Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45515
   


Автор запитання: Антоніна із міста: Запоріжжя :: Запитання: 36550  
Антоніна запитує:
Доброго дня! Допоможіть мені, будь ласка. скласти бібліографію за темою Дерек Уолкотт!
Наша відповідь:
Антоніно, добрий день! Сподіваємось, що підібрані нами джерела інформації допоможуть при виконанні твоєї роботи:

Уолкотт Д.. Беспощадный судья: Интервью [о И. Бродском] // Литературное обозрение. – 1993. – №3 - С. 16-22.

Уолкотт, Дерек. День поминовения : Пьеса / Пер.с англ.А.Сергеева // Иностр.лит.-1993.-N3.-С.5-32.

Уолкотт Д. Из книги "Счастливый путешественник" : [стихи] / пер.с англ.В.Куллэ // Знамя.-1998.-N7.-С.182-183.

Уолкотт, Дерек. Из поэмы «Омерос» [9 стихотворений] | // Лауреаты Нобелевской премии. – М., с. 513-532.

Уолкотт Д. Итальянские эклоги / пер.с англ.А.Сергеева // Звезда. - 1997. - N1. - С.5-7.

Уолкотт Д. Итальянские эклоги // Венецианские тетради. Иосиф Бродский и другие / Quaderni veneziani. Joseph Brodsky & Others. – М., 2004 – С. 239-248.

Уолкотт Д. Лес Европы / пер.с англ.Куллэ В. // Литературное обозрение.-1996.-N3.-С.21-22.

Уолкотт, Дерек. Море - это история: Стихи [Текст] : пер. с англ. и коммент. В. Губайловского / Д. Уолкотт // Новый мир. - 2014. - N 2. - С. 108-111 .

Уолкотт Д. Раны и корни : (Из книги "Омерос") / пер.с англ.А.Шарапова // Новый мир.-1995.-N5.-С.147-156.

Уолкотт Д. Стихи / пер.с англ.Минушина В. ; вступ. ст. Ряполова В. // Иностранная литература.-1997.-N12.-С.5-9.

Уолкотт Д. Стихи из книги "Щедрость" (автор - лауреат Нобелевской премии) / Д. Уолкотт // Венецианские тетради. Иосиф Бродский и другие [Текст] : художественная литература / сост. : Е. Марголис. - М., 2002. - С. 112-117.

Уолкотт, Д. Стихи из книги "Щедрость" / Д. Уолкотт ; пер. с англ. и вступ. Г. Кружкова // Иностранная литература. - 2006. - N 2. - С. 112-117.

Уолкотт, Дерек . Стихи // И слышно море. Поэты Японии, Австралии, Африки, Вест-Индии (XXвек) . М., 1983. - с. 134-145.

Уолкотт Ничего, кроме искренности... с английского. Перевод и вступление Изабеллы Мизрахи http://magazines.russ.ru:81/druzhba/1998/9/wolkott.html

Walcott Derek. The Antilles: Fragments of Epic Memory // The Routledge
Reader in Caribbean Literature / Ed. Alison Donnell and Sarah Lawson
Welsh. – London and New York: Routledge, 1996. – P. 400–403.

Walcott Derek. The Schooner Flight // An anthology of African and
Caribbean writing in English / Ed. John J. Figueroa. – Heinemann EducationalBooks in association with the Open University, 1982. – P. 280–290.
* * *
Дроздовський, Дмитро. Дерек Уолкотт: Гомер із Тринідаду / Д. Дроздовський // Дніпро. - 2011. - № 1. - С. 102-107 : фото

Дерек Уолкотт // Нобелевская премия по литературе. Лауреаты 1901-2001 гг./ сост. Е. Белодубровский. – СПб., 2003. – С. 336-344.

МЕДАЛЬ ЧАРЛЬЗА Д.УОЛКОТТА - М.А.ФЕДОНКИНУ // ПРИРОДА. - 1997 - № 3. - С.102-104.

Савенець Андрій. Креольська ідентичність у поезії англомовних авторів
карибського походження : [способи артикуляції креольської ідентичності протагоністів, конструйованої в окремих поетичних творах Луїзи Беннет-Каверлі та Дерека Волкота] // Наукові записки. Серія “Культурологія”. Вип. 6. – Острог, 2010. – С. 71-80.

