Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43510
   


Автор запитання: Жанна із міста: Київ :: Запитання: 45481  
Жанна запитує:
Цікавлять книги про Великдень. Дякую!
Наша відповідь:
Вербенець О. Великодній кошик : обряди і страви Великод. свят / О. Вербенець, В. Манько. — Львів : Свічадо, 2010. — 247 с.
Верхова М. Великодня писанка = The easter pysanka = Pyssanka du grand-jour paques : наук.-худож. нарис / Юрченко, Марина Олександрівна ; пер. англ. А. Бабки ; пер. фр. Г. Хоткевич. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2008. — 40 с.
Дойл К. Історія Великодня : пер. з англ. / К. Дойл, Д. Хейсом. — Київ : Українське Біблійне Товариство, 2017. — 29 с.
Здзеба З. Магія писанки / З. Здзеба ; світлини Р. Власюк, Н. Закшевська-Ляхова ; писанки З. Здзеби ; іл. Т. Васильєвої (Дивооки). — Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2018. — 190 с.
Круковська В. Святкуймо Великдень / В. Круковська. — 3-є вид. — Львів : Євросвіт, 2006. — 60 с.
Манько В. Українська народна писанка / В. Манько. — 2-е вид., допов. — Львів : Свічадо, 2005. — 41 с.
Підгірянка М. Марійчин Великдень / М. Підгірянка ; Упоряд. В.Левицький; Худож. Я.Оленюк. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. — 95 с.
Полек Т. Дитяча книжечка про українські традиції / Т. Полек ; худож. А. Артюх. — Київ : Дуліби, 2018. — 63 с.
Усе найцікавіше про історію і звичаї України / К. Галушко ; дизайнер обкл. Д. Ганнс. — Харків : Віват, 2018. — 319 c.
Шкода М. Люба моя Україна : свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та повір'я укр. народу / М. Шкода ; худож. О. І. Альбрехт ; дизайн обкл. В. Ю. Лукаш. — Київ : Кристал бук, 2016. — 543 с.

.: Розділ: Література :: 29.04.2021 11.34.27 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Тячів :: Запитання: 45480  
Вікторія запитує:
Добрий день. Допоможіть з літературою про акцію Вісла. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторія! Пропонуємо вашій увазі наступні джерела інофрмації:
Дузь Л. Операція «Вісла»: у пошуках об’єктивного погляду на події [Електронний ресурс] / Л. Дузь // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2008. — Вип. 11. — С. 267-272. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2008_11_30.
Коваль-Фучило І. Пам’ять про Голокост у спогадах українців-переселенців операції «Вісла» (1947) [Електронний ресурс] / І. Коваль-Фучило // Слов’янський світ. — 2018. — Вип. 17. — С. 92-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2018_17_9.
Конєва Я. Мотив акції «Вісла» як фактор текстотворення у фольклорі українців на Вармії та Мазурах у Польщі [Електронний ресурс] / Я. Конєва // Матеріали до української етнології. — 2016. — Вип. 15. — С. 167-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mdue_2016_15_21.
Кудласевич О. Депортація українського населення: політичні причини та економічні наслідки (до 75-х роковин операції «Вісла») [Електронний ресурс] / О. Кудласевич // Історія народного господарства та економічної думки України. — 2019. — Вип. 52. — С. 178-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ingedu_2019_52_12.
Лучко М. Операція «Вісла»: Польсько-українські взаємини у 1944 - 1947 рр. / М. Лучко, Б. Лановик; Європ. ун-т. Терноп. філ. — Тернопіль, 2007. — 340 c.
Музика І. Розселення українців Польщі в УРСР, як переддень операції «Вісла» [Електронний ресурс] / І. Музика // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — 2015. — Вип. 26. — С. 40-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2015_26_18.
Наконечний В. Лемки в XX столітті: життя на етнічних землях та в нових геополітичних умовах: автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / В. Наконечний ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2008. — 19 с.
Наконечний В. Трагедія українців Закерзоння (акція «Вісла» на сторінках журналу «Лемківщина») [Електронний ресурс] / В. Наконечний // Східноєвропейський історичний вісник. — 2017. — Вип. 4. — С. 107-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_4_15.
Патриляк І. Акція «Вісла» у світлі звітних документів українського націоналістичного підпілля [Електронний ресурс] / І. Патриляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2015. — Вип. 3. — С. 39-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2015_3_11.
Стецюк Н. Становище українського населення в Польщі після акції «Вісла» [Електронний ресурс] / Н. Стецюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. — 2010. — № 23. — С. 342-351. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2010_23_40.
Халюк Л. Акція «Вісла» 1947 року в родинних оповідях-спогадах [Електронний ресурс] / Л. Халюк // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2012. — Вип. 18. — С. 333-340. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2012_18_52.
Халюк Л. Змістові мотиви в оповіданнях-спогадах українців-переселенців про акцію «Вісла» 1947 року. (Наук. повідомл. молодого вченого на засіданні Президії НАН України 15 лютого 2012 року) / Л. Халюк // Вісн. НАН України. — 2012. — № 4. — С. 51-54.
Халюк Л. Історія збирання та дослідження прозового фольклору Лемківщини про акцію «Вісла» 1947 року в Польщі та Україні [Електронний ресурс] / Л. Халюк // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2013. — Вип. 21. — С. 336-342. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2013_21_46.
Цепенда І. Українсько-польські етнополітичні відносини 40 – 50-х років XX століття : автореф. дис... д-ра політ. наук : 23.00.05 / І. Цепенда; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса НАН України. — Київ, 2009. — 32 c.

