Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44697
   


Автор запитання: Оля із міста: Черкаси :: Запитання: 46460  
Оля запитує:
Добрий день. Дуже потрібна література на тему: характеристика роману В. Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Гладир Я. С. Конфлікт «вільного кохання» з інстинктом в романі В. Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля» [Електронний ресурс] / Я. С. Гладир // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 2(2). — С. 146-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_2(2)__27.
Ковальчук О. Г. Життєва філософія Кирпатого Мефістофеля (роман В. Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля») [Електронний ресурс] / О. Г. Ковальчук // Література та культура Полісся. — 2009. — Вип. 52. — С. 55-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2009_52_8.
Ковальчук О. Г. Роман В. Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля» («вища людина» у структурі буття) / О. Г. Ковальчук ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. — 161 с. — (Серія «Монографії Ніжинської вищої школи»).
Кошова І. О. Володимир Винниченко. «Записки Кирпатого Мефістофеля» (конспект уроку позакласного читання з української літератури. 10 клас) [Електронний ресурс] / І. О. Кошова // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 1. — С. 90-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2016_1_13.
Лук’яненко О. Психологізм романної творчості В. Винниченка (на матеріалі романів «Сонячна машина», «Записки Кирпатого Мефістофеля») [Електронний ресурс] / О. Лук’яненко, С. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі. — 2014. — № 1. — С. 25-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2014_1_9.
Небеленчук І. Психологічний портрет як ключ до розуміння образу героя (за романом В. Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля») [Електронний ресурс] / І. Небеленчук // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 5. — С. 14-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_5_6.
Пастух Б. В. Ранні романи Володимира Винниченка : наук. вид. / Б. В. Пастух; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Ін-т літературознавчих студій. — Львів : ПАІС, 2009. — 160 c.
Хархун В. П. Поетика роману Володимира Винниченка «Записки Кирпатого »: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / В. П. Хархун ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2000. — 19 с.
Хархун В. П. Роман Володимира Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля» (проблеми поетики) : навч.посіб. до курсу «Укр. л-ра» для студ. та магістрів пед. ун-тів (спец. «Укр. мова та л-ра») / В. П. Хархун; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин, 2001. — 116 c.
Хархун В. П. Роман Володимира Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля»: генерика, семіосфера, імагологія / В. П. Хархун ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. — 199 с. — (Серія «Монографії Ніжинської вищої школи»).

.: Розділ: Література :: 2.06.2022 09.00.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Луцьк :: Запитання: 46452  
Ірина запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: Особливості перекладів Миколи Лукаша. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Дворніков А. «Проміжна мова» як домінантна ознака перекладацького стилю Миколи Лукаша (на прикладі перекладу балади Ф. Шиллера «Freundschaft») [Електронний ресурс] / А. Дворніков // Studia linguistica. — 2012. — Вип. 6(2). — С. 145-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2012_6(2)__25.
Крушинська О. Г. Поезія французького модернізму у перекладах Миколи Лукаша [Електронний ресурс] / О. Г. Крушинська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2014. — Вип. 26. — С. 153-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2014_26_17.
Марчишин Н. Я. Своєрідність інтерпретаційної творчості Миколи Лукаша : Дослідж. / Н. Я. Марчишин; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. — 52 c.
Микола Олексійович Лукаш. Коротка хроніка життя і творчості / уклад.: Б. І. Черняков; Акад. наук вищ. шк. України. Від-ня мас. комунікації. — Київ, 2004. — 79 c. — (Кролевець і Кролевеччина; Вип.5).
Радчук В. Перекладацький метод Миколи Лукаша [Електронний ресурс] / В. Радчук // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2010. — Вип. 89(1). — С. 103-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2010_89(1)__25.
Савчин В. Р. Інтертекстуальність перекладів Миколи Лукаша [Електронний ресурс] / В. Р. Савчин // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. — 2013. — Вип. 21. — С. 234-244. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_in_mov_2013_21_35.
Савчин В. Р. Микола Лукаш – редактор перекладної літератури [Електронний ресурс] / В. Р. Савчин // Іноземна філологія. — 2014. — Вип. 127(1). — С. 110-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/infil_2014_127(1)__19.
Савчин В. Р. Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу : автореф. дис... канд. філол. наук / В. Р. Савчин; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2006. — 20 c.
Скопненко О. Використання елементів конфесійного стилю в художніх перекладах Миколи Лукаша (етюд до проблеми) [Електронний ресурс] / О. Скопненко, Т. Цимбалюк-Скопненко // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2010. — Вип. 506-508. — С. 179-184. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2010_506-508_27.
Скопненко О. Елементи північноукраїнського походження в мові перекладу Миколи Лукаша [Електронний ресурс] / О. Скопненко, Т. Цимбалюк-Скопненко // Волинь - Житомирщина. — 2010. — № 22(1). — С. 374-383. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2010_22(1)__45.
Теряєв Д. О. Акустична природа звучання мови перекладів (експериментально-фонетичне дослідження творчості Миколи Лукаша) [Електронний ресурс] / Д. О. Теряєв // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2010. — Вип. 12. — С. 182-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2010_12_34.
Федунович-Швед О. Т. Поетизми у перекладацькій творчості Миколи Лукаша [Електронний ресурс] / О. Т. Федунович-Швед // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 1. — С. 151-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_1_31.
Цимбалюк-Скопненко Т.В. Джерела фразеології ідіостилю Миколи Лукаша крізь призму його картотеки [Електронний ресурс] / Т.В. Цимбалюк-Скопненко // Українська мова. — 2019. — № 1. — С. 126-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2019_1_12.
Чередниченко О. Перекладацький доробок Миколи Лукаша у царині романських літератур (до 90-літнього ювілею майстра) [Електронний ресурс] / О. Чередниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. — 2010. — № 43. — С. 59-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_If_2010_43_21.