Томчані В. Лауреати Нобелівської премії з літератури (1901-1995) [Текст] / Томчані В. // Всесвіт. - 1996.-N2. - С.153-158.

Breslin Paul. Nobody’s Nation. Reading Derek Walcott. – Chicago and
London: The University of Chicago Press, 2001.

Hirsch Edward. An Interview with Derek Walcott // Contemporary
Literature. – 1979. – Vol. 20. – No. 3. – P. 279–292.

Stewart Charles (ed.). Creolization: History, Ethnography, Theory. –
Walnut Creek, CA: Left Coast Press, 2007.- Р. 402.

Derek Walcott [как художник] http://www.artnet.com/artists/derek-walcott/

Лауреаты Нобелевской премии по литературе .УОЛКОТТ (Walcott), Дерек
http://noblit.ru/Walcott

Любинский Александр. Иосиф Бродский и Дерек Уолкотт: единство противоположностей
http://www.marie-olshansky.ru/hl/alub7.shtml

Нобелевская премия по литературе 1992.Дерек Уолкотт (1930)
http://www.nobeliat.ru/laureat.php?id=89

УОЛКОТТ (Walcott), Дерек
http://n-t.ru/nl/lt/walcott.htm

УОЛКОТТ, Дерек
http://zarlitra.in.ua/valkott-1.html

.: Розділ: Література :: 8.04.2015 08.28.31 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: Ужгород :: Запитання: 36549  
Марта запитує:
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал для написання курсової роботи на тему:"Топос річки (озера) у поезії Ліни Костенко". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня,Марто!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Эстетика словесного творчества / М. Бахтин. – М. : Искусство, 1979. – С. 274.
Барабаш С. Г. Творчість Ліни Костенко в ідейно-художньому контексті літературної доби : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / С. Г. Барабаш ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2004. — 44 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04bsgkld.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Брюховецький В. Б. Ліна Костенко : нарис творчості / В. Б. Брюховецький. - К. : Дніпро, 1990. - 262 с. : іл. - (Літературний портрет).
Волощак Х. Кольороназви у поезії Ліни Костенко (збірка "Вибране” (1989)) [Електронний ресурс] / Х. Волощак // Українське літературознавство. - 2012. - Вип. 75. - С. 244-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2012_75_23.pdf.
Голобородько Я. Філософемні інкрустації Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 3. - С. 51-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2010_3_8.pdf.
Дзюба І. М. Є поети для епох / І. М. Дзюба. - К. : Либідь, 2011. - 207 с.
Ковалевський О. В. Ліна Костенко : нарис твор.-світогляд. біогр. / О. В. Ковалевський. - 2-е вид., перероб. і допов. - Х. : Прапор, 2004. - 192 с.
Кошарська Г. Д. Творчість Ліни Костенко з погляду поетики експресивності / Г. Д. Кошарська ; пер. з англ. А. М. Чердаклі. - К. : КМ Academia, 1994. - 165 с.
Марко В. П. Аналіз художнього твору : навч. посіб. / В. П. Марко. - К. : Академвидав, 2013. - 278 с. : портр. - (Альма-матер).
Овдійчук Л. Вивчення творчості Ліни Костенко в школі : посіб. для вчителя / Л. Овдійчук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. - 78 с. : ілюстр. - (На допомогу вчителю).
Онищак Н. П. Риторична структура стилю : автореф. дис... канд. філол. наук / Н. П. Онищак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філол. - К., 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07onprss.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Панченко В. Поезія Ліни Костенко / В. Панченко. - Кіровоград, 1997. - 48 с. : іл. - (Урок літератури).
Пономаренко І. В. Художня своєрідність поезії Ліни Костенко (інтертекстуальність і феномен агону) : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / І. В. Пономаренко ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2005. - 20 c.
Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво : профілі на тлі покоління : (іст.-літ. та поетич. аспекти) / Л. Тарнашинська ; Інститут літератури. - К. : Смолоскип, 2010. - 630 с.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Lits_2013_39(1)__45.pdf
http://chernihiv.man.gov.ua/zakhody/Ishni_konkursi/Polozhennja_pro_provedennja_Vseukrainskogo_literaturnogo_konkursu_Rozkrillja_dushi__prisvjachenogo_85richchju_vid_dnja_narodzhennja_Lini_Kostenko/
http://man.gov.ua/ua/activities/page-678