.: Розділ: Література :: 29.04.2021 11.23.39 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єлизавета із міста: Київ :: Запитання: 45479  
Єлизавета запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про творчу діяльність О. Пахльовської. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Єлизавето! Радимо опрацювати такі джерела:
Бродюк Ю. Концепція національної ідентичності в публіцистиці Оксани Пахльовської (на матеріалі книги «Аve, Europa!») [Електронний ресурс] / Ю. Бродюк // Теоретична і дидактична філологія. Серія : Філологія (літературознавство, мовознавство). — 2016. — Вип. 24. — С. 13-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tdff_2016_24_4.
Кліценко С. Альтернативи розвитку української культури (на матеріалах статей О. Пахльовської та І. Дзюби) [Електронний ресурс] / С. Кліценко // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. — 2009. — Вип. 9. — С. 222-228. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2009_9_21.
Клевана В. Особливості перекладацького методу О.Є. Пахльовської [Електронний ресурс] / В. Клевана // Молодий вчений. — 2017. — № 10. — С. 633-637. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_10_146.
Кліценко С. Концепція розвитку української культури О. Пахльовської як прояв боротьби між європейською та євразійською ідентичностями в Україні [Електронний ресурс] / С. Кліценко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Культурологія. — 2010. — Вип. 5. — С. 264-266. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2010_5_36.
Пахльовська О. Ave, Europa : статті, доповіді, публіцистика (1989 — 2008) / О. Пахльовська. — Київ : Пульсари, 2008. — 656 c.
Пахльовська О. Українська літературна цивілізація : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / О. Пахльовська ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2000. — 96 с.
Петрів Х. Лінгвокогнітивна маркованість концепту «душа» (на матеріалі публіцистики Оксани Пахльовської) [Електронний ресурс] / Х. Петрів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 245. — С. 251-257. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil.
Петрів Х. Семантичний резонанс як механізм об’єктивації авторської концептології національної ідентичності (на матеріалі публіцистики Оксани Пахльовської) [Електронний ресурс] / Х. Петрів // Одеський лінгвістичний вісник. — 2017. — Вип. 10(2). — С. 41-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2017_10(2)__11.
Шутка І. Публіцистика Оксани Пахльовської крізь призму постколоніальної теорії [Електронний ресурс] / І. Шутка // Українське літературознавство. — 2012. — Вип. 75. — С. 250-257. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ul_2012_75_24.

