Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 44697
   


Автор вопроса: max из города: kiev :: Вопрос: 4334  
max спрашивает:
Ансамбль московського кремля в мережі
Наш ответ:
Добрий день, Max!
У Мережі досить багато джерел, присвячених московському кремлю. Ось деякі з них: http://www.moscowkremlin.ru/, http://www.kreml.ru/main.asp, http://kremlru.ru/, http://www.museum.ru/M287, http://www.alean.ru/guide/inforeg2/index.html, http://www.referat.ru/document/5779

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 1.12.2005 07.09.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дмитро из города: м.Київ :: Вопрос: 4333  
Дмитро спрашивает:
Добрий день!Допоможіть будь-ласка знайти інфомацію для курсової роботи на тему: "Аналіз витрат на оплату праці у складі собівартості продукції підприємства " ("Економічний аналіз")теорія та практика .(друковану та в електронному вигляді).Дуже дякую
Наш ответ:
Шановний Дмитре!Пропонуємо Вам ознайомитися з такими джерелами інформації:
1.Амоша О.Шляхи вирішення проблеми підвищення питомої ваги витрат на оплату праці в собівартості вугільної продукції/ О. Амоша // Економіка України. -2004. -№ 12. - С. 18-23
2.Циглик І.Економічний аналіз в системі підприємництва/ І.Циглик // Економіка. Фінанси. Право. -2002. -№ 4. - С. 7-10
3.Цигилик І.Економічний аналіз- основний чинник підвищення ефективності підприємницької діяльності/ І. Цигилик // Актуальні проблеми економіки. -2003. -№ 7. - С.91-96
4.Ільєнко Н.Деякі способи підвищення питомої ваги заробітної плати в собівартості продукції/ Н. Ільєнко // Україна: аспекти праці. -2005. -№ 3. - С. 11-18. -Табл. 2
5.Пустовіт, Ганна.Особливості обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості готової продукції в малих підприємствах/ Ганна Пустовіт // Бухгалтерський облік і аудит. -2004. -№ 5. - С. 3-11
6.Філінков О.Розміри підприємств і собівартість продукції/ О. Філінков // Економіка України. -2003. -№ 9. - С.42-46
7.Бородкин А.О формировании и учете себестоимости продукции в рыночных условиях/ А.Бородкин // Бухгалтерский учет и аудит. -2002. -№ 3. - С. 32-41
8.Куцін, Володимир.Система оплати праці за вартістю робочого місця/ Володимир Куцін // Соціальний захист. -2004. -№ 1. - С. 27-28
9.Луговой, Вячеслав Афанасьевич.Оплата труда: Бухгалтерский учет и расчеты/ Вячеслав Луговой,. -М.: Бухгалтерский учет, 1997. -112 с. -(Б-ка журнала "Бухгалтерский учет").
10.Калькуляция себестоимости продукции в промышленности: [Учеб. пособие для вузов по спец. "Бух. учет, контроль и анализ хоз. деятельности"/ В. А. Белобородова и др.]; Под ред. В. А. Белобородовой. -2-е изд., перераб. и доп.. -М.: Финансы и статистика, 1989. -279 с.; 22 см. -Библиогр.: с. 277 (19 назв.
11.Калькуляция себестоимости в промышленности: Учебник для вузов по спец. " Бух. учет"/ А. Ш. Маргулис, Н. Ф. Бердников, В. Т. Слабинский; Под ред. А. Ш. Маргулиса. -М.: Финансы, 1980. -287 с. -Алф.-предм. указ.: с. 281-284
12.Зоріна В. Н.Формування та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в галузях народного господарства: Навчальний посібник для студ. вузів/ В. Н. Зоріна, Г. В. Сеніна; М-во освіти і науки України, Херсонський економічно правовий ін-т. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -237,[1] с.: табл.. -Бібліогр.: с. 224-225.
13.Юровский, Борис Саввич.Планирование, учет и анализ себестоимости продукции: Методическое руководство для тех, кто определяет себестоимость продукции, планирует выпуск, устанавливает цены/ Борис Юровский; Ред. Ю. Б. Дубинина. -2-е изд., перераб. и доп.. -Харьков: Центр "Консульт", 2004 - Ч. I. -2004. -237 с
14.http://www.refine.org.ua/pageid-1264-1.html
15.http://buhuchet.ronl.ru/refs/23939/ref_part_0.shtml
16.Сопко, Василь Васильович. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : Підручник/ Василь Сопко, Віктор Завгородній; М-во освіти України. КНЕУ. -К.: Вид-во КНЕУ, 2000. -258 с.: рис., табл.