.: Розділ: Література :: 7.04.2015 21.50.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Дніпр. :: Запитання: 36540  
Ольга запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти критичний матеріал про Наталію Кобринську. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрусяк І. Наталія Кобринська про ґендерну рівність [Електронний ресурс] / І. Андрусяк // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. - 2013. - Вип. 57. - С. 75-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_yu_2013_57_12.pdf.
Біла І. В. Літературознавчі студії : наук. ст. студ.-філологів. Вип. 4 / І. В. Біла; ред.: Н. П. Олійник, Н. І. Заверталюк, О. Д. Турган ; МОНМС України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Д., 2012. - 104 c.
Гаєвська Н. М. Історія української літератури 70-90-х років ХІХ ст. : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. : у 2 т. Т. 1 / Н. М. Гаєвська, О. Д. Гнідан, А. Б. Гуляк, Л. С. Дем'янівська, С. С. Кіраль, Б. М. Кір'янчук, М. В. Козачок, Я. В. Козачок, Н. Д. Осьмак, А. І. Плахова ; ред.: О. Д. Гнідан. - К. : Логос, 1999. - 613 c.
Думкою і серцем завжди з Україною : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження І. Книш, Львів, 11 черв. 2005 р. / упоряд. Г. М. Гульчій ; Львів. від. Союзу Українок. - Л. : Каменяр, 2006. - 80 c.
Дучимінська О. О. Наталія Кобринська як феміністка [Текст] / О. О. Дучимінська. - Коломия : [б.в.], 1934. - 34 с.
Кейван І. І. Архетипні структури та формули у творчості західноукраїнських письменниць кінця XIX - початку XX століття (на матеріалі художньої спадщини Н. Кобринської, Є. Ярошинської, О. Кобилянської) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. І. Кейван ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003. - 20 c.
Кліщ Л. І. Коломийський журнал "Жіноча доля" (1925 - 1939) в літературному процесі Галичини початку ХХ ст. : автореф. дис... канд. філол. наук / Л. І. Кліщ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2006. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06kligps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Книш І. Смолоскип у темряві: Наталія Кобринська й український жіночий рух [Текст] / І. Книш ; передм. О. Кисілевська. - Вінніпеґ : [б.в.], 1957. - 302 c.
Козар Л. Народна творчість у діяльності українських письменників кінця XIX – початку XX століття (Марко Кропивницький, Мусій Кононенко, Григорій Коваленко, Іван Коновал, Іван Зозуля, Одарка Романова, Наталя Кобринська) [Електронний ресурс] / Л. Козар // Матеріали до української етнології. - 2013. - Вип. 12. - С. 125-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/mdue_2013_12_26.pdf.
Легкий М. Проза Наталії Кобринської (ідейно-естетична еволюція й поетика) [Електронний ресурс] / М. Легкий // Українське літературознавство. - 2012. - Вип. 75. - С. 95-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2012_75_9.pdf.
Лукач У. Р. Аналіз феміністичних ідей у суспільно-політичній публіцистиці Наталії Кобринської [Електронний ресурс] / У. Р. Лукач // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. - 2013. - Т. 21, вип. 23(3). - С. 130-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdufsp_2013_21_23(3)__25.pdf.
Страшенко О. І. Пані Наталя - баламутниця жінок [Текст] : худож.-док. роман про Наталю Кобринську на тлі епохи / О. Страшенко. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. - 479 с.
Лукач У. Р. Суспільно-політичні ідеї Наталії Кобринської крізь призму партійного будівництва в Західній Україні наприкінці ХІХ ст. [Електронний ресурс] / У. Р. Лукач // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2012. - Вип. 4(1). - С. 129-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/filipol_2012_4(1)__24.pdf.
Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, 13 - 14 трав. 2009 р., Чернівці. - Чернівці : Рута, 2009. - 600 c. - (Філол. науки).
Передирій В. А. Жіноча доля на тлі доби : (літопис жіночого руху у світлі українських видань) / В. А. Передирій, Н. М. Сидоренко, Т. В. Старченко ; Дослід. центр історії укр. преси. - К., 1999. - 120 c.
Пустовіт В. Ю. Проблеми націєтворення в мемуарному дискурсі вітчизняних письменників ХІХ ст. : монографія / В. Ю. Пустовіт ; Луган. нац. пед. ін-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ : Знання, 2008. - 284 c.
Сучасний погляд на літературу : наук. зб. Вип. 5 / ред.: П. П. Хропко ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. - К., 2001. - 205 с.
Томчук Л. В. Слово сповідальне. Українська жіноча проза (1887 - 1914) : монографія / Л. В. Томчук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2010. - 333 c.
Томчук Л. В. Феномен жіночого письменства в українській літературі кінця XIX та початку XX століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Л. В. Томчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 40 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11TLVULK.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Швець А. І. Духовна аксіологія слова-сакруму в ескізі Наталії Кобринської "Простибіг" [Електронний ресурс] / А. І. Швець // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. - 2013. - Т. 222, Вип. 210. - С. 47-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2013_222_210_12.pdf.
Щвець А. Іван Франко - Наталія Кобринська - Михайло Павлик: консенсуси та контроверзи [Електронний ресурс] / А. Щвець // Українське літературознавство. - 2014. - Вип. 78. - С. 152-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2014_78_17.pdf.
Швець А. Лімінальні топоси в художньому світі "Казок" Наталії Кобринської [Електронний ресурс] / А. Швець // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2014. - Вип. 60(2). - С. 217-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_fil_2014_60(2)__28.pdf.
Швець А. "Наші погляди, змагання, інтереси так з собою близькі...” (Іван Франко та Наталія Кобринська в епістолярному дискурсі) [Електронний ресурс] / А. Швець // Українське літературознавство. - 2011. - Вип. 74. - С. 174-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2011_74_20.pdf.
Янко Ж. В. Художній твір у контексті пізнання: соціально-філософський аналіз (на прикладі творчості І.Франка та Н.Кобринської) : автореф. дис... канд. філософ. наук / Ж. В. Янко ; АПН України. Ін-т вищ. освіти. - К., 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07yjvfnk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