.: Розділ: Література :: 28.04.2021 22.05.07 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Львів :: Запитання: 45478  
Ярослав запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу з теми: "Мирон Кордуба: основні етапи творчості". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Із плеяди видатних у національній науці: Мирон Кордуба
https://ntsh.org/sites/default/files/v49-p28-51.pdf
Білинський Б. Мирон Кордуба в контексті епохи
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukrpol_2012_5_20.pdf
Поліщук Ю. Творча спадщина Мирона Кордуби в дзеркалі істороіографічної традиції
http://history-ejournal.cdu.edu.ua/article/download/1267/1279
Федорищак Р. Л. Культурно-просвітницька діяльність Мирона Кордуби
наприкінці XIX – на початку XX століття
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NZTNPU_ped_2012_4_12.pdf
Батюк Т. Публіцистична діяльність Мирона Кордуби у міжвоєнний час
http://dspu.edu.ua/history_journal/arhiv/34_2014/3.pdf
Піх О. Науково-освітня діяльність Мирона Кордуби у Варшаві (1928–1940)
http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/ukr-pol_5/018-pix.pdf
Федорів І. Наукові зв’язки Мирона Кордубb у Варшавській період діяльності (1929 – 1940)
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16750/1/Fedoriv.pdf
Батюк Т. Наукова та публіцистична праця Мирона Кордуби в роки другої світової війни
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6548/1/Batuik.pdf
Федорів І.О. Наукова і громадсько-політична діяльність Мирона Кордуби (1876-1947 рр.) [Текст]: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Федорів Ірина Олегівна; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04fiodmk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

.: Розділ: Історія :: 28.04.2021 21.06.24 :.
.: ip адресса: :: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владислава із міста: Суми :: Запитання: 45477  
Владислава запитує:
Добрий день. Мені потрібні джерела про самоврядування та лідерство серед учнів старшої школи. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Владиславо! Перегляньте наступні джерела за вашим запитом:
Бондарчук О. Психологічні особливості орієнтації учнів підліткового віку на лідерство залежно від типу закладу загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / О. Бондарчук, І. Пустовалов // Організаційна психологія. Економічна психологія. — 2020. — № 4. — С. 7-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2020_4_3.
Гайдамака О. Квест як ігрова форма навчання лідерству : ігри та розваги / О. Гайдамака // Позашкілля (Шкільний світ). — 2019. — № 10. — С. 68-72.
Гресь А. Як навчити дитину вести інших за собою : 12 кроків до лідерства / А. Гресь // Зростаємо разом. — 2017. — № 11. — С. 4-5.
Гресь А. Як навчити дитину чуйності : 12 кроків до лідерства / А. Гресь // Зростаємо разом. — 2017. — № 12. — С. 4-5.
Заняття «Школи лідера» на тему: «Лідер і лідерство» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zanatta-skoli-lidera-na-temu-lider-i-liderstvo-48554.html. — Дата звернення : 29.04.2021.
Заняття «Школи лідера» на тему: «Я – лідер лідерського самоврядування» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zanatta-skoli-lidera-na-temu-a-lider-liderskogo-samovraduvanna-48572.html. — Дата звернення : 29.04.2021.
Зеленюк В. «Молода генерація»: як у школі виховати лідерів : актуально / В. Зеленюк // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 60-86.
Зеленюк В. Школа як життєвий простір лідерів учнівського самоврядування : тема / В. Зеленюк // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 7. — С. 32-60.
Лазуткіна Р. «День Триффідів» : психологічна гра для підлітків : розвивальні заняття / Р. Лазуткіна // Психолог (Шкільний світ). — 2018. — № 19-20. — С. 84-92.
Лідери — одноліткам : школа лідерів// Позакласний час. — 2017. — № 11. — С. 15-16.
Масютіна М. Розвиток soft skills старшокласників : розкриття компетенцій через навчання дебатів / М. Масютіна // Шкільний світ. — 2020. — № 11-12. — С. 5-21.
Нечипоренко Т. Лідер світу : заняття з елементами тренінгу для підлітків / Т. Нечипоренко // Психолог (Шкільний світ). — 2018. — № 23-24. — С. 86-97.
On the top: 9 рис лідера та як їх виховати в дитині : цікаво // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 10. — С. 90-93.
Секелик І. Лідер у кожному з нас : творчий проект для учнів 9-11-х класів / І. Секелик // Шкільний світ. — 2019. — № 1. — С. 20-24.
Сімакова А. Лідер чи ведений. Як правильно виховувати? : хлоп’ятка&дівчатка / А. Сімакова // Зростаємо разом. — 2017. — № 11. — С. 22-24.
Твір -резюме «Я- лідер» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/tvir-rezume-a-lider-377199.html. — Дата звернення : 29.04.2021.
Харченко Н. Як розвивати навички soft skills у підлітків : матеріали для виховної роботи з розвитку «м’яких» навичок / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2019. — № 15. — С. 6-40.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.04.2021 20.45.53 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.239853 seconds