17.Аналіз вигід і витрат : Практичний посібник/ Пер. з англ. С.Соколик; Ред. О.Кілієвича; Секретаріат Ради Скарбинці Канади. -К.: Основи, 2000. -Бібліогр.: с.169-175
18.Івахненко, Валентин Михайлович Курс економічного аналізу : Навчальний посібник/ Валентин Івахненко,. -3-є вид., перероб. і доп.. -К.: Знання-Прес, 2002. -190 с.. -(Сер. "Вища освіта XXI століття"). -Бібліогр.: с. 189-190
19.Івахненко, Валентин Михайлович Курс економічного аналізу : Навчальний посібник/ Валентин Івахненко,. -4-є вид., випр. і доп.. -К.: Знання, 2004. -190 с.: табл.. -(Сер. "Вища освіта XXI століття"). -Бібліогр.: с. 189-190
20.Економічний аналіз : Підручник/ Ред. М. Г. Чумаченко; М-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т. -Вид. 2-е, пер. і доп.. -К.: КНЕУ, 2003. -555 с.. -Бібліогр. с.550-551
21.Житна, Інна Павлівна. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств : Навч. посібник: Пер. з рос./ Інна Житна, Анатолій Нескроба,. -К.: Вища шк., 1992. -191 с.
22.Мних, Євген Володимирович. Економічний аналіз : Підручник/ Євген Мних,; М-во освіти і науки України , ЛНУ ім. І.Франка. -К.: Центр навчальної літератури, 2003. -411 с.: іл. -Бібліогр. с. 407-411
23.Прокопенко, Іван Федорович Курс економічного аналізу : Підручник/ Іван Прокопенко, Віктор Ганін, Зоя Петряєва,. -К.: Атіка; Харків: Легас, 2004. -377,[3] с.: іл, табл.. -Бібліогр.: с. 336-337; 375-376
24.Савицька, Глафіра Вікентіївна. Економічний аналіз діяльності підприємства : Навчальний посібник/ Глафіра Савицька,. -К.: Знання, 2004. -653,[1] с.: табл.. -(Сер. "Вища освіта XXI століття"). -Бібліогр.: с. 650-654
25.Череп, Алла Василівна Економічний аналіз : Навчальний посібник/ Алла Череп,; М-во освіти і науки України , ЗНТУ. -К.: Кондор, 2005. -159,[1] с.: табл.. -Бібліогр. с.151-152
26.Чернелевський, Леонід Миколайович Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі : Підручник для студ. вузів/ Леонід Чернелевський,; М-во освіти України, Науково-метод. центр вищої освіти. -К.: Пектораль, 2003. -307,[2] с.: табл.. -Бібліогр.: с. 201-202. - Термінолог. словник-глосарій: с. 203-274
27.Баканов, Михаил Иванович. Теория экономического анализа : Учебн. для студ. экономич. спец./ Михаил Баканов, Анатолий Шеремет,. -4-е изд., доп. и перераб.. -М.: Финансы и статистика, 2002. -414,[1] с.
28.Абрютина, Марина Сергеевна. Анализ финансово-экономический деятельности предприятий : Учебное пособие/ Марина Абрютина, Алексей Грачев,. -3-е изд, перераб. и доп.. -М.: Дело и Сервис, 2001. -265,[1] с.. -Библиогр.: с.264-265
29.Оценка бизнеса : Учебник для экономич. спец. вузов/ Под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. -М.: Финансы и статистика, 2000. -508,[1] с.. -Библиогр.: с.508-509
30.Швиданенко, Генефа Олександрівна. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : Монографія/ Генефа Швиданенко, Олексій Олексюк,; М-во освіти і науки України, Київ. нац. економ. ун-т. -К.: КНЕУ, 2002. -191,[1] с.. -Бібліогр.: с. 175-178
31.Мец, Валентина Олександрівна. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : Навчальний посібник/ Валентина Мец,; Ред. І В Туз. -К.: Вища школа, 2003. -277,[1] с.. -Бібліогр. с. 277-278
32.Коробов, Марк Якович Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : Навч. посібник/ Марк Коробов,. -3-гє вид., перероб. і доп.. -К.: Знання, 2002. -394 с.: табл.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 1.12.2005 00.33.29 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Київ :: Вопрос: 4332  
Юлія спрашивает:
Допоможіть, будь ласка, знайти критичні статті на твір Дж. Оруелла "1984" і бажано українською мовою
Наш ответ:
Радимо Вам наступні матеріали:
1. Борецький М.І. Антиутопія Дж.Орвелла "1984" як узагальнена картина радянського тоталітаризму: Матеріали до уроку-лекції. 11 кл. // Відродження. - 1996.- 1. - С.25-28.