.: Розділ: Література :: 31.05.2022 13.36.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Київ :: Запитання: 46450  
Ілона запитує:
Добрий день. Шукаю літературу на тему: Фразеологія творів Уласа Самчука. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Баран Я. А. Фразеологія у системі мови / Я. А. Баран. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997. — 175 с.
Бурлакова І. В. Творчість Уласа Самчука. Проблеми індивідуального стилю : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. В. Бурлакова ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2000. — 215 с.
Здіховська Т. В. Паремії як компонент фразеології в прозі Б. Лепкого й У. Самчука [Електронний ресурс] / Т. В. Здіховська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4. — С. 67-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2014_4_10.
Здіховська Т. Семантико-стилістичні властивості фразеологізмів на позначення морально-психологічних характеристик людини у прозі У.Самчука [Електронний ресурс] / Т. Здіховська // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2013. — 2013. — С. 101-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2013_2013_16.
Здіховська Т. Фразеологізми на позначення оцінно-експресивного ставлення до іншої людини в прозі Уласа Самчука та Богдана Лепкого [Електронний ресурс] / Т. Здіховська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2019. — Вип. 48. — С. 126-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2019_48_31.
Здіховська Т. В. Фразеологія української прози першої половини XX ст. (на матеріалі творів У. Самчука та Б. Лепкого) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. В. Здіховська; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2010. — 20 c.
Каленюк С. О. Лексика творів Уласа Самчука: народнорозмовні джерела, семантична структура та стилістичні функції : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. О. Каленюк ; Миколаївський держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2007. — 194 с.
Кедич Т. В. Фразеологія української історичної прози другої половини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. В. Кедич ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с.
Мариненко Ю. В. Творчість Уласа Самчука : навч. посіб. / Ю. В. Мариненко ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В.Вінниченка, 1999. — 54 с.
Стасик М. В. Епічні стильові домінанти художньої прози Уласа Самчука : автореф. дис... канд. філол. наук / М. В. Стасик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2006. — 21 с.
Стецій В. Ф. Мовна особистість Уласа Самчука (світоглядна орієнтація і мовотворчість) : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В. Ф. Стецій ; Слов’янський держ. педагогічний ун-т. — Слов’янськ, 2003. — 219 с.
Янчук Н. Фразеологізми на позначення процесів мовленнєвої та розумової діяльності в романі «Волинь» Уласа Самчука [Електронний ресурс] / Н. Янчук // Волинь - Житомирщина. — 2010. — № 22(1). — С. 384-391. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2010_22(1)__46.
Янчук Н. В. Функціонування фразеологізмів із соматичним компонентом у романі «Волинь» Уласа Самчука [Електронний ресурс] / Н. В. Янчук // Волинь - Житомирщина. — 2020. — Вип. 31. — С. 93-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2020_31_12.

.: Розділ: Література :: 30.05.2022 18.58.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоя із міста: Кропивницький :: Запитання: 46422  
Зоя запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Шукаю літературу про урбаністичні мотиви у творчості Валер'яна Підмогильного. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам опрацювати такі джерела:
Бабенко А. Дискурс міста в модерністичному романі Валер’яна Підмогильного «Місто» та в постмодерному романі Сергія Жадана «Ворошиловоград» [Електронний ресурс] / А. Бабенко // Літературознавчі студії. — 2014. — Вип. 42(1). — С. 50-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2014_42(1)__8.
Бібік В. Б. Київ у системі хронотопного комплексу «Повісті без назви» В. Підмогильного [Електронний ресурс] / В. Б. Бібік // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 22(2). — С. 6-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_22(2)__3.
Ізосімова С. Екзистенціальна філософія міста, як основна риса однойменного роману В. Підмогильного / С. Ізосімова // Наука. Релігія. Суспільство. — 2014. — № 3. — С. 35-38.
Капленко О. Урбаністичні уявлення В.Підмогильного у світлі шпенглерівської концепції / О. Капленко // Слово і час. — 2002. — Вип. 8. — С. 79-83.
Коновалова М. М. Людина в урбаністичному просторі романів «Місто» В. Підмогильного та «Дівчина з ведмедиком» В. Домонтовича [Електронний ресурс] / М. М. Коновалова, Ю. В. Шкурат // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 4(4). — С. 24-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_4(4)__7.
Лущій С. Образ міста в образі Валер’яна Підмогильного [Електронний ресурс] / С. Лущій // Рідний край. — 2012. — № 2. — С. 110-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2012_2_23.
Нестелєєв М. А. Харків Хвильового та Київ Підмогильного: боротьба локусів і світоглядів [Електронний ресурс] / М. А. Нестелєєв // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 22(2). — С. 82-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_22(2)__16.

