Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44088
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46076  
Тетяна запитує:
Добрий день, питання : Ставлення або оцінка суспільства до людей хворих на СНІД. Дякую
Наша відповідь:
Білак–Лук'янчук В. Й. Подолання стигми та дискримінації щодо ВІЛ-позитивних пацієнтів в закладах охорони здоров'я [Електронний ресурс] / В. Й. Білак–Лук'янчук, В. В. Брич // Україна. Здоров'я нації. — 2017. — № 3. — С. 303-304. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2017_3_54
Дацюк В. В. Державна політика з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу: шляхи подолання дискримінації [Електронний ресурс] / В. В. Дацюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. — 2016. — № 2. — С. 121-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2016_2_18
Дацюк В. В. Системний підхід як методологічна основа дослідження публічної політики у сфері протидії стигмі та дискримінації ВІЛ-інфікованих/хворих на СНІД [Електронний ресурс] / В. В. Дацюк // Актуальні проблеми державного управління. — 2019. — № 1. — С. 212-219. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2019_1_30
Дацюк В. Публічна комунікація як фактор протидії стигмі та дискримінації ВІЛ-інфікованих [Електронний ресурс] / В. Дацюк // Актуальні проблеми державного управління. — 2018. — Вип. 4. — С. 36-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2018_4_7
Кальченко А. М. Оцінка рівнів стигматизації та дискримінації ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД серед працівників лікувально-профілактичних установ України [Електронний ресурс] / А. М. Кальченко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. — 2013. — Вип. 22(4). — С. 129-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2013_22(4)__19
Оцінка вразливості людей, які живуть з Віл/Снідом в Україні : результати соціологічного дослідження [Електронний ресурс] / UNDP Ukraine/ПРООН в Україні. — Київ, 2008. — 108 с. — Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/HIVVulnUkrBook.pdf
Пилипенко О. І. Соціальні комунікації у розвитку моделей толерантного підходу до людей з проблемами ВІЛ/СНІДУ [Електронний ресурс] / О. І. Пилипенко // Психологічні науки: проблеми і здобутки. — 2015. — Вип. 8. — С. 202-221. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2015_8_14
Семигіна Т. В. ВІЛ/СНІД на сторінках українських газет і журналів: соціальний аспект проблеми [Електронний ресурс] / Т. В. Семигіна, І. В. Зубець, І. М. Грига // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Пед., психол. науки та соц. робота. — 2005. — Т. 47. — С. 77-83. — Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/874/Semyhina_Zubets_Hryha_VIL SNID na storinkakh.pdf?sequence=1&isAllowed=y

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.11.2021 13.58.56 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 46075  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з методикою систематизації сценаріїв для дітей. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Методика систематизації сценаріїв для дітей:
• цільове призначення – вікова адресація відповідно віку, для якого сценарій призначений (0-6 р., 6-9 р., 10-11 р. і т. д.);
• індекс УДК:
- інсценівки, театралізовані вистави універсального змісту, де подані дійові особи – 792.077 (792 – театр; .077 – спецвизначник класу 7 – Аматорство та аматори (творча та виконавська діяльність тощо));
- тематичні сценарії – відповідний індекс теми;
- ігри певної тематики (мовні, літературні, математичні тощо) –відповідний індекс теми з визначником (089.3) – наприклад, 81(089.3) – цікаве мовознавство; 82(089.3) – цікаве літературознавство; 51(089.3) – цікава математика або відповідний індекс теми та ;
- інтелектуальні універсальні ігри – 793/794 (Громадський відпочинок і розваги. Настільні ігри (на кмітливість, спритність та удачу); жанр;
- бібліотечні уроки систематизуються за принципом тематичних сценаріїв або ігор певної тематики (02; 02-051; 028).

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 29.11.2021 12.29.45 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Ніжин :: Запитання: 46074  
Катя запитує:
Доброго дня. Мені потрібна література про круглу скульптуру у творчості Донателло. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
100 знаменитых художников, 14-18 вв. / В. М. Скляренко [и др.] ; худож.-оформ. Л. Д. Киркач. - Харьков : Фолио, 2002. - 510 с. : іл., 8 окр. арк. ілюстр. - (100 знаменитых).
Великие произведения искусства : шедевры архитектуры, живописи, скульптуры / ред. гр. А. Голосовская [и др.] ; фотогр. Э. Головенков [и др.] ; обл. С. Железняк. - Киев : Букер и Букер, 2011. - 184 с. : фотоіл.