2. Чаликова, В. Вечный год // Оруэлл Дж. 1984. - М., 1989. - С.5-10.
3. Баран Г.П. Роман-застереження: "Сонячна машина" В.Винниченка у зіставленні з творами Є.Замятіна "Ми", О.Гакслі "Чудовий новий світ", Дж.Орвелла "1984" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1996.- 10. - С.36-39.
4. Кононенко С.І. "Думкозлочинець" із "101 кімнати": Матеріали до вивчення роману Д.Оруелла "1984". 11 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1998.- 1. - С.27-29.
5. Денисова Тамара. Зарубіжна література 20 століття: Посібник для 11 кл. / Денисова Тамара, Сиваченко Галина // Зарубіжна література. - 1998.- 29-32(93-96), серп.; 38(102), жовт. - С.1-72, вкл.
6. Ташевский Сергей. Под знаком Сэлинджера: Календарь // Библиотека в школе. - 2001.- 16-31 дек. - С.20.
7. Озеров Михаил. Загадка острова Юра: Здесь Д.Оруэлл написал свой знаменитый роман "1984" // Литературная газета. - 2002.- 27 март.-2 апр. - С.14.
8. Тригуб Л.Г. Осторожно: "Новояз"!: К изучению романа Дж.Оруэлла "1984" / Л. Г. Тригуб, И. В. Похвищева // Русская словесность в школах Украины. - 2002.- 2. - С.41-43.
9. Герасимов Г. "1984" с нами // Время. - 2003.- 25 июня. - С.7.
10. Гаков В. "Дважды два" свободы и достоинства // Знание-сила. - 2003.- 10. - С.119-126.
11. Медведев Р. Джордж Оруэлл и его книги // Библиография. - 2004.- №2. - С.139-157.

.: Раздел: Литература :: 1.12.2005 00.28.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Павел Парфентьев из города: Санкт-Петербург (Россия) :: Вопрос: 4331  
Павел Парфентьев спрашивает:
Уважаемые господа! Я работаю над книгой и мне необходима краткая справка об истории одного населенного пункта. Был бы очень признателен, если бы Вы могли помочь. Речь идет о станице Нижняя Богдановка (находившейся на территории, кажется, Луганского Края или Донецкого). В советское время, предположительно, она была переименована в село (совхоз) "Красный Октябрь". Мне было бы важно узнать время ее основания, точные данные о переименовании (дата), современное состояние этого населенного пункта - в общем получить краткую историческую справку. Если было бы возможно узнать, какие храмы разных христианских конфессий находились в станице, за это был бы особо признателен. С уважением, Павел Парфентьев
Наш ответ:
Уважаемый господин Парфентьев! К сожалению, сведения о современной судьбе Нижней Богдановки нам не удалось разыскать. Мы установили, что село Нижняя Богдановка входило в состав Харьковской губернии. При этом в некоторых источниках речь идет о слободе Нижняя Богдановка Луганского округа Донецкой губернии (хотя речь идет об одном и том же населенном пункте, если судить по событиям, происходившим в нем). Нами были просмотрены тома "Истории городов и сел УССР": "Ворошиловградская область" (К., 1976), "Донецкая область" (К., 1976), "Харьковская область" (К., 1976). В географических указателях к ним населенный пункт под таким названием не упоминается. Предлагаем Вашему вниманию сайты, содержащие информацию о Нижней Богдановке в историческом аспекте, некоторые выдержки из них; а также электронные адреса Харьковской научной библиотеки им. Короленко, Луганской областной универсальной научной библиотеки, центральных и областных архивов Украины, в которых можно продолжить поиск:
http://vselenskiy.narod.ru/emelianov.htm
http://www.catholicmartyrs.ru/?person=emelyanov
http://www.memo.ru/history/religion/katoliki.htm
http://www.agnuz.info/library/books/Burman_Leo_Fed/page17.htm
http://www.byzcath.ru/index.php?branch=library&boo
Слобода Нижняя Богдановка - огромное село, которое тянется несколько километров вдоль почтового тракта, столь характерного для этой степной полосы Украины. Находится оно на самой восточной границе в южной части Харьковской губернии, в нескольких километрах от границы Области Войска Донского. От Нижней Богдановки около 40 км. до уездного города Луганска и около 300 км. до Харькова. Жители Богдановки - великороссы, потомки выходцев из Московской Руси, направленных в конце XVII века на эту далекую окраину в качестве постоянной пограничной стражи против набегов Крымских татар. Эти великороссы, даже по внешнему виду -все народ коренастый, длиннобородый, степенный, - сохранили свой московский облик, обычаи, говор и обряды, чем они заметно отличались от соседних украинских селений. Богдановцы заметно выделялись своей высокой нравственностью, привязанностью к старине и крепким, патриархальным семейным укладом. Тогда еще можно было встретить у них избы с неразделившимися семьями душ в сорок, где мирно уживались три-четыре поколения. Богдановцы никогда не знали помещичьего крепостного права; они были "казенными" крестьянами и их отпустили на волю с большими земельными наделами. До самой революции они оставались зажиточными. Преступность в селе была совсем незначительная; распутства, убийств, воровства, пьянства, вообще, не было и в помине. Население достигало 50.000 человек, из которых около 8.000 семей было православных и около 1.000 старообрядческих и единоверческих. В Богдановке было три приходских храма - православный, старообрядческий и единоверческий и три церковно-приходские школы.