.: Розділ: Література :: 19.05.2022 17.45.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Львів :: Запитання: 46420  
Соломія запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу про творчий шлях Ліни Костенко. Бажано електронні джерела. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бакуменко О. Ліна Костенко: «Я лиш інструмент, в якому плачуть сни мого народу...» [Електронний ресурс] / О. Бакуменко // Віче. — 2015. — № 5. — С. 66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_5_37.
Біографія Ліни Костенко [Електронний ресурс] // OnlyArt : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/kostenko-lina-biografiya/.
Біографія: Ліна Костенко [Електронний ресурс] // Освіта в Україні : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.parta.com.ua/ukr/stories/writers/21/.
Гальченко Л. Літературний бенефіс «Життя на барикадах поезії» [Електронний ресурс] : 85-літтю Ліни Костенко присвячується : сценарій / Л. Гальченко // Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://unbib.mk.ua/index.php/2009-06-11-15-23-30/63-2010-11-04-18-43-58/1274--85-2015.html.
Дзюба І. Є поети для епох [Електронний ресурс] / І. Дзюба // Україна Incognita : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/ivan-dzyuba-ye-poeti-dlya-epox.html.
Кендзьор: уроки від Ліни Костенко, про які не варто забувати [Електронний ресурс] // 5 канал. : [перший український інформаційний канал]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.5.ua/suspilstvo/kendzor-uroky-vid-liny-kostenko-pro-iaki-ne-varto-zabuvaty-170585.html.
Костенко Ліна Василівна (1930) [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Електронна бібліотека «Україніка» : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/4819.
Костенко Ліна Василівна [Електронний ресурс] : [біографія, творчий доробок] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Костенко_Ліна_Василівна.
Костенко Ліна Василівна [Електронний ресурс] : [видатна поетеса. Її лірика була однією з духовних опор покоління шістдесятників] // Дисидентський рух в Україні : віртуальний музей : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://museum.khpg.org/index.php?id=1113913493.
Костенко Ліни Василівна [Електронний ресурс] : біографія // УкрЛіб : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1618.
Ліна Костенко - Біографія (СКОРОЧЕНО) [Електронний ресурс] // Українська література – Електронна бібліотека : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-lina/2252-lina-kostenko-biografiya-skorocheno.
Ліна Костенко – біографія незламної письменниці, яка стала живим класиком в літературі [Електронний ресурс] // LifeStyle24 : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://24tv.ua/lifestyle/lina_kostenko_biografiya_pismennitsi_kostenko_n939281.
Ліна Костенко : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. А. І. Мартинюк ; відп. за вип. Т. Є. Клименко ; за ред. Т. Є. Клименко ; Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка. — Житомир, 2012. — 44 с. — Режим доступу: http://library.zu.edu.ua/doc/Lina Kostenko.pdf.
Ліна Костенко [Електронний ресурс] // Поетика : бібліотека української поезії : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://poetyka.uazone.net/kostenko/.
Ліна Костенко. Творчий шлях, поезії [Електронний ресурс] // Мала сторінка : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://mala.storinka.org/ліна-костенко-творчий-шлях-поезії.html.
Презентація «Ліна Костенко - цитадель духу української літератури» [Електронний ресурс] // Освітній проект «На Урок» : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/prezentaciya-lina-kostenko---citadel-duhu-ukra-nsko-literaturi-106279.html.
Рудюк Т. В. Звукова організація поетичних текстів Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Т. В. Рудюк // Молодий вчений. — 2016. — № 7. — С. 352-355. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_7_85.
Савчук Н. І. Міф і містичне в ранній ліриці Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Н. І. Савчук // Питання літературознавства. — 2011. — Вип. 83. — С. 246-251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2011_83_31.
Слоньовська О. Культурологічний потенціал поезії Ліни Костенко: «з чужого поля» [Електронний ресурс] / О. Слоньовська // Етнос і культура. — 2011-2012. — № 8-9. — С. 53-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etnik_2011-2012_8-9_9.
Хархун В. П. Міфологізм у поетичному мисленні шістдесятництва (за віршем Ліни Костенко «Климена») [Електронний ресурс] / В. П. Хархун // Література та культура Полісся. — 2012. — Вип. 71. — С. 95-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2012_71_11.
Шестак А. Ліна Костенко. Поетеса епохи [Електронний ресурс] / А. Шестак // Українська правда : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/articles/2018/12/10/7200729/.

.: Розділ: Література :: 19.05.2022 11.45.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.270262 seconds