Дмитриева Н. Возрождение на века / Н. Дмитриева // Искусство. - 1997.- № 48.- Прил. к газ. "Первое сент. - С. 6-7.
Воронова О. П. Искусство скульптуры / О. П. Воронова. – М. : Знание, 1981. – 112 с.: ил.
Донателло (1386-1466) : Италия // Позакл. час. - 2002.- № 5. - С. 19-21.
Евстратова Е. Н. Скульптура / Е. Н. Евстратова ; худож. М. О. Дмитриев ; фото В. Б. Куприянов. - М. : РОСМЭН-Пресс, 2002. - 127 с. : іл.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури : навч. пос. / за заг. ред. А. В. Яртися, С. М. Фендрика, С. О. Черепанової. – Львів, 1994.
Ніколенко О. М. Мистецтво відродження : бризки пензля / О. М. Ніколенко // Зарубіж. літ. в навч. закладах. - 1999. - № 2. - С. 33-38.
Сак Л. М. Зарубіжне мистецтво / Л. М. Сак, О. К. Федорук. - Київ : Рад. шк., 1980. - 144 с. : іл.
Скубенко Т. Натхненна доба європейського Відродження : скарби культури Ренесансу / Т. Скубенко // Св. літ. (Шк. світ). - 2013. - № 5. - С. 37-40.
Чередниченко О. Творча спадщина епохи Відродження : урок із худож. культури в 11-му кл. розроблено відповідно до навч. програми "Художня культура. 11-й клас (рівень стандарту)" (авт. Л. Масол, Н. Миропольська) / О. Чередниченко // Шк. світ. - 2014. - № 12. - Образотворче мистецтво. - 2014. - № 6. - С. 13-20.
Шейко В. М. Історія світової культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, О. А. Гаврюшенко, О. В. Кравченко ; наук. ред. В. М. Шейко. – Київ : Кондор, 2006.
Скульптор Донателло - біографія, особисте життя, творчість і цікаві факти [Електронний ресурс] // Presa.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://presa.com.ua/aktualne/skulptor-donatello-biografiya-osobiste-zhittya-tvorchist-i-tsikavi-fakti.html. - Назва з екрана.
Скульптура епохи Відродження [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.wikiwand.com/uk/Скульптура_епохи_Відродження.
Шмельова Т. Мистецтво скульптури [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Т. Шмельова ; Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2018. – 201 с.: іл. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/29100/1/СКУЛЬПТУРА_2018+.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.11.2021 11.07.53 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46073  
Лариса запитує:
Доброго дня, мені потрібна література останніх декількох років про ціноутворення в міжнародній торгівлі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин : зб. тез студент. конф., 14-15 груд. 2017 р., м. Київ / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Фак-т міжнар. економіки і менеджменту. - Київ : КНЕУ, 2017. - 130 с.
Григорова-Беренда Л. І. Теорія і практика зовнішньої торгівлі : навч. посіб. / Л. І. Григорова-Беренда, М. В. Шуба. - Харків : Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, 2016. - 136 с.
Дахно І. І. Міжнародна торгівля : навч. посіб. / І. І. Дахно. - Київ : МАУП, 2003. - 296 с.
Зовнішня торгівля України : ХХІ століття : моногр. [А. А. Мазаракі та ін.]. – Київ : Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2016. - 600 с.
Лук'яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручн. / Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 762 с.
Міжнародна торгівля : підручн. [Ю. Г. Козак та ін.]. - Київ : Центр учб. літ., 2011. - 512 с.
Міжнародна економіка. У 2-х ч. Ч. І: Світова система господарювання : навч. посіб. [Т. В. Андросова та ін.]. – Харків : Вид-во «Форт», 2013. - 287 с.
Міжнародна економіка. У 2-х ч. Ч. ІІ: Форми міжнародного економічного співробітництва : навч. посібник [Андросова Т. В. та ін.]. - Харків : Вид-во «Форт», 2013. - 328 с.
Світовий ринок товарів та послуг : навч.-метод. посібник [Л. Л. Носач та ін.]. - Харків : Вид-во «Форт», 2014. - 295 с.
Завидівська О. І. Лекція № 6: ціноутворення в міжнародній торгівлі з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» [Електронний ресурс] / О. І. Завидівська ; Львів. держ. ун-т фізичн. культури імені Івана Боберського. - Львів, 2020. - 6 с. - Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/28120/1/Лекція №6_МЕВ _2020.pdf.
