Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44892
   


Автор запитання: Валерія із міста: м. Одеса :: Запитання: 46626  
Валерія запитує:
Доброго вечора. Прошу, знайдіть будь-ласка мені літературу до теми:"Урбаністична есеїстика", "Художньо-рефлексивна есеїстика", "Мистецько-критична есеїстика" у творах Юрія Андруховича, і їх аналіз. Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/3998/Чаура Н.Есеїстика Ю.Андруховича.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/77533/78-Shevchenko.pdf?sequence=1
https://ukrlit.net/textbook/11klas_1/116.html
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/18630/1/156-168.pdf
http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/part_4/32.pdf
https://nvk66inf.wordpress.com/2020/05/12/українська-література-11-б-12-05-2020/
file://server_odb/загальні документи/Бухгалтерія/118926-Текст статті-252632-1-10-20171219.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/esseisticheskiy-tsikl-v-tvorchestve-yuriya-andruhovicha/viewer
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7865/1/V_Shut_Avtoref_2014_IPPO.pdf
http://litmisto.org.ua/?p=19216

– Грабовський С. Еcce Andrukhovych / С.Грабовський // Критика. - 2000. - № 7-8. - С. 20-23.
– Хорошева О. О. Стилістичні фігури в системі архітектоніки есе Юрія Андруховича / О. О. Хорошева // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2010. - Вип. 20. - С. 169-183.
– Баліна К. Дискурс німецькомовної гуманітарної культури в есеїстиці Ю.Андруховича / К.Баліна // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 6. - С.55.
– Шуть В.Я. Інтерсеміотичність поетики сучасної української есеїстики (на матеріалі творчості Юрія Андруховича та Оксани Забужко) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Шуть Валентина Яківна ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2014. – 20 с.
– Шуть В.Я. Образність водної стихії як результат інтерсеміотичного перекладу у збірці Ю. Андруховича “Диявол ховається в сирі” / В.Я. Шуть // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки Філологічні науки. Літературознавство. – 2011. – № 11 (222). – С. 152-156.
– Шуть В.Я. Гуцульська музика в есеїстиці Юрія Андруховича / В.Я. Шуть // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: 18 міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. XXVI. – Ч. 4. – С. 315-322.
– Шуть В.Я. Рецепція міфологеми простору в есеїстиці Юрія Андруховича (на матеріалі збірки “Дезорієнтація на місцевості”) / В.Я. Шуть // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філологічні науки) : № 3 / редкол.: Бондарева О.Є., Єременко О.В., Буніятова І.Р. [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – С. 92-96.
– Шуть В.Я. Інтерсеміотичні явища в українській есеїстиці (на матеріалі збірки Ю. Андруховича “Диявол ховається в сирі”) / В.Я. Шуть // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філологічні науки) : № 4 / редкол.: Бондарева О.Є., Борисенко К.Г., Буніятова І.Р. [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 170-173.
– Баліна К.Н. Постмодерністська парадигма творчості Юрія Андруховича : дисертація ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Баліна Катерина Никифорівна; наук. кер. Ковбасенко Юрій Іванович. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ : [Київ ун-т ім. Б. Грінченка], 2011. - 193 л.
– Білоцерківець Н. Semper tiro на тлі перверсій і рекреацій : (Про поета, есеїста, прозаїка Ю.Андруховича) / Н.Білоцерківець // Українська культура. - 1997. - № 8-9. - С. 26-27.
– Якубовська М. Відчути на дотик епоху : (літературний портрет Юрія Андруховича) / М. Якубовська // Якубовська М.С. У дзеркалі слова : Есеї про сучасну українську літературу / М. С. Якубовська. - Львів : Каменяр, 2005. - С. 308-318.
– Севрук О. Урбаністичний простір у романах Юрія Андруховича / О. Севрук // Слово і час. - 2010. - N 3. - С. 70-80.
– Шевченко Т. Образ "своєї території" як концептуальний засіб вираження авторського світобачення в есеїстиці Ю. Андруховича / Т. Шевченко // Проблеми сучасного літературознавства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса, 2011. - Вип. 15. - С. 273-289.
– Шуть В. Я. Викриття імперського мислення через семіотичні коди живопису, музики, кінематографа (на матеріалі есеїстики Юрія Андруховича) / В. Я. Шуть // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - Вип. 39, Ч. 2. - С. 488-494.