.: Розділ: Література :: 6.04.2015 20.56.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Житомир :: Запитання: 36529  
Леся запитує:
Література на тему "Художня трансформація історії в романі Ю. Винничука "Танго смерті"
Наша відповідь:
Доброго дня, Лесю!
Ми вже відповідали це запитання раніше. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 36332.
Додатково пропонуємо переглянути наступні джерела інформації:
Карасьов М. Про письменника та епоху : замітки про роман Юрія Винничука "Танго смерті" / М. Карасьов // Українська літературна газета. - 2014. - 11 квіт. - С. 19.
Корнелюк І. Інтелектуальний рахунок Винничука : рецензія на роман "Танґо смерті" Наумович [Електронний ресурс] / І. Корнелюк // ЛітАкцент : [веб-сайт]– Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2012/12/121213_book_2012_review_vynnychuk_sd.shtml. — Назва з екрана.
Котик І. "Танго смерті" як загроза державній небезпеці [Електронний ресурс] / Ігор Котик // ЛітАкцент – світ сучасної літератури. – 22 листопада 2012 рік. – Режим доступу: http://litakcent.com/2012/11/22/tango -smerti-jak-zahroza-derzhavnij-bezpeci/.
Монолатій І. С. Міжетнічна взаємодія в західноукраїнському місті як інтертекст [Електронний ресурс] / І. С. Монолатій // Панорама політологічних студій. - 2013. - Вип. 11. - С. 277-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pps_2013_11_38.pdf. - Рец. на кн.: Винничук Ю. П. Танго смерти: роман / Ю. П. Винничук. – Харьков : Фолио, 2013. – 379 с.
Стадніченко О. О. Художня інтерпретація подій історії України 1940-х років у романі Ю. Винничука "Танго смерті" [Електронний ресурс] / О. О. Стадніченко, К. О. Шпак // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2013. - № 1. - С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_fi_2013_1_10.pdf.
Трофименко Т. Танго з присмаком дисонансу / Т. Трофименко // Українська літературна газета. - 2012. - 30 листоп. - С. 12. - Рец. на кн.: Винничук, Ю. Танго смерті / Ю. Винничук. - Х. : Фоліо, 2012.
Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук. - 2-ге вид., стер. - К. : Акад., 2011. - 248 c. - (Альма-матер).

.: Розділ: Література :: 5.04.2015 21.41.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Екатерина із міста: Донецк :: Запитання: 36524  
Екатерина запитує:
Добро времени суток, посоветуйте пожалуйста какую-нибудь литературу на тему "зв'язок творчості Г. Сковороди з європейською літературою"
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 4.04.2015 23.40.23 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.301879 seconds