Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45805
   


Автор вопроса: Наталка из города: Житомир :: Вопрос: 37098  
Наталка спрашивает:
Підкажіть, будь ласка, інформацію на тему "Новий історизм". Дякую!
Наш ответ:
Пропонуємо наступні джерела інформації:
Панченко П. "Історія" в контексті історизму,історичної правди / П.Панченко // Історія України. - 1999. - № 20. - С. 1--3
Пироженко В. Принцип історизму в соціальних дослідженнях: перспективи нового розуміння / В.Пироженко // Історія в школі. - 1999. - № 6. - С. 28-32
Лєпьохін, Євген Психологізм та історизм в оповіданні "Собака" В. Підмогильного й новелі "Зрадлива жінка" А. Камю / Є. Лєпьохін // Дивослово. - 2008. - № 12 . - С. 48-50. - Бібліогр. в кінці ст. (12 назв.). - Зміст: "Собака" ; "Зрадлива жінка"
Анотація: Досліджується історизм та психологізм у творчості В. Підмогильного та А. Камю.
Наукові записки / М-во освіти і науки України, КДПУ ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. - (Сер. "Філологічні науки" (літературознавство, мовознавство))
Вип. 92 / редкол.: О. А. Семенюк [та ін.]. - 2010. - 475,[1] с.
http://litakcent.com/2012/12/10/novyj-istoryzm-tretij-vymir-literaturnoji-krytyky/
http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/167
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6394
http://ecat.diit.edu.ua:81/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB4_PRINT&P21DBN=DB4&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=новий історизм
http://www.vsesvit-journal.com/m/index.php?option=com_content&task=view&id=655&Itemid=41
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:289788/Source:default
http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/prepod/pavlov.htm
http://lektsii.net/2-40424.html
http://www.academia.edu/10782259/Історико-філософська_біографістика_провідні_тенденції_та_віхи_становлення_Biographical_approach_within_the_historiography_of_philosophy_the_main_tendencies_and_landmarks_of_creation_
http://www.history.vn.ua/article/9.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Історизм_(література)
http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/edkin.html
http://o-proskurin.livejournal.com/41138.html?thread=1000882

.: Раздел: Литература :: 13.07.2015 17.32.47 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Надежда из города: Херсон :: Вопрос: 37095  
Надежда спрашивает:
Підкажіть, будь ласка, де знайти інформацію про жанро-стильові пошуки, проблеми і завдання у творчості Василя Тимчука, Л. Копань, Ростислава Самбука. Підійдуть будь-які джерела.
Наш ответ:
Доброго дня! На жаль, інформації, стосовно вашого запиту, обмежено. Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
Знаменні та пам'ятні дати Запоріжжя 2009. – Режим доступу: http://zounb.zp.ua/resourse/2009/calendar_2009_F_people_9.html
Кокотюха А. Україна в пошуках детективу. – Режим доступу: http://www.dnipro-ukr.com.ua/rubrik_description-5295.html
Копань Лариса Юріївна. – Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/ulencycl/ule73.htm
Ростислав Самбука. – Режим доступу: http://www.ursr.org/vsesvit/90/10/html/164.html
Ростислав Самбук. Выбор жанра. – Режим доступа: http://bondandothers.ru/creators/sambuk-select-genre/
Діалектика художнього пошуку: літературний процес 60-80-х років. – К.
: Наук. думка, 1989. – 320 с.

.: Раздел: Литература :: 11.07.2015 17.40.25 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Дніпр. :: Вопрос: 37090  
Оля спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти електронні чи друковані джерела (зокрема, навчальні й робочі програми, методички, посібники для вивчення курсу "Сучасна українська література"). Щиро дякую.
Наш ответ:
Шановна Оля, скористайся такими джерелами інформації:

1.Р.Б. Харчук Сучасна українська проза. Постмодерний період. - К.: Академія, 2008 р. - 95 с.
2. Шелест Г. Ю. Сучасна (новітня) українська література XX століття. Частина 1 [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання / Г. Ю. Шелест. – Маріуполь : ПДТУ, 2012. – 136 с
3.Лебединцева Н.М. Сучасна українська література: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 104 с.

http://shron.chtyvo.org.ua/Kharchuk_Roksana/Suchasna_ukrainska_proza_Postmodernyi_period.pdf
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1116
http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=2&b=190

