д. Яків Чепіга про індивідуальний підхід до учнів як провідний принцип шкільної освіти [Електронний ресурс] / Л. Д. Березівська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 133. — С. 6-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_133_4.
Богданець-Білоскаленко Н. Образ учителя у працях українських педагогів початку ХХ ст. / Н. Богданець-Білоскаленко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 9. — С. 22-25.
Богданець-Білоскаленко Н. Просвітницько-культурний вплив історичних трансформацій суспільства на формування особистості Я. Ф. Чепіги / Н. Богданець-Білоскаленко // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. — 2011. — № 1. — С. 110-114.
Відомі педагоги про захист прав дітей // Шкільна бібліотека. — 2006. — № 5. — С. 42-47.
Ганаба С. Філософсько-освітні погляди Софії Русової в контексті сучасних педагогічних тенденцій [Електронний ресурс] / С. Ганаба // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — 2012. — Вип. 16. — С. 35-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2012_16_9.
Гук О. Культура України в 1917-1921 рр. : матеріали теми : історія України : академічний рівень : 10-й клас : історія культури України в особах (1917-1921 рр.) / О. Гук // Історія України (Шкільний світ). — 2013. — № 24. — С. 4-21.
Дяков І. В. Проблеми морального виховання у творчій спадщині Софії Русової [Електронний ресурс] / І. В. Дяков // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Психологія і педагогіка. — 2013. — Вип. 23. — С. 46-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2013_23_8.
Ємельова А. П. Ідеї трудового виховання в науково-педагогічній спадщині С. А. Ананьїна [Електронний ресурс] / А. П. Ємельова // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2011. — Вип. 32. — С. 225-229. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2011_32_38.
Іващенко В. Педагогічна спадщина С. Ананьїна у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / В. Іващенко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 8. — С. 34-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_8_13.
Іващенко В. Праці Олександра Музиченка у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / В. Іващенко // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 7. — С. 38-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_7_13.
Калюжна Т. Соціально-педагогічні погляди Софії Русової [Електронний ресурс] / Т. Калюжна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2012. — № 42(1). — С. 245-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_42(1)__37.
Коваленко О. Педагог-імпресіонист : забуті імена / О. Коваленк // Освіта України. — 2014. — 18 серп. — С. 14.
Кошечко Н. В. Використання педагогічних ідей С.Ананьїна (1873-1942) у розвитку професіоналізму сучасного викладача [Електронний ресурс] / Н. В. Кошечко // Вісник Національного університету оборони України. — 2013. — Вип. 3. — С. 83-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2013_3_18.
Кошечко Н. В. Науково-педагогічна діяльність С. А. Ананьїна (1873 - 1942) : автореф. дис... канд. пед. наук / Н. В. Кошечко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 20 c.
Лемешенко Н. Велетні української педагогічної думки : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 47-89.
Міленіна Г. Концепція національної системи освіти Софії Русової: філософський аспект [Електронний ресурс] / Г. Міленіна // Нова педагогічна думка. — 2016. — № 1. — С. 125-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_1_32.
Міщенко Л. Б. Використання спадщини Софії Русової в освітньому процесі сучасного дошкільного навчального закладу : дошкільна освіта / Л. Б. Міщенко // Освіта Сумщини. — 2016. — № 1. — С. 15-18.
Назаренко Д. «Бути гарним педагогом — це бути справжнім реформатором майбутнього життя України» : «Просвіта» сьогодні / Д. Назаренко // Слово Просвіти. — 2018. — 28 черв. — 4 лип. — С. 13.
Непомнящий А. До історії етнографічних досліджень Криму: Олександр Федорович Музиченко / А. Непомнящий // Нар. творчість та етнографія. — 2007. — № 5. — С. 19-22.
Самченко В. Велике слово — школа! : видатний педагог Софія Русова, членкиня Української Центральної Ради, загартовувала проукраїнські погляди у патріотичному середовищі Лисенків-Старицьких / В. Самченко // Україна молода. — 2018. — 6 лют. — С. 11.
Стельмах Н. А. Сучасні підходи до створення біобібліографічних покажчиків (із досвіду підготовки покажчика «Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) — видатний педагог, психолог, громадський діяч») [Електронний ресурс] / Н. А. Стельмах // Таврійський вісник освіти. — 2015. — № 2(2). — С. 271-277. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_2(2)__43.
Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) — видатний педагог, психолог, громадський діяч : біобібліогр. покажч. / ред.: П. І. Рогова, Л. О. Пономаренко; упоряд.: Н. М. Лисиця, Л. М. Айвазова, Н. М. Бублик; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. — Київ : Нілан, 2013. — 135 c. — (Серія «Видатні педагоги світу»; вип. 9).
Ярмак Н. О. Науково-педагогічна діяльність Олександра Федоровича Музиченка (1875-1937 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. О. Ярмак ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Київ, 2016. — 19 с.
Ярмак Н. О. Ніжинський період у педагогічній діяльності Олександра Музиченка (1908–1910-ті) [Електронний ресурс] / Н. О. Ярмак // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. — 2013. — № 4. — С. 226-228. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_4_45.

.: Розділ: Освіта :: 19.09.2022 18.40.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.246579 seconds