.: Розділ: Література :: 8.08.2022 20.31.25 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м. Одеса :: Запитання: 46623  
Валерія запитує:
Доброго вечора. Допоможіть будь-ласка знайти літературу до магістерської роботи на тему:"Типологія культурологічної есеїстики Андруховича.Ю"
Наша відповідь:
Андрухович Ю. Європа - культура на краю світу / Ю. Андрухович // Критика. — 2013. — № 3-4. — С. 2-4.
Андрухович Ю. Книга відгуків : вірші, есеї, романи / Ю. Андрухович. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. — 519 с.
Баліна К. Дискурс німецькомовної гуманітарної культури в есеїстиці Ю. Андруховича / К. Баліна // Зарубіжна література в школах України. — 2011. — № 6. — С. 55-57.
Баліна К. Манливі лакуни прози Юрія Андруховича і Милорада Павича / К. Баліна // Зарубіжна література в школах України. — 2008. — № 6. — С. 34-37.
Белей Н. У силовому полі світової літератури: мистецький код Юрія Андруховича : літературознавче есе / Н. Белей // Всесвітня література в сучасній школі. — 2012. — № 9. — С. 23-31.
Гнатюк М. М. Жанрово-тематична парадигма сучасної есеїстики [Електронний ресурс] / М. М. Гнатюк // Літературознавчі студії. — 2015. — Вип. 1(1). — С. 96-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2015_1(1)__13
Загороднюк В. С. Подорожня есеїстика в романі "Лексикон інтимних міст" Юрія Андруховича: проблема жанру і енциклопедизму [Електронний ресурс] / В. С. Загороднюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 2(4). — С. 196-201. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_2(4)__32
Критика прози : ст. та есеї / В. Неборак. — Київ : Грані-Т, 2011. — 326 с. — (De profundis).
Новицька Л. Географія в художньому слові / Л. Новицька // Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 2. — С. 41-42.
Пройдаков А. І. Урбаністична складова есеїстики Юрія Андруховича [Електронний ресурс] / А. І. Пройдаков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2014. — Вип. 13. — С. 37-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_13_12
Родик К. Актуальна література : пунктир-енциклопедія : есеї. Кн. 1 / К. Родик ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; дизайн обкл. Д. Родика ; фот. К. Родика, Д. Родика. — Київ : Радуга, 2016. — 255 с.
Севрук О. Урбаністичний простір у романах Юрія Андруховича / О. Севрук // Слово і час. — 2010. — № 3. — С. 70-80.
Сільман К. В. Есеїстика як перехідне жанрове утворення: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / К. В. Сільман // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філологія. Літературознавство. — 2017. — Т. 301, Вип. 289. — С. 137-143. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2017_301_289_26
Чаура Н. Есеїстика Ю. Андруховича на сторінках часопису "Критика" [Електронний ресурс] / Н. Чаура // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2016. — № 2. — С. 266-271. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2016_2_53
Шевченко Т. М. Ліричні інтенції сучасної української письменницької есеїстики [Електронний ресурс] / Т. М. Шевченко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2019. — Т. 30(69), № 4(1). — С. 148-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2019_30(69)_4(1)__30
Якубовська М. У дзеркалі слова : Есе про сучас. укр. л-ру / М. Якубовська ; вступ. сл. В. Лизанчука, худож. М. Шутурми. — Львів : Каменяр, 2005. — 751 с.

.: Розділ: Література :: 5.08.2022 16.43.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Київ :: Запитання: 46613  
Євгенія запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: Специфіка роману "Апостол черні" Ольги Кобилянської. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгеніє! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Даскалюк О. Комунікативні ситуації адресованого волевиявлення як компоненти художнього твору (на матеріалі роману «Апостол черні» Ольги Кобилянської) [Електронний ресурс] / О. Даскалюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2010. — Вип. 496-497. — С. 162-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2010_496-497_27.
Демченко І. А. Особливості поетики Ольги Кобилянської / І. А. Демченко. — Київ : Твім інтер, 2001. — 206 c.
Жижченко Л. Жанрова специфіка роману О. Кобилянської «Апостол черні» [Електронний ресурс] / Л. Жижченко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2015. — Вип. 1. — С. 263-268. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2015_1_39.
Загарук О. Ідеологія статі : Урок-семінар у 10-му класі за феміністичними творами Ольги Кобилянської / О. Загарук // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2006. — № 39. — С. 14-18.
Каневська О. Б. Розгалуженість, складність і взаємодія образів роману «Апостол Черні» Ольги Кобилянської [Електронний ресурс] / О. Б. Каневська, С. В. Щербак // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2014. — Вип. 11. — С. 189-193. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2014_11_26.
Матусяк Л. І. Твори Ольги Кобилянської з життя української інтелігенції. Пошуки морального ідеалу : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Л. І. Матусяк; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2000. — 20 c.
Мельничук Я. Ольга Кобилянська у зв’язках з «людьми чину» — українськими діячами першої третини ХХ ст. / Я. Мельничук // Українська мова і література в школах України. — 2014. — № 9. — С. 9-12.
Мизак Н. Ольга Кобилянська про духовні обов’язки священиків у творі «Апостол черні» (на прикладі о. Костянтина Балицького) [Електронний ресурс] / Н. Мизак, А. Яремчук // Релігія та соціум. — 2016. — № 1-2. — С. 161-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2016_1-2_22.
Починок Л. І. Духовні постулати митрополита Іларіона в контексті роману Ольги Кобилянської «Апостол черні» [Електронний ресурс] / Л. І. Починок // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2017. — Вип. 14. — С. 291-296. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/IvanOgienko_2017_14_48.
Сікора Л. Т. Сакралізація національно-соціальних аспектів буття в романі Ольги Кобилянської «Апостол черні» [Електронний ресурс] / Л. Т. Сікора // Молодий вчений. — 2018. — № 3.1. — С. 165-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_3.