О. Патапий вспомнил, что в уездном городе Луганске была римско-католическая церковь. Он поехал туда. Настоятелем оказался грузин, добрейший о. Михаил Ягулов. Он отнесся к о. Патапию очень радушно и направил его в Харьков к декану латинского прихода о. Антонию Квятковскому, чтобы получить практические указания для дальнейшего. О. Патапий отправился в Харьков и у о. Квятковского узнал об учреждении Российского экзархата восточного обряда, состоявшегося в Петрограде в мае 1917 г-на русском католическом соборе. О. Квятковский сказал, что о. Патапию надлежит обратиться по вопросу о воссоединении к русскому экзарху, протопресвитеру Федорову, проживающему в Петрограде. Лучшего о. Патапий не мог ничего ожидать. Обрадованный, он поспешил вернуться в Богдановку. В церкви он сообщил народу с амвона великую новость. - В России существует русский католический экзархат с протопресвитером Леонидом Федоровым во главе! Прихожане с восторгом приняли эту весть, немедленно собрали сельский сход и составили приговор: - Принять унию и уполномочить настоятеля о. Патапия совершить этот акт от их лица у Российского Экзарха.
29 июня он принял о. Патапия в лоно католической Церкви, дал ему грамоту, благословение и послание к новообращенным. Самым печальным явлением в жизни прихода оказался спор из-за пользования храмом. Православные не хотели, чтобы им пользовались "униаты"; последние же не соглашались уступить, так как они представляли из себя большинство, и на проповеди о. Патагшя попрежнему стекалось из окрестностей много народа. Не оставалось ничего другого, как обратиться в народный комиссариат юстиции. Решение его настолько удивляет своей беспристрастностью, что, кажется, никакой североамериканский апеляционный суд не мог бы вынести более обоснованного постановления. Вот дословно что решил этот орган советской юстиции з мая 1922 г. за № 155: "Рассмотрев заявление униатского священника ... и т. д. ... и принимая во внимание: 1) что в слободе Нижней Богдановке 160 семей принадлежат к униатам и лишь 62 семьи к православным, 2) что в Нижней Богдановке имеется другая православная церковь, 3) что спорной церковью униаты пользуются с 1918 г., 4) что 62 православных семейства имеют полную возможность удовлетворять свои религиозные потребности в другой церкви, которая отстоит от спорной около полверсты в той же слободе, 5) что униаты не имеют возможности удовлетворять свои религиозные потребности иначе, как в спорном храме, т. к. в противном случае им пришлось бы ходить в город Луганск за 40 верст от своей слободы, - Ликвидационный отдел Наркомюста постановил передать церковь в слободе Нижней Богдановке местным униатам, о чем объявить им через местный исполком".

http://korolenko.kharkov.com
http://www.library.lg.ua
http://genealogy.iatp.org.ua/rus/arhives/

.: Раздел: История :: 30.11.2005 16.51.26 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Кременчук :: Вопрос: 4330  
Олена спрашивает:
Вірш або окремі рядки про ідею соборності, єднання України
Наш ответ:
Шановна Олено,
зверніться до сторінок http://www.abc-people.com/data/yuschenko/ukraine.htm, http://www.abc-people.com/data/yuschenko/ukraine.htm

.: Раздел: Литература :: 30.11.2005 15.19.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.701749 seconds