Іванова О. В. Сучасні тенденції розвитку трансферного ціноутворення [Електронний ресурс] / О. В. Іванова // ?ОГО?. online. - 2020. - № 16. -
Режим доступу: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.16.61.html.
Колесник А. О. Особливості ціноутворення на світовому ринку [Електронний ресурс] : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / А. О. Колесник, П. Г. Перерва // Управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 15 жовтня 2020, м. Харків. - 2020. - С. 52-55. - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/49872/1/Kolesnyk_Osoblyvosti_tsinoutvorennia_2020.pdf.
Теорія та практика зовнішньої торгівлі : консп. лекц. для студ. спец. 292 "Міжнародні економічні відносини". Ч. 1: Теоретичні засади дослідження зовнішньої торгівлі [Електронний ресурс] / уклад. Н. Г. Ушакова, І. І. Помінова ; Харків. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2020. – 67 c. - Режим доступу: https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/5648/1/2020.1_поз.66.pdf.
Ястремська Н. Менеджмент ціноутворення в комунікаційній політиці торговельної марки [Електронний ресурс] / Н. Ястремська // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2016. - № 4 (8). - С. 82-86. - Режим доступу: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/97633/92958.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 29.11.2021 09.21.56 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київець :: Запитання: 46072  
Юлія запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему:" Розвиток та перспективи онлайн радіо". Дякую.
Наша відповідь:
Гиріна Т. С. Мобільне радіомовлення як передумова конструювання персонального журналістського медіа-хабу [Електронний ресурс] / Т. С. Гиріна // Обрії друкарства. — 2018. — № 1. — С. 88-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obdr_2018_1_10
Гиріна Т. С. Технології презентації системи сучасного радіомовлення [Електронний ресурс] / Т. С. Гиріна // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2017. — № 2. — С. 61-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2017_2_12
Гоян О. Я. "Це не є радіомовлення?”… [Електронний ресурс] / О. Я. Гоян, В. В. Гоян // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2015. — № 1. — С. 53-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_1_13
Дмитровський О. Зародження і початки становлення Інтернет-радіо в Україні [Електронний ресурс] / О. Дмитровський // Теле- та радіожурналістика. — 2018. — Вип. 17. — С. 92-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2018_17_13
Дмитровський О. Інтернет-радіо в Україні: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / О. Дмитровський // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2015. — Вип. 40. — С. 358-362. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2015_40_37
Дмитровський О. Типологія українських подкастів – найважливішого сегмента інтернет-радіо [Електронний ресурс] / О. Дмитровський // Теле- та радіожурналістика. — 2015. — Вип. 14. — С. 149-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2015_14_21
Досенко А. К. Подкаст-журналістика як популярний вид радіодіяльності в інтернеті в ХХІ столітті [Електронний ресурс] / А. К. Досенко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2018. — № 4. — С. 46-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2018_4_8
Іванов Д. В. Еволюція інституту суспільного телебачення і радіомовлення у Польщі, перспектива майбутніх трансформацій [Електронний ресурс] / Д. В. Іванов // Наукові праці МАУП. — 2016. — Вип. 50. — С. 100-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2016_50_20
Казакова Н. Ф. Новий метод аналого-цифрового радіомовлення [Електронний ресурс] / Н. Ф. Казакова // Технологічний аудит та резерви виробництва. — 2013. — № 1(1). — С. 19-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2013_1(1)__7
Костюк В. В. Вітчизняне інтернет-радіо: історія та сучасність [Електронний ресурс] / В. В. Костюк, Ю. В. Костюк // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2019. — № 3. — С. 44-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2019_3_10
Нагорняк М. В. Якісний медіапродукт як головна передумова діяльності суспільного радіомовлення (за матеріалами УР-1, УР-2, УР-3) [Електронний ресурс] / М. В. Нагорняк // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2017. — Вип. 14. — С. 110-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2017_14_17
Пережняк Б. Сучасний стан модернізації та реформування державного управління у сфері телебачення й радіомовлення України [Електронний ресурс] / Б. Пережняк // Юридичний вісник. — 2015. — № 2. — С. 34-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_2_8
Шеренковський А. О. Аналіз програмного забезпечення для створення Інтернет-радіомовлення [Електронний ресурс] / А. О. Шеренковський // Міжнародний науковий журнал. — 2016. — № 6(2). — С. 34-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_6(2)__9

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.11.2021 02.49.28 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.233496 seconds