.: Розділ: Література :: 1.08.2022 09.17.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Київ :: Запитання: 46609  
Дарина запитує:
Підкажіть джерела про А. Роговцеву
Наша відповідь:
Доброго дня, Дарино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ада Роговцева - акторка українського театру та кіно [Електронний ресурс] : [презентація] // На урок : освітній проєкт : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/ada-rogovceva---aktorka-ukra-nskogo-teatru-ta-kino-258108.html. — Назва з екрана.
Гордійчук І. Ада Роговцева: «Я досягла віку мудрості» [Електронний ресурс] / І. Гордійчук // День : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/intervyu/ada-rogovceva-ya-dosyagla-viku-mudrosti. — Назва з екрана.
Гостя: Ада Миколаївна РОГОВЦЕВА та Катерина Степанкова [Електронний ресурс] // #ПоглядРикова : [відеоканал]. — Електрон. дані — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=3cGliMzZBHA. — Назва з екрана.
Кондратенко М. Неосяжна любов Ади Роговцевої [Електронний ресурс] / М. Кондратенко // Український інтерес : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://uain.press/blogs/maryna-kondratenko-neosyazhna-lyubov-ady-rogovtsevoyi-880931. — Назва з екрана.
Костюк Х. Ф. Роговцева Ада Миколаївна [Електронний ресурс] / Х. Ф. Костюк // Інститут історії України. Енциклопедія історія України : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rohovtseva_A. — Назва з екрана.
Роговцева Ада Миколаївна [Електронний ресурс] : [життя та творчість] // Вікіпедія : вільна енциклопедія проєкт : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Роговцева_Ада_Миколаївна. — Назва з екрана.
Роговцева А. Ада Роговцева, народна артистка, Герой України [Електронний ресурс] : Обіцяю дожити до Перемоги! / А. Роговцева ; бесіду вела Т. Когутич // Укрінформ : [вебсайт]. — Електрон. дані — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3473627-ada-rogovceva-narodna-artistka-geroj-ukraini.html. — Назва з екрана.
Роговцева А. Професія, пов’язана з життям. Ада Роговцева про важливе та просте, про душевне та глибинне, про театр та про життя [Електронний ресурс] : душевна розповідь Ади Роговцевої з Theatre.love / А. Роговцева ; інтерв’ю брала А. Ярушевська // Theatre.love : [блог]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://theatre.love/blog/profesiya-pov-yazana-z-zhittyam-ada-rogovceva-pro-vazhlive-ta-proste-pro-dushevne-ta-glibinne-pro-teatr-ta-pro-zhittya/. — Назва з екрана.
Сукач Н. Аді Роговцевій 82 роки: коротка біографія та ТОП-9 цитат [Електронний ресурс] / Н. Сукач // ВСВІТІ : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://vsviti.com.ua/interesting/society/73910. — Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 27.07.2022 13.35.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Київ :: Запитання: 46601  
Кіра запитує:
Чи є у вашій бібліотеці видання творів К. Патерсон англійською мовою. Дякую.
Наша відповідь:
Кіро, нажаль у нашій бібліотеці є тільки один твір англійською мовою, який знаходиться на абонементі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання:
Paterson K. Bridge to Terabithia / K. Paterson ; ill. by D. Diamond. — New York : Crowell, 1977. — 163 p. : ill.
Чекаємо вас у бібліотеці!

.: Розділ: Література :: 20.07.2022 13.58.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.25186 seconds