.: Раздел: Литература :: 7.07.2015 11.23.31 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Острог :: Вопрос: 37088  
Тетяна спрашивает:
Доброго дня! Підкажіть , будь ласка, чи є якась література за творчістю Василя Стуса після 2010 року? Дякую!
Наш ответ:
Бажан О. Незламний ( до 75-річчя з дня народження Василя Стуса) [Текст] / О. Бажан // Краєзнавство. - 2013. - № 1. - С. 200-206.
Базилевський В. Стус: структура етичного радикалізму [Текст] / В. Базилевський // Літературна Україна. - 2012. - 13 вересня. - С. 4, 10-11
Василь Стус: Поет і Громадянин : книга спогадів та роздумів / укл. В. Овсієнко. - Київ : Кліо, 2013. - 682,[1] с. : портр.
Видатні постаті в історії України ХХ ст. [Текст] : короткі біографічні нариси / В. Гусєв [та ін.]. - Київ : Вища школа, 2011. - 390,[2] с. : портр.
Жулинський М. Василь Стус: нове народження в онові духу [Текст] / М. Жулинський // Літературна Україна. - 2014. - 2-9 січня. - С. 4-5.
"За мною стояла Україна..." : до 75-річчя від дня народження В.С.Стуса (1938-1985) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2013. - № 1. - С. 34-45 : фото.
Жулинський М. Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М. Жулинський ; гол. ред.: А. Мнишенко ; ред. О. Вербило. - Київ : Либідь, 2011. - 1150 с. : портр., фото.
Ісаєва О. "На колимськім морозі калина..." : вечір пам'яті для старшокласників / О. Ісаєва // Дивослово. - 2013. - № 1. - С. 21-25.
Іщенко Є. Концепти й екзистенціали в семантичному полі лірики Василя Стуса / Є. Іщенко // Слово і час. - 2013. - № 1. - С. 31-41 : фот.
Кульчий О. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів / О. Кульчий, Т. Малярчук, Ю. Бентя ; Держ. архівна служба України, Центральний держ. архів-музей літератури і мистецтва України. - Київ : Кліо, 2013. - 347,[4] с. : портр., фото.
Ластівка І. Василь Стус: дорогами мужності і болю [Текст] / І. Ластівка // Українська мова та література. - 2015. - № 4 (лютий). - С. 30-38.
Латанський В. Характерник на Майдані / В. Латанський // Київ. - 2014. - № 9-10. - С. 184-186.
Маринчак В. Авторський інтенціональний синтез у поезії Василя Стуса на тлі християнської аксіології [Текст] / В. Маринчак // Слово і час. - 2012. - № 5. - С. 37-49.
Маринчак В. Авторський інтенціональний синтез у поезії Василя Стуса на тлі християнської аксіології [Текст] / В. Маринчак // Слово і час. - 2012. - № 5. - С. 37-49.
Масенко Л. Лист Василя Стуса до Андрія Малишка: історія нездійснимої спроби діалогу [Текст] / Л. Масенко // Літературна Україна. - 2013. - 12 вересня. - С. 6.
Овсієнко В. "Іду за край...": карикатура на Стуса / В. Овсієнко // Слово і час. - 2013. - № 3. - С. 106-109 : ілюстр.
Овсієнко В. Жертви політичних репресій [Текст] / В. Овсієнко // Права людини. - 2014. - № 31 (листопад). - С. 9-12.
Поезія із-за ґрат : антологія: поетична творчість українських політв’язнів радянських тюрем і концтаборів / М. Адаменко [та ін.] ; укл. О. Голуб ; авт. передм. Л. Тарнашинська. - Київ : Смолоскип, 2012. - 869 с. : портр.
Пуніна О. "За читанням Ясунарі Кавабати" Василя Стуса: досвід осяяння [Текст] / О. Пуніна // Слово і час. - 2012. - № 5. - С. 50-57.
Романько В. Андрій Малишко і Василь Стус: діалог так і не відбувся / В. Романько // Дивослово. - 2013. - № 6. - С. 58-59.
Степова пектораль. Поетична антологія від Т. Г. Шевченка до наших днів / укл. і передмова Анатолія Глущака. - Одеса : Маяк, 2011. - 383 с. : іл.
Стус В. (1938-1985). Деколонізація СРСР - єдиний гарант миру в усьому світі / В. Стус. З таборового зошита / ред. Л. Івшина ; укл.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна. - Київ : Видавництво ПрАТ "Українська прес-група", 2012. - 79 с. : портр. - (Сер. "Бронебійна публіцистика").
Стус В. Во мне рождается господь... [Текст] : Стихи / Перевод с украинского и предисловие Дмитрия Бака // Новый мир. - 2011. - № 8. - С. 135-144
Стус В. Листи у вічність... / В. Стус ; худ. оформлення: Дмитро Стус. - Донецьк : БАО, 2012. - 271 с. : портр., 8 л. фото.
Трофименко О. В. Лірика любові й боротьби. Володимир Сосюра й Василь Стус [Текст] / О. В. Трофименко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. - 2015. - № 1. - С. 22-28 : фото.
Українські письменники : біографії, огляди творчості, літературні напрямки і течії, літературознавчий словник : довідник / авт.-укл. Марта Преварська. - Київ : Велес, 2013. - 366,[1] с. : портр.
Українські письменники у спогадах сучасників : у 2 т. / укл., авт. передм., авт. приміт. Іван Лисенко. - К. : Комп’ютерпрес, 2012. - Т. 1. - 2012. - 415,[1] с.
Чорне і червоне: 100 українських поетів ХХ сторіччя: антологія : хрестоматія / М. Вороний [та ін.] ; укл. Борис Щавурський. - Тернопіль : Богдан, 2011. - 1375 с. : портр.
Яструбецька Г. Творчість Василя Стуса і сучасна свідомість [Текст] / Г. Яструбецька // Дивослово. - 2014. - № 7/8. - С. 64-67.

.: Раздел: Литература :: 6.07.2015 17.14.48 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Дополнительная информация от :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Дніпр. :: Вопрос: 37081  
Оля спрашивает:
Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, де знайти (скачати)аудіо- чи відеозапис гуморески Остапа Вишні "Діли небесні" у виконанні народного артиста України Анатолія Паламаренка. Дякую
Наш ответ:
Пропонуємо наступні джерела інформації:
http://pesnya-ya-bananportal.fvds.ru/усмішки остапа вишні збірки.html

.: Раздел: Литература :: 2.07.2015 22.06.48 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.